Sæby Vandmølle på Teknisk Udvalgs møde tirsdag

Sæby Vandmølle på Teknisk Udvalgs møde tirsdag

17. januar 2011 - kl. 10:41 - af

Ansøgning om bevilling til at foretage detailleprojektering af faunapassage ved Sæby vandmølle, er et af punkterne der skal behandles på tirsdagens møde i Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling
I efteråret 2008 afsluttede en arbejdsgruppen vedr. etablering af en faunapassage ved Sæby vandmølle, og som var nedsat af kommunen med repræsentanter for: lodsejerne ved Møllesøen og nedenfor stemmeværket, Kulturarvsstyrelsen, Sæby Museum, Borgerforeninger, Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening samt DN lokalforening sit arbejde. Man nåede frem til en enig indstilling om at fremme den såkaldte model 2.

Model 2 løsningen består i, at der etableres et gennembrud i stemmeværket i sydsiden og laves et ca. 160 meter langt og 5 meter bredt strygleje op gennem møllesøen og helt op i Sæby Å. Stryget laves enten ved hjælp af spunsvægge eller rækker af L-betonelementer, der afskærer møllesøen fra stryget, dog således at spunskanten kan bruges til at lede vand over i højvandssituationer, hvor møllesøen tilføres store vandmængder. Møllesøen afskæres fra Sæby å via en en lav dæmning. Dog etableres et rørindløb, der sikrer en permanent, mindre vandføring fra åen gennem møllesøen. Desuden vil dæmningen ved store afstrømninger oversvømmes og søen og stemmeværket bruges til at aflede vandmasserne ved store afstrømninger i åen.

Projektet bevarer hovedparten af det nuværende stemmeværk intakt, og der sikres et permanent overløb af en mindre vandmængde over stemmet, hvorved det visuelle udtryk set fra vejbroen bevares. Lodsejerne på sydsiden af møllesøen må tåle stryget. Til gengæld foreslås de kompenseret med en adgang til møllesøen ved nogle adskilte lokale terrasselignende overdækninger af stryget.

PMU bakkede den anbefalede løsning op.

Det grønne Råd nedsat af Frederikshavn Kommune har på sit møde den 10. janauar 2011 enstemmigt anbefalet en indstiling fra Danmarks sportsfiskerforbund (og Frederikshavn og Omegns Lystfiskerforening) om at Frederikshavn Kommune nu med egne midler vælger at fremme fjernelsen af de to allervigtigste spærringer for opgang af havørreder i Frederikshavn Kommune , nemlig spærringerne ved Sæby vandmølle nederst i Sæby Å systemet og Mariendal Mølle nederst i Elling Å systemet. Indstillingen fra Danmarks sportsfiskerforbund og nu samlet det Grønne Råd er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Juridiske konsekvenser
Projektet indebærer, at kommunen skal erhverve stemmeretten og evt. rettigheder til at bruge vandkraften fra stemmeværksejeren. Desuden skal der forhandles erstastning / kompenserende tiltag med terasserne ud over stryget med lodsejerne på sydsiden af møllesøen for de gener, som projektet påfører dem. Kan der ikke opnås en frivillig aftale, har kommunen hjemmel til at foretae ekspropriation. Ender det i en ekspropriationsbeslutning, så overtager kommunen rettighederne fra tidspunktet for ekspropriationsbeslutningen. Det indebærer, at det tekniske grundlag skal være på plads. Derfor er der behov for et detailprojekt, der præcis siger hvad ser skal ske og hvilke konsekvenser det får for berørte ejere af stemmeretten og lodsejere iøvrigt.

Kommunen skal som vandløbsmyndighed godkende projektet efter vandløbslovens regler i lovens §37a, hvor også hensyn til naturbeskyttelsesloven og kulturarv skal varetages. Projektet skal fremlægges i en forhøring i 8 uger og efter kommunens godkendelse er der en 4 ugers ankefrist. En evt. anke vil let kunne forsinke gennemførelse af projektet med et år. På den baggrund finder forvaltninen det mest hensigtsmæssigt, at få udført detailprojektet og truffet de fornødne vandløbsretlige beslutninger, så papirarbejdet er afviklet, når en finansiering af projektet som del af Vandplanen kan realiseres. Vandplan og kommunens Vandhandleplan ventes endeligt på plads senest med udgangen af 2012.

Økonomiske konsekvenser
Det skønnes , at detailprojekteringen vil koste ca. 400.000 kr. som kommunen må stå i forskud med og som formentlig senere kan gøres til en del af anlægsomkostningerne.

Planmæssige konsekvenser
Fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle indgår som krav i Vandplanen. Det har dog også været et gældende krav i henhold til Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt, der siden er ophøjet til landsplandirektiv.

Miljømæssige konsekvenser
Fjernelse af spærringen ved Sæby Vandmølle vil give havørrederne uhindret adgang til omkring 100 km målsat fiskevand i Sæby Å systemet og er dermed den højest prioriterede spærring i kommunen efterfulgt af Mariendal Mølle opstemningen i Elling Å.

Der er i de seneste år udlagt et betydelig antal nye gydebanker, ligesom Lystfiskerforeningen har forsøgt at lempe nogle gydemodne fisk op forbi opstemningen via elfiskeri i efteråret 2010.

Indstilling
Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

· der bevilges 400.000 kr. fra disposionspuljen.

· der på baggrund af et detailprojekt optages forhandlinger med stemmeværkets ejer og øvrige berørte lodsejere om evt. projekttilpasninger, der fastlægges gennem skriftlige aftaler og hvor der såvidt muligt samtidigt opnås forlig om erstatningskrav eller sker en afklaring af kravenes størrelse.

· udvalget forelægges det endelige detailprojekt til godkendelse sammen med indgåede aftaler om erstatning, samt udkast til godkendelse efter vandløbslovens §37a af detailprojektet.

En kommentar til “Sæby Vandmølle på Teknisk Udvalgs møde tirsdag” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Sæby Vandmølle på Teknisk Udvalgs møde tirsdag”

  • Jesper Christensen

    Som står skrevet allerede i 2011, er ALLE enige om en opstrøms løsning, som bakkes op af PMU. I 2013 kommer det så en helt urealistisk pris på 24 mio. Dette kan og skal naturligvis ikke accepteres. I 2014 får kommunen forlagt et lignende projekt med et budget på kun 9 mio. Kommunen indkalder til møde 25/11 2014 og på mødet bliver det besluttet, at dette projekt skal det være. Allerede 3 dage senere, 28/11 2014, udsender kommunen skitser med projektet og alle er glade..
    Men, uden begrundelse og forklaring, send kommunen det gamle forkastet 24 mio projekt til Naturstyrelsen??
    Ved 2 opringning til Naturstyrelsen fik Sæby Sportsfisker Klub bekræftet, at Naturstyrelsen har en stor pose penge til projektet, ialt 12,84 mio. Har kommunen gjort det samme og herefter indsendt det forkert projekt, kan man kun gisne om!?!
    Manglende respekt for Sæby, sæbynitter, kulturen og naturen kan kort beskrive FR. Havn kommunes gøren og laden i denne nu 35 årige sag…

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Sæby Vandmølle på Teknisk Udvalgs møde tirsdag' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger