Fremragende grundlovsmøde i Retfærdighedens Have

Fremragende grundlovsmøde i Retfærdighedens Have

6. juni 2016 - kl. 0:08 - af

Dette indlæg fra grundlovsmødet er fremsendt til SaebyAvis.dk af Ann Bilde.

– Danmark er et meget lukket land sammenlignet med andre demokratiske lande. Og offentlighedsloven gør det meget lukket. Det er en tradition, der går helt tilbage til enevælden – et system, der går i arv fra embedsmandsgeneration til embedsmandsgeneration. Skifergas sagen er ikke enestående. Det er et mønster for, hvordan politiske beslutninger bliver truffet. Det bliver ikke ændret, før politikerne siger, at nu har de fået nok.

Det svarede mediejurist og professor Oluf Jørgensen på mit spørgsmål til Grundlovsmødet i Retfærdighedens Have. Han sagde også, at Norge, Sverige og Finland – og snart også Island – er helt anderledes åbne om de politiske beslutninger. Oluf Jørgensen er medlem af Offentlighedskommissionen og fortalte, at de danske politikere var i Finland, før de strammede offentlighedsloven, og at en embedsmand i det finske justitsministerium (eller var det finansministerium?) havde spurgt de danske politikere: Hvad er I bange for?

Oluf Jørgensen kom i sin halv time lange grundlovstale selv ind på skifergas sagen, som et eksempel på hvordan det går galt, når lovgivningsmagten foregår bag lukkede døre.

Efter hans tale var der spørgetid. Jeg tog ordet og redegjorde kort for skifergas sagen: At Hilary Clinton havde sat ambassadører i gang med at få skifergas igennem i flere europæiske lande, at Connie Hedegaard som energiminister i 2008 sendte invitationer ud til de internationale olieselskaber om at søge licens til at efterforske og udvinde skifergas i Nordjylland og på Nordsjælland, og at licensen blev givet i 2010.

At Folketingets energipolitiske udvalg i 2012 blev klar over, at der var tale om skifergas og fracking, og at den daværende vicedirektør i Energistyrelsen på en høring på Christiansborg forklarede folketingspolitikerne, at det var blevet holdt hemmeligt, for sådan vil olieselskaberne have det. Og at hun her fra 1. juni er blevet direktør i statens olieselskab, Nordsøfonden.

Mit spørgsmål lød så på, hvordan det – i et demokrati – kan lade sig gøre, at nogle få topembedsmænd i Energistyrelsen træffer beslutning om, at der skal udvindes skifergas i Danmark – noget der har så vidtrækkende konsekvenser for befolkningen, f.eks. 600.000 borgere i Nordjylland, og at det i øvrigt er de samme embedsmænd, der besluttede at placere et CO2-lager ved Brønderslev, hvilket 25 bønder fik standset, og havvindmølleparken tæt på Sæbys kyst. (Han svarede som citeret øverst).

Med hensyn til havvindmølleparken, som regeringen nu vil aflyse, så fortalte Oluf Jørgensen, at et forlig ikke kan brydes, med mindre alle partier bag forliget er enige om det. I dette tilfælde er det alle folketingets partier minus Liberal Alliance.

 

4 kommentarer til “Fremragende grundlovsmøde i Retfærdighedens Have” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

4 kommentarer til “Fremragende grundlovsmøde i Retfærdighedens Have”

 • Søren Frederiksen

  Det er lidt galt i denne historie, så her lidt fakta:
  Tilladelserne til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordjylland og i Nordsjælland, som blev udstedt i 2010, blev udstedt i følge Åben Dør proceduren der blev indført i 1997, og ikke i 2008 som man kan få indtryk af i indlægget. Siden 1997 har interesserede selskaber således kunnet søge om tilladelse til at lede efter olie og gas på land i Danmark. Mere herom kan læses på Energistyrelsens hjemmeside. Det var i øvrigt olieselskabet selv som udpegede de områder, de fandt mest interessante at lede efter olie og naturgas i.
  Med hensyn til CO2 lager ved Brønderslev som omtales i artiklen, var det elselskabet Vattenfall som søgte om en tilladelse til at lave forundersøgelser af undergrunden, for at finde ud af om det var et egnet sted til et lager, og Vattenfall gennemførte seismiske undersøgelser af undergrunden. Det blev ikke besluttet at etablere CO2 lageret, heller ikke af embedsmænd, som det ellers fremgår af indlægget.

 • Søren Frederiksen – der er dokumentation for at daværende energiminister Connie Hedegaard sendte “Invitation Letter af 1. april 2008” ud til de internationale olieselskaber for at få dem til at søge licens til at efterforske og udvinde skifergas i Danmark.
  Men ellers “glemmer” du som så mange gange før at fortælle læserne, at du ikke her hr.-hvem-som-helst, når det drejer sig om skifergas.
  Du har siden 1986, altså i 30 år, arbejdet med boringer i Energistyrelsen, og du har været Energistyrelsens ansvarlige for skifergas. Du har også været Energistyrelsens repræsentant i medierne, på møder med Frederikshavn og Brønderslev kommuner (bl.a. 18.3.2012), på en høring på Christiansborg i 2012 og til borgermøder i f.eks. Dybvad i januar 2013 og Sæby i april 2014. Det var i øvrigt Energistyrelsen, som – ifølge borgmester Birgit S. Hansen – lagde et ”uhørt hårdt pres” på hende for at sige ja til skifergas i Frederikshavn Kommune. Det skulle vel ikke være dig?

  For et års tid siden skiftede du så job til Nordsøfonden. Det er statens olieselskab, som sammen med det franske energiselskab Total havde skifergaslicensen.
  Både som ansat i Energistyrelsen og Nordsøfonden bruger du bl.a. arbejdstiden på at tale problemerne ned. Selvom fracking er så skadelig for miljø, grundvand og menneskers helbred, at flere lande har forbudt det – bl.a. Totals hjemland Frankrig, Skotland, Wales, Holland….

  På DR har du som Energistyrelsens repræsentant udtalt, at miljøet ikke vil blive ”kompromitteret” ved fracking, På borgermøder har du oplyst, at der ikke er fare for grundvand, og at kemikalierne bare er sådan nogle, ligesom vi har i tandpasta og i swimmingpools. (Det lyder jo ligefrem hyggeligt). Det sidste udtalte du også på høringen på Christiansborg i 2012 – samme høring, hvor din vicedirektør i Energistyrelsen Birgitta Jakobsen udtalte, at skifergassen var blevet holdt hemmelig for folketing, borgere og borgmestre FOR SÅDAN VIL DE INTERNATIONALE OLIESELSKABER HAVE DET. Hun er nu fra 1. juni din direktør i Nordsøfonden.

  De oplysninger, du fremfører om kemikalierne er i strid med det, danske og internationale forskere siger. Fagbladet Ingeniøren beskriver bl.a. ”Frygt for udslip af kemikalier, luftforurening, påvirkning af naturområder og radioaktive materialer i undergrunden. Det er nogle af de potentielle negative konsekvenser ved skifergas, som bekymrer danske fagfolk mest.” Og det er også det, der bekymrede os almindelige borgere her i Vendsyssel, som var udset til at være forsøgskaniner for skifergasudvinding.

  Det at skifergassen blev holdt hemmelig for folketingspolitikere, borgere og borgmestre bestrider du også i offentlige debatter. Du har f.eks. skrevet på Ingeniørernes fagblads hjemmeside i en kommentar til en artikel:
  “Boringen der skal udføres har været gennem alle demokratiske beslutningsprocesser inkl behandling i Natur- og Miljøklagenævnet”. Det er jo ikke korrekt ifølge din egen vicedirektør i Energistyrelsen, nu din direktør i Nordsøfonden.

  Udvinding af skifergas udgør også en risiko for jordskælv – ifølge den videnskabelige rapport, miljøministeriet havde bestilt, og som udkom i slutningen af januar.
  Det skrev Nordjyske Stiftstidende om, og under artiklens debat affærdigede du også det. Den 05.02.2016 09:45 skrev du:
  ”De “jordskælv” der opstår ved frakturering er så små, at rystelserne på overfladen svarer til at en lastbil kører forbi.”
  Den videnskabelige rapport fastslår ellers, at fracking kan udløse ” problematiske” jordskælv af en betragtelig størrelse”.

  Det undrer mig som almindelig borger i et demokratisk land, at en embedsmand ansat i staten, og som får løn betalt af os skatteydere – at du både i din arbejdstid og i din fritid – beskæftiger dig med at misinformere befolkningen om skifergas. Det bragte TV2 Nord et indslag om i starten af april, men der ville du ikke stille op til interview. Måske du vil svare her på Sæby Avis.

 • Karsten Munk

  Lad mig minde om det var den forrige Socialdemokratiet, Radikale og SF regering der med Morten Bødskov som justitsminister, vedtog offentlighedsloven – og gjorde statens beslutninger endnu mere lukkede.
  Det er menneskeligt at fejle, også for en politiker, og jeg savner flere som tør indrømme fejldispositioner, f.eks. den med de kystnære vindmøller. En aftale er en aftale, men når noget er så tåbelig som at plastre Sæby’s kyst til med kæmpemøller, tager jeg hatten af for Lars Christian Lilleholt, der siger stop, og satser på det eneste rigtige, nemlig udbygning af Horns Rev. Møllerne skal selvfølgelig som han siger ud på havet hvor de ikke kan ses fra land.
  Ann Bilde er imod boring efter skifergas, jeg er imod kystnære møller ved Sæby, begge er til skade for befolkningen på hver sin måde, så lad os da begrave planerne.
  Hvis Nordjylland mangler arbejdspladser kunne man måske lokke iværksættere til Business Park Syd med forskning og udvikling af solvarmeløsninger. Et forslag er at tænke solceller ind i nybyggeri.

 • Søren Frederiksen

  Ann Bilde: Skulle du fortsat være i tvivl om, at Åben Dør proceduren blev indført i 1997, kan du læse om proceduren på side 6 i Energistyrelsens rapport ”Danmarks olie- og gasproduktion 1997”. Rapporten kan du finde på Energistyrelsens hjemmeside ens.dk. Skrivelsen ”Invitation Letter af 1. april 2008” som du henviser til (og som også kan findes på Energistyrelsens hjemmeside) er den nyeste beskrivelse af Åben Dør proceduren. Du kan også læse om Åben Dør proceduren i energi-, klima- og forsyningsministerens svar på spørgsmål 121 af 23. oktober 2015 fra Folketingets Energi-, Klima- og Forsyningsudvalg, svaret kan findes på ft.dk
  Du skriver desuden, at jeg skulle bestride at det blev holdt hemmeligt, at der var tale om skifergas i de licenser til efterforskning og indvinding blev udstedt i 2010. Det har jeg aldrig bestridt. Du bygger det på min kommentar på Ingeniørens hjemmeside, hvor du citerer mig for følgende “Boringen der skal udføres har været gennem alle demokratiske beslutningsprocesser inkl. behandling i Natur- og Miljøklagenævnet”. Der skal skelnes mellem det at udstede en licens med eneret til efterforskning og indvinding af olie og gas i et område og så det at udføre en konkret fysisk aktivitet som eksempelvis en boring. Jeg udtalte mig til Ingeniøren om gennemførelse af selve boringen Vendsyssel-1, som gennemgik miljøvurderinger (VVM proces inkl. klage til Natur- og Miljøklagenævnet) og godkendelsesproces i såvel Frederikhavn Kommune som hos statslige myndigheder. Det er det jeg henviser til i Ingeniøren som demokratiske beslutningsprocesser.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fremragende grundlovsmøde i Retfærdighedens Have' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger