Dejlig svømmehal, men den mangler proff. ledelse

Dejlig svømmehal, men den mangler proff. ledelse

11. juni 2018 - kl. 0:55 - af

Mange sæbynitter er enige med mig i, at Sæby Svømmebad er et dejligt sted. Men taget i betragtning, at det modtager 3½ mio. kroner årligt i kommunal støtte, så undrer man sig over, at bestyrelsen og ledelsen opfører sig amatøragtigt og år efter år kører svømmebadet med kæmpe underskud. Selv sidste år, som var et rekordår. En professionel og helt anderledes positiv og konstruktiv tilgang er påkrævet, hvis svømmebadets marketing og brand ikke skal sættes over styr. Der er også brug for bedre rengøring, bedre hygiejne og kundeservice og lydhørhed, så der kan blive taget hånd om de problemer, der opstår hen ad vejen. En dygtig og professionel ledelse ved, at kunderne er svømmebadets allerbedste ambassadører!

Svømmebadet er ikke så rent, som det bør være. Jeg og andre har påtalt det, uden der er blevet rettet op på det. Jeg har også skrevet til bestyrelsen for et års tid siden, men blev fejet af banen som en besværlig kunde, som munden bare skulle lukkes på.

Hygiejnen kniber det også med. Teknikerne opfordrer os kunder til at hjælpe til med, at alle husker at få vasket sig uden badetøj. Vi er mange, der gør vores til det. Desværre oplever vi, at bademesteren og livredderne er ligeglade og ikke vil følge op med en høflig, men bestemt henstilling. Jeg selv fortsætter troligt med at hjælpe andre kunder med at huske at vaske sig ordentligt. For et par måneder siden blev jeg opsøgt af svømmebadets direktør Jeppe Jacobsen, som meddelte mig, at en kunde ville sørge for, at jeg ville blive politianmeldt! Havde jeg været direktør, havde jeg nok spurgt ind til, om pågældende kunde havde fuldt anvisningerne for vask inden badning, fremfor at fortælle mig noget så ligegyldigt som, at en kunde ville politianmelde mig. Principielt skulle direktøren bare have ladet det passere, til en eventuel anmeldelse kom på banen. En sådan anmeldelse havde jeg helt sikker kunne klare uden større problemer.

Den netop afholdte generalforsamling i svømmebadets støtteforening var amatøragtig. Bestyrelsesformand Tommy Thomsen modtog i god tid inden støtteforeningens generalforsamling den 30. maj to forslag. Et om bedre svømmetider, et andet om intimitet/uterlighed. Dem undlod han at sende videre til støtteforeningens 40 medlemmer. De fik således ikke tid til grundigt at sætte sig ind i sagerne. Til generalforsamlingen blev der ikke valgt en referent. Beskeden var, at Tommy Thomsen selv skriver referatet. Det er det tyndeste referat, jeg til dato har set. Der står ikke noget. Slet intet om de gode debatter vedr. de to forslag. De to forslag er heller ikke vedhæftet referatet. Jeg har kontaktet Tommy Thomsen om det, men han vil ikke rette op på det. Ingen må vide, at der er forhold, der er kritisable, og som trænger til at blive ændret. Kritisabelt er det også, at en livredder og bademesterens ægtefælle deltog i støtteforeningens generalforsamling, og begge to bidrog meget aktivt til forslaget om uterlighed. Det var åbenlyst, at de var mødt op for at sætte forslagsstilleren i et dårligt lys. Ud fra stemmetallene kan man se, at de også afgav deres stemmer. Det nærmer det sig magtmisbrug og inhabilitet. Det er vel ikke i orden, at ansatte og deres ægtefæller er stemmeberettigede ved en generalforsamling. Bademesterens ægtefælle var desuden selvbestaltet stemmetæller, og flere fik det indtryk, at det var ham, der styrede generalforsamlingen og ikke dirigenten (svømmebadets direktør) eller formanden Tommy Thomsen. Svømmebadets direktør har heller ikke noget at lave i støtteforeningen. Støtteforeningen er for kunderne.

Mit forslag om bedre mulighed for at svømme blev stemt igennem. Det er jeg glad for. Men jeg er ikke glad for, at det andet forslag blev affærdiget med begrundelsen, at det ikke havde været nødvendigt med ordensregler i 10 år. Forslaget om ændring af ordensregler, specielt om intimitet/uterlighed i svømmebadet blev ikke stemt igennem på trods af en verserende sag med en ansat, der har været uterlig på sin arbejdsplads. Den sag viser med al tydelighed, at der er brug for det. Som en af de faste ældre damer i svømmebadet konstaterede: “Hvis de ikke kan se det, er der noget galt i hovedet på dem!” Det forslag måtte medlemmerne heller ikke få at se før generalforsamlingen, og direktør Jeppe Jakobsen, som var generalforsamlingens dirigent og havde læst mit forslag op, ville på det bestemteste ikke læse det forslag op. Forslagsstilleren redegjorde så for sit forslag, om baggrunden for det og ønsket om, at livreddere, ledelse og bestyrelse får nogle rammer at arbejde indenfor. Tommy Thomsen henviste til svømmebadets slogan: “Oplevelser med omtanke”. Det vil sige, at kunderne skal tænke selv. Nej, sagde jeg på generalforsamlingen, det er bestyrelsens ansvar at sørge for, at det ikke kommer til at gentage sig! Og at alle ikke bare kan tænke selv, kan man også forstå på livredderen Katrine. Hun sagde, at hun synes, det er svært at vide, hvor grænsen går for, hvornår man krænker andres blufærdighed, og hun bad forslagsstilleren redegøre for, hvor hendes grænser går. Det er ikke kundernes opgave. Det er livreddernes opgave, ligesom det er bestyrelsens og ledelsens opgave at sikre, at livredderne kan varetage det arbejde, de er ansat til. Lea Wärnstrøm, der er suppleant til støtteforeningens bestyrelse, klandrede forslagsstilleren for, at hun ikke selv havde stoppet den ansatte i at være uterlig. Det er IKKE kundens opgave! Den ansatte skal slet ikke være uterlig! Sker det, at ansatte eller kunder går over stregen, så er det livreddernes opgave! En søgning på internettet viser, at andre svømmehaller og svømmeklubber har ordensregler og retningslinjer. Man kan også hurtigt finde konstruktive input til de overvejelser, personalet bør gøre sig. Jeg vil foreslå, at ledelsen tager initiativ til at afholde et tema-arbejdsmøde for livreddere og ledelse om intimitet og uterlighed.
Med hensyn til den verserende sag, så sagde jeg selv på generalforsamlingen, at bestyrelsesformand Tommy Thomsen prøver at tie denne alvorlige sag ihjel, og at det ikke er værdigt. Tommy Thomsen har kun et at gøre, blev der sagt af en anden på generalforsamlingen. Det er en strafbar handling, så den ansatte skal bortvises, og dernæst bør Tommy Thomsen kontakte politiet og forelægge dem de fire hændelser, han har fået kendskab til. Så kan politiet vejlede ham og resten af bestyrelsen om, hvorvidt de mener, at sagen bør politianmeldes. Det er en professionel bestyrelses opgave. Temmelig uheldigt var det, at Tommy Thomsen til generalforsamlingen afslørede navnet på den ansatte, som har været uterlig. Alene af den grund bør Tommy Thomsen straks træde af som formand.

Svømmebadets støtteforening skriver på hjemmesiden, at det er til ris og ros. Ros modtages hjertens gerne. Men ris kvitterer bestyrelsesformanden og ledelsen med med hån, spot og latterliggørelse og ved at lægge kunder på is. Jeg har selv oplevet det. Det har andre også, bl.a. de kommunale morgenkunder. Atter andre bliver beskyldt for chikane og forfølgelse, og det er orkestreret af ledelsen og bestyrelsesformanden. Da Tommy Thomsen blev kontaktet vedr. den ansattes uterlighed, var hans svar, at han ikke prioriterede sagen. Andre steder er det øjeblikkelig fyring og politianmeldelse. Dernæst beskyldte han kunden for at føre vendetta og udtrykte, at denne fuldvoksne, gifte kvinde er barnlig. Det er en for alle parter uværdig og uprofessionel måde at håndtere en sådan sag på, og her er der tale om en mulig straffesag, hvilket gør det endnu mere graverende. Mange bakker kunden op, og mange takker hende og siger, at det er godt, der er nogen, der tør sige fra. Men de tør ikke stå frem, fordi de er bange for repressalier mod dem selv og mod deres børn. Ja, sågar mod deres børn! Men det har de desværre god grund til at frygte! Efter kunden havde skrevet til Tommy Thomsen, mødte direktøren Jeppe Jacobsen op i svømmehallen tre-fire gange om ugen i fire uger og satte sig og nedstirrede hende, mens hun lå og svømmede. Der går ellers år og dag imellem, at man ser svømmebadets direktør. Han er en usynlig direktør. Med andre ord så går man ikke af vejen for at tryne kunderne i svømmebadet. Man sender også gerne andre kunder i byen for at bede dem finde en anden svømmehal, selvom de er gode kunder og ikke har forbrudt sig mod regler eller love og i det hele taget opfører sig ordentligt. Har svømmebadet glemt, at de er til for kunderne? Og at kunderne er svømmebadets allerbedste ambassadører?

Tommy Thomsen har været i pressen med, at 2017 var rekordår med 100.000 kunder i svømmebadet. Hvorfor kan han og direktør Jeppe Jacobsen så igen fremvise et underskud på over 800.000 kroner? De to har i mange år kørt svømmebadet med ret store underskud. De sender vores dejlige svømmebad på katastrofekurs!
Der er flere punkter, som revisorerne anbefaler til ledelsesberetningen, som de ikke overholder, selvom de skriver, at de skam overholder dem. De nødvendige oplysninger om fondens bestyrelsesmedlemmer fremgår ikke af svømmebadets hjemmeside, som det ellers skal. Hvorfor må kunder og alle andre ikke vide, hvem de er, og hvem de repræsenterer? Hvorfor må vi ikke kunne komme i kontakt med dem? Revisorerne skriver også, at bestyrelsesmedlemmerne maksimalt må sidde der i 12 år for at sikre, at de er uafhængige. Der er flere, der allerede har siddet der alt, alt for længe, heriblandt formanden Tommy Thomsen, som er kundernes repræsentant. Han kan dog dække sig ind under, at revisorerne anbefaler, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Det er ikke godt nok!
Det er kunderne, der har valgt ham som repræsentant for dem i støtteforeningen, og derfor er han bestyrelsesformand for den fond, der driver svømmehallen. Det er tydeligt for enhver, at Tommy Thomsen ikke repræsenterer svømmebadets kunder!
Hvorfor har en aftenskolemand fra Fyn siddet i bestyrelsen siden 2009? Hvorfor er han nu næstformand? Bestyrelsen er ellers lokalt forankret. Er det, fordi han har kvitteret med at give svømmebadets direktør en bestyrelsespost i aftenskolens Frederikshavn-afdeling?
Også generalforsamlingen i Svømmebadets Støtteforening var amatøragtig, både det at formanden ikke videresendte de indkomne forslag, at ansatte og deres ægtefæller havde tale- og stemmeret, at bademesteren mands var selvbestaltet mødeleder og stemmetæller, at der ikke blev valgt en referent, og der derfor slet ikke blev taget referat, men at formanden selv skrev nogle få linjer og heller ikke der vedhæftede de to forslag. Det er ikke godt nok!
Alt dette vidner om, at svømmebadet ikke har en professionel ledelse og bestyrelse. Som det blev sagt på generalforsamlingen, så er det noget, der også bliver talt om i Frederikshavn. Det går ud over svømmebadets marketing og brand. Vores dejlige svømmehal trænger til en ny og helt anderledes professionel ledelse og bestyrelse. Det skylder svømmebadet Sæbys borgere og alle kunder, både de private, foreninger og virksomheder. Det skylder svømmebadet også Frederikshavn Kommune, som hvert år sender 3½ mio. kroner til svømmebadet plus et stort antal kunder til genoptræning. Det sidste er noget, som fondens bestyrelse arbejder på, der kommer mere af. Så SKAL svømmebadets brand og marketing også være professionelt.

Med venlig hilsen
Peter Andersen

En kommentar til “Dejlig svømmehal, men den mangler proff. ledelse” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Dejlig svømmehal, men den mangler proff. ledelse”

 • Det mest læste indlæg på Sæby Avis de seneste ti dage er Peter Andersens pressemeddelelse “Dejlig svømmebad, men det mangler proff. ledelse”. Det viser, at det er et emne, som Sæbynitter interesserer sig for.
  Ikke desto mindre vil Sæby Folkeblads lokalredaktør Marianne Cornett ikke publicere hans pressemeddelelse, end ikke i forkortet udgave, og henviser til, at det er for langt for “et læserbrev”. Det er nærliggende at få den kætterske tanke, at det skyldes, at svømmebadets bestyrelsesformand Tommy Thomsen leverer ret meget gratis stof til Sæby Folkeblad. En del af det publicerer lokalredaktøren under sin egen byline, som om hun selv har skrevet det – f.eks. den 6. juni med Tommy Thomsens beretning op til generalforsamlingen i svømmebadets støtteforening. Det gav visse sproglige forviklinger som f.eks., at der står “vi” i “hendes” artikel.
  Peter Andersens indlæg har været publiceret på facebooksiden “Vores Sæby”, og der har været en livlig debat. Det har administrator Lene Andersen imidlertid valgt at slette efter en klage. Gad vide, hvem den klage kommer fra? Svømmebadets direktør Jeppe Jacobsen? Eller bestyrelsesformand Tommy Thomsen, måske? Tommy Thomsen har – sådan som Peter Andersen påpeger – nægtet at viderebringe to forslag til medlemmer både før og efter generalforsamlingen i svømmebadets støtteforening. Jeppe Jacobsen og Tommy Thomsen har også ved flere lejligheder forsøgt at tryne kunder til tavshed, sådan som det også fremgår af Peter Andersens indlæg. Og her på Sæby Avis har en af svømmebadets praktikanter ved flere lejligheder svinet mig til, fordi jeg fastholder, at vi kunder i svømmebadet ikke ønsker at se på, at en fastansat er intim med sin kæreste i det offentlige rum, som svømmebadet er.
  “Vores Sæby” godkendte Peter Andersens pressemeddelelse mandag. Men torsdag slettede administrator Lene Andersen det igen. Det er censur at slette et helt opslag, som man allerede har godkendt, plus samtlige kommentarer! Det er administrators opgave at sikre, at indhold (og det har hun godkendt) samt kommentarer ikke er for personlige eller stødende, og at der holdes en god tone. Overholdes det ikke, kan administrator vælge at slette en kommentar og skrive, at den og den kommentar er slettet pga. sådan og sådan. At slette et helt indlæg og samtlige kommentarer dertil er og bliver censur. Det er en meget dårlig undskyld, at Lene Andersen har fået “en klage”.
  Der er ellers kommet interessante ting frem i kommentarsporet på “Vores Sæby”. Bl.a. skrev en praktikant, som stoppede for nylig, at svømmebadets store underskud år efter år skyldes, at direktøren Jeppe Jacobsen, personale og livreddere har for vane at give gratis entre til deres udvalgte kunder.
  Det er også kommet frem, at Kim Kupetz, der var direktør, da svømmebadet åbnede for 11 år siden (nu er han tekniker) ansatte sin søster Katja Kupetz Hansen i en ledende stilling som bademester. Det har afstedkommet en del kommentarer om det uheldige i at ansætte familie og dermed forbigå andre kvalificerede ansøgere. Deres mor, Diana Kupetz, har også været ude at forsvare sine børn.
  Hertil er der kun at sige, at nepotisme altid har den hage, at ingen ved, om det er den bedst kvalificerede, der bestrider jobbet. Altså den, der egner sig bedst til lige nøjagtig det job – det ved hverken den ansatte selv, bestyrelsen eller kunderne. Nepotisme giver også grobund for rygter og snakken i krogene om, at det er vennerne, der så bliver ansat som livreddere. Og grobund for rygtet om, at en af livredderne IKKE kan bestå den lovpligtige livredderprøve, fordi vedkommende ikke kan dykke de 3,8 meter ned på bunden af bassinet. Hvis der er hold i det rygte, så er det potentielt farligt for svømmebadets kunder.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Dejlig svømmehal, men den mangler proff. ledelse' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER