Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde

1. december 2022 - kl. 1:58 - af

Social- og Sundhedsudvalget uddeler tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18. De frivillige foreninger kan søge om støtte fra puljen to gange årligt med ansøgningsfrister den 1. november og 1. maj. Næste runde for beslutning om modtagere er på Social- og Sundhedsudvalgets næste møde den 5. december.

Den kommunale administration har denne gang modtaget 72 ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt om 1.866.494 kr. Det samlede beløb for §18-puljen i 2023 er 1.588.840 kr.

I første ansøgningsrunde uddeles der i henhold til retningslinjerne ca. to tredjedele af det samlede puljebeløb – svarende til 1.059.226 kr.

I denne første ansøgningsrunde er der i alt indstillet 1.055.500 kr., hvilket ligger inden for budgettet. Der gøres opmærksom på, at dette beløb er uden de ansøgninger, hvor der anmodes om supplerende støtte til drift grundet stigende udgifter, samt de ansøgninger der indstilles til afslag.

De 72 indkomne ansøgninger fordeler sig med 49 ansøgninger tildelt under 15.000 kr., som indstilles til udvalgets orientering, 17 ansøgninger tildelt over 15.000 kr., som indstilles til udvalgets behandling, samt 6 ansøgninger, som er indstillet til afslag fra politikerne.

Tilskud under 15.000 kr.

 • Ældre Sagen Sæbys Sangkor: 4.000 kr. til jubilæumsfest
 • Ventilen Frederikshavn: 3.000 til drift, 3.000 til aktiviteter for ensomme unge, 3.000 til uddannelse af frivillige, i alt 9.000 kr.
 • Center for Digital Pædagogik – Cyberhus: 5.000 kr. til kurser/uddannelse af frivillige rådgivere og 4.000 kr. I alt 9.000 kr.
 • Hjerteforeningen Frederikshavn Lokalkomite: 2.500 kr. til en udflugt.
 • De syges vel: 4.000 kr. til drift (kontorartikler), 4.000 kr. til arrangementer (banko og søndags cafe). I alt 8.000 kr.
 • Scleroseforeningen Frederikshavn og Læsø: 2.000 kr. til foredrag, 2.000 kr. til netværksmøder, 2.000 kr. til møder for pårørende, 2.000 kr. til sociale arrangementer, 4.000 kr. til drift (trykning af materialer samt porto). I alt 12.000 kr.
 • Netværks cafeen Kræftens Bekæmpelse, Frederikshavn Lokalforening: Lokaleleje 2.300 kr., servietter, lys, kontorartikler 450 kr. og kaffe mm. 250 kr. I alt 3.000 kr.
 • Morgengymnastikholdet af 1990: 2.000 kr. til udflugt og 2.000 kr. til socialt arrangement og musikaften. I alt 4.000 kr.
 • Klub Aktiv: 4.000 kr. til nytårsfest for frivillige.
 • Sundhed & Trivsel: 4.000 kr. til afholdelse af café og 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • Mission Afrika Genbrug Østervrå: 4.000 kr. til socialt arrangement
 • Støtte-og Krisevagtforening for Frederikshavn Krisecenter: 4.000 kr. til drift (kontorhold og kørselsgodtgørelse) samt 4.000 kr. til foredrag. I alt 8.000 kr.
 • Gigtforeningens Lokalgruppe Frederikshavn: 4.000 kr. til kontorhold og tryksager samt 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • Sæby Ældresags Badminton: 4.000 kr. til socialt arrangement.
 • Sæby Kroket klub: 2.000 kr. til socialt arrangement og 2.000 kr. til drift (pladsleje, kørsel m.v.) I alt 4.000 kr.
 • Diabetesforeningen for Frederikshavn Kommune: 6.000 kr. til tre arrangementer med sundhedsfagligt indhold samt 4.000 kr. til udflugt. I alt 10.000 kr.
 • Hyggeklubben: 4.000 kr. til husleje, 4.000 kr. til arrangementer (høstfest, julefest m.v.) og 4.000 kr. til udflugt. I alt 12.000 kr.
 • Sæby Røde Kors (Besøgstjenesten): 2.000 kr. til materialer til strikke cafe, 4.000 kr. Tilskud bus kørsel, 1.000 kr. til foredragsholder, 1.000 kr. til forplejning og 1.000 kr. til entré. I alt 9.000 kr.
 • Gigtforeningen (Lupus Nord): 2.500 kr. til sociale arrangementer, 2.000 kr. til udflugt og 1.500 til kontorartikler. I alt 6.000 kr.
 • Husets venner: 4.000 kr. til udflugter og 4.000 kr. til arrangementer. I alt 8.000 kr.
 • Sydbyens Venner: 4.000 kr. til en frivilligfest.
 • Natteravnene Skagen: 5.000 kr. til indkøb af bolcher, kondomer, t-shirts og computer samt rensning af Natteravns jakker. 3.000 kr. til kørselsgodtgørelse, 1.000 kr. deltagergebyrer kurser og 1.000 kr. til forplejning. I alt 10.000 kr.
 • Mission Afrikas Genbrugsbutik i Skagen: 2.500 kr. til en udflugt.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond: 4.000 kr. til rekruttering af unge til UngTilUngs tilbud, 4.000 kr. til rekruttering, uddannelse og fastholdelse af frivillige kr. samt 4.000 kr. til supervision af frivillige rådgivere. I alt 12.000 kr.
 • Red Barnets Lokalforening Frederikshavn/Sæby: 4.000 kr. til en udflugt.
 • Kvisten: 2.500 kr. til supervision/kursus/personalemøder, 1.000 kr. til kørsel, 750 kr. til Kontorhold og 1.500 kr. til annoncering. I alt 5.750 kr.
 • Rådhuscenterrådet: 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til arrangement. I alt 8.000 kr.
 • Hjerteforeningen Sæby: 6.000 kr. til supplement til instruktørudgifter for 2 hold Hjertemotion, 4.000 kr. til Hjertecafeer – til dækning af foredragsholdere og annonceudgifter. I alt 10.000 kr.
 • Osteoporoseforeningen Vendsyssel: 4.000 kr. til drift (kontorartikler, annoncer m.v.), 7.000 kr. til temadage, 2.500 kr. til cafemøder. I alt 13.500 kr.
 • Foreningen Danske DøvBlinde FDDB: 2.000 kr. til deltagelse i erfagruppe.
 • Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel (2. ansøgning): 5.000 kr. til kørselsudgifter og 5.000 kr. til kurser for de frivillige. I alt 10.000 kr.
 • Astma-Allergi Foreningen: 2.000 kr. til Luftballonen Sommercamp.
 • Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland: 10.000 kr. til kurser og netværksmøder.
 • Skagen Pensionistforening: 3.000 kr. til drift (kontorartikler, porto m.v.) og 4.000 kr. til sociale arrangementer. I alt 7.000 kr.
 • Dansk Handicap Forbund Frederikshavn afdeling: 4.000 kr. til udflugt.
 • Autisme På Toppen: 2.000 kr. til administration/Kontorartikler, 3.000 kr. til udflugt, 2.000 kr. til socialt arrangement (spis sammen) og 2.500 kr. til foredrag. I alt 9.500 kr.
 • Skærum Voksenforening: 4.000 kr. til drift (husleje og gebyr til pengeinstitut) og 4.000 kr. til udflugt. I alt 8.000 kr.
 • Hørby Pensionistforening: 4.000 kr. til udflugter og 4.000 kr. til foredrag. I alt 8.000 kr.
 • Sysselklubben, Sæby: 3.500 kr. til husleje, 3.500 kr. til udflugt og 3.500 kr. til fællesspisningsarrangement. I alt 10.500 kr.
 • Nutidens Kvinder, Frederikshavn: 4.000 kr. til sommerudflugt og 4.000 kr. til drift (programmer m.m., kontorartikler og leje af lokaler). I alt 8.000 kr.
 • Støtteforeningen Fontænehuset Frederikshavn: 4.000 kr. til socialt arrangement og 4.000 kr. til udflugt I alt 8.000 kr.
 • Østervrå Seniorer: 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til fest og 4.000 kr. til lokaleleje. I alt 12.000 kr.
 • Forældre & Sorg: 3.000 kr. til grunduddannelse af nye frivillige og 3.000 kr. til videreuddannelse af nuværende frivillige. I alt 6.000 kr.
 • Minibyen Sæby: 3.500 kr. til drift (el, vand, forsikring m.v.) og 3.500 kr. til studietur. I alt 7.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Støtteforeningen Rådhuscenteret: 4.000 kr. til drift (papirvarer, telefon m.v.), 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til bankospil. I alt 12.000 kr.
 • Skagen Efterløn & Pensionistklub: 4.000 kr til foredrag, 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til drift (lokaleleje, kontorartikler, telefon og annoncer) I alt 12.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund: 2.500 kr. til kulturtur, 1.500 kr. til sekretariatsstøtte, 4.000 kr. til kursus. I alt 8.000 kr.
 • MedicinRådgivningen: 4.000 kr. til drift (transport, kontorhold m.v.) 2.500 kr. til annoncering og informationsmateriale, 1.500 kr. til supervision af frivillige, 2.500 kr. til rekruttering af nye frivillige og 2.500 kr. til kompetenceudvikling af frivillige. I alt 13.000 kr.
 • Pensionistforeningen Munkegården: 4.000 kr. til udflugt og 4.000 kr. til drift (vedligehold af billardborde, el, varme m.m.). I alt 8.000 kr.

Ansøgninger tildelt over 15.000 kr. til Sundhedsudvalgets behandling

 • Kirkens Korshær Frederikshavn: 20.000 kr. til fællesspisninger med socialt sigte
 • IF MOB DIN KROP: 4.000 kr. til drift (husleje, PR m.v.), 10.000 kr. til uddannelse af instruktør og bestyrelse, 5.000 kr. til deltagelse i Vejle Idrætsfestival inkl. transport og instruktør betaling, 5.000 kr. til afholdelses af venskabsstævner for andre Byer samt 20.000 kr. til afholdelse af Verdens mentale sundhedsdag. I alt 44.000 kr.
 • SIND Frederikshavn Lokalafdeling: 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til sommerfest, 15.000 kr. til aktiviteter ifm. Sindets dag og 10.000 kr. til foredrag. I alt 33.000 kr.
 • Børns Vilkår: 10.000 kr. til Rådgivningsmedier på BørneTelefonen, 10.000 kr. til Udviklingsprojekter på BørneTelefonen og 10.000 kr. til rekruttering og fastholdelse af frivillige. I alt 30.000 kr.
 • Røde kors Frederikshavn: 80.000 kr. til julehjælp og 10.000 kr. til sommerlejr for udsatte børn. I alt 90.000 kr.
 • Dansk Folkehjælp Frederikshavn Afdelingen: 75.000 kr. til julehjælp.
 • Den selvejende institution Virkelyst: 70.000 kr. til driftsudgifter
 • Røde Kors Sæby – Flygtningeaktiviteten: 3.000 kr. til driftsudgifter, 4.000 kr. til bustur, 3.000 kr. til Åben café, 2.000 kr. til lektiecafé, 2.000 kr. til Samvær & Bevægelse, 13.250 kr. til tilskud til familielejr. I alt 27.250 kr.
 • Ældre Sagen, Skagen Lokalafdeling: 10.000 kr. til sociale caféer, 8.000 kr. til besøgstjeneste, tryghedsopkald m.v. og 4.000 kr. til sociale arrangementer. I alt 22.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Ældre Sagen Sæby: 4.000 kr. til drift (lokaleleje, vedligeholdelse af cykel m.v.), 4.000 kr. til udflugter, 4.000 kr. til arrangement, 8.000 kr. til besøgsvenner og vågetjeneste. I alt 20.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Frelsens Hær Frederikshavn: 90.000 kr. til julehjælp.
 • FitforKids: 25.000 kr. til uddannelse, Projektledelse og FitforKids programmet.
 • Depressionsforeningen: 10.000 kr. til selvhjælpsgrupper inkl. materialer, annoncering, frivillig-uddannelse, 10.000 kr. til arrangementer inkl. rekruttering af frivillige, annoncering, forplejning, honorar til oplægsholdere, entré, transport, og 5.000 kr. til virtuelle arrangementer, fællesskaber og online formidling af tilbud. I alt 25.000 kr.
 • Foreningen Jordforbindelsen: 20.000 kr. til materialer, markedsføring m.v.
 • Ældre Sagen Lokalafdeling Frederikshavn-Læsø: 9.000 kr. til besøgsvenner, 4.000 kr. til sociale Caféer, 4.500 kr. til rådgivning, bisidder, mødested, en hjælpende hånd, 7.500 kr. til IT-hjemmehjælp og IT-kurser, 10.000 kr. til Cykling uden alder, 4.000 kr. til drift, 5.000 kr. til madlavningshold for mænd, 5.000 kr. til vågetjeneste. I alt 49.000 kr. (Foreningen har likvide midler over 125.000 kr., men udvalget har tidligere dispenseret)
 • Hjernesagen Frederikshavn og Læsø: 4.000 kr. til drift, 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til transport til kurser og foredrag, 4.000 kr. til årsblad og 4.000 kr. til værksted. I alt 20.000 kr.
 • Jerup Ældreklub: 14.400 kr. til husleje, 4.000 kr. til udflugt, 4.000 kr. til arrangementer (fællesspisning m.v.) og 1.600 kr. til drift (tryksager, tlf. internet m.v.). I alt 24.000 kr. Ansøgninger med anmodning om supplerende støtte grundet stigende udgifter.

Administrationen har indstillet nedenstående foreninger til bevillinger: Foreningerne har i deres ansøgninger angivet, at de søger supplerende støtte til drift grundet stigende udgifter. Udvalget skal tage stilling til, om foreningerne skal bevilges supplerende driftsmidler:

 • Jerup Ældreklub er indstillet til bevilling på 24.000 kr. De søger om yderligere 5.000 kr. i tilskud til drift grundet stigende udgifter til varme. Udvalget bedes tage stilling til, om foreningen også skal bevilges de 5.000 kr.
 • Pensionistforeningen Munkegården er indstillet til bevilling på 8.000 kr. De søger om yderligere tilskud på 10.000 kr. grundet stigende udgifter til el og varme. Udvalget skal tage stilling til, om foreningen også skal bevilges de 10.000 kr.

Ansøgninger indstillet til afslag:

 • Ungdommens Røde Kors (UNG2) ansøger om 10.000 kr. til ferielejr for ca. 60 udsatte børn og unge fra hele Danmark. De indstilles til afslag, da de ikke har angivet om, eller hvor mange, der deltager fra Frederikshavn Kommune
 • Frederikshavn Modeljernbane Klub søger om 4.800 kr. til husleje, 6.000 kr. til forbrugsafgifter og 5.000 kr. til materialer og udstyr til banen. I alt 10.800 kr. De indstilles til afslag, da det vurderes, at foreningen og medlemmerne ikke opfylder kriterierne ift. målgruppen for §18 puljen; socialt udsatte eller pensionistforening
 • Sognefogedgårdens Venner søger om 12.000 kr. for foredrag på kommunens plejecentre. Jf. beskrivelser i ansøgningen er det ansøgte beløb aflønning af de frivillige når de holder oplæg på plejecentrene (1.000 kr. pr. oplæg). §18 er understøttelse af det frivillige arbejde, ikke aflønning af frivillige. Foreningen indstilles derfor til afslag.
 • Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel har sendt to ansøgninger. Foreningen søger om 25.000 kr. til en udflugt, men angiver at udflugten er afholdt i august 2022. Foreningen meddeles afslag på denne ansøgning, idet der ikke kan søges om §18 midler til aktiviteter, der allerede er afholdt.
 • Barnets Blå Hus Frederikshavn søger om 28.550 kr. til bl.a. supervision af frivillige, forplejning, ture ud af huset m.v. Foreningen indstilles til afslag, da de får kommunal medfinansiering fra Børne- og Ungdomsudvalget på 294.114 i årene 2021, 2022 og 2023.
 • Matematikcenter søger om 41.600 kr. til indsatser med henblik på, at styrke unges færdigheder i matematik, gennem bl.a. digital lektiecafé. Foreningen indstilles til afslag, da administrationen vurderer, at formålet ikke opfylder kriterierne ift. målgruppen for §18; socialt udsatte.

Tekst: Per Rye

 

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger