Kloaksystemer skal fornys 6 steder i Sæby

Arkivfoto: Frederikshavn Spildevand A/S

Kloaksystemer skal fornys 6 steder i Sæby

3. april 2016 - kl. 17:06 - af

Kloak_600x250Kloaknettet 6 steder i Sæby står over for en renovering. Spørgsmålet er sat på dagsordenen for næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 5. april.

Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at gennemføre en fornyelse af kloaksystemerne. Fornyelsen er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem.

Baggrunden herfor er bl.a., at der i området findes enkelte områder, der endnu ikke er separeret, og at separering af kloaksystemet i disse områder giver væsentlige forbedringer af vandmiljøet, idet man ”erstatter” aflastninger af opspædt spildevand fra overløbsbygværker med en separat regnvandsudledning. Herved reduceres de forurenende stofmængder betragteligt, herunder næringsstoffer, organisk stof, bakterier og virus. Endvidere vil risikoen for kælderoversvømmelser kunne minimeres, idet man afleder regn- og spildevand i separate systemer. Samtidig vil et nyt separatsystem medvirke til klimasikring, idet regnvandssystemet opdimensioneres i forhold til en forøget intensitet af regn. Den nye regnvands- og spildevandskloak vil opfylde kravene til dimensioneringen, som er beskrevet i den gældende spildevandsplan. Endelig vil regnvandsbelastningen på renseanlægget blive reduceres, hvilket medfører en forbedret spildevandsrensning, forøget kapacitet under regn, mindre el- og kemikalieforbrug samt mere stabil anlægsstyring.

Af hensyn til de mange natur-, miljø-, badevands- og kulturhistoriske interesser i områderne er der valgt et udledningspunkt i eksisterende udløbsledning.

Planforslaget omfatter separering af flg. områder: Rosengyden, Jernbane Allé, Vinkelvej, Søvangsvej samt Rosenvænget.

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget. Screeningen viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive væsentlig påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering. Arbejdet ventes udført og afsluttet i løbet af 2016

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at et forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat.

Endvidere skal Plan- og Miljøudvalget tage stilling til en spildevandsseparering omkring Chr. Rhuus Vejs nordlige ende. Her er tilstanden af fællessystemet så dårlig, at en ledningsudskiftning er nødvendig.

Derudover er ejendommene i den nordlige ende af Mygindsvej i dag serviceret fra Chr. Rhuus Vej over en privat grund.

Dette er årsagen til, at Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn Kommune ønsker at forbedre kloaksystemerne. Fornyelsen af kloaksystemerne er planlagt som en separering, hvor det eksisterende fællessystem ændres til et nyt separatsystem.

Baggrunden herfor er bl.a., at det er et ældre, nedslidt kloakanlæg med mange driftsmæssige problemer. Med ændringerne bliver det muligt at aflede regn- og spildevand fra Mygindsvej til et ledningssystem i vejarealer. Området er forberedt for fremtidige ændringer af kloaksystemerne nedstrøms, så en separering i de nedstrøms områder vil have en såkaldt strakseffekt. Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes at blive væsentlig påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.

Også her lyder indstillingen fra Kommunaldirektøren, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til tillæg til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat.

Der kan læses mere i bilagene om de to projekter via dette link og så scrolle til side 93 og mange følgende sider:

http://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%20(%C3%85ben)/2016/05-04-16/0Dagsorden%20samlet%20-%20%C3%85ben.pdf

Tekst af Per Rye

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kloaksystemer skal fornys 6 steder i Sæby' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger