Debatindlæg: Planerne om ny organisering af skoleområdet

Debatindlæg: Planerne om ny organisering af skoleområdet

21. august 2014 - kl. 0:26 - af

debat_600x250Redaktionen har modtaget dette indlæg fra Borgerforeningerne i Voersaa, Lyngsaa og Præstbro.

I forbindelse med byrådets forestående beslutninger om vedtagelse af ny organisering af skoleområdet, foreligger et forslag om nedlæggelse af overbygningen på Stensnæsskolen i Voerså. Det er med stor bekymring, at vi i de tre borgerforeninger i oplandsbyerne, læser forslaget. Vi stiller os meget forstående for kommunens nuværende behov for at finde besparelser, men set i lyset af beslutningens åbenbare store konsekvenser for vores lokalsamfund, ser vi med meget stor bekymring på det særdeles usikre beregningsgrundlag, byrådet træffer beslutningen på. Vi vil i det følgende uddybe vores synspunkter.

Fællesbestyrelsen har allerede i den foregående offentlige debat forholdt sig til en række af de mere skolefaglige forhold og de etiske/juridiske forhold bl.a. omkring de urimeligt lange transporttider. Foreningerne vil ikke yderligere gå ind i disse forhold, men alene opsummere og tilkendegive vores fulde støtte til de bekymringer for børnenes tarv og de faktiske omkostninger til transport, en sådan beslutning kan medføre.

Hvis målet med den ny organisering er økonomiske besparelser og efterlevelse af den nye folkeskole-reforms krav om øget kvalitet i undervisningen, så finder vi, at nedlæggelse af vores overbygning er meget uforståelig.

 • Skolens vedligeholdelsestilstand er høj, og skolen har og har haft styr på budgetterne
 • Skolen leverer afgangskarakterer over kommune gennemsnittet og ligger som kommunens højest scorende med hensyn til at hæve eleverne faglige niveau – nu ønsker man vores børn skal tage deres afgangseksamener på en af kommunens og landet laveste rangerende skoler hvad gælder fagligt løft af eleverne.
 • Flytningen af vores børn medfører meget lange transporttider, som er direkte i modstrid med skolereformens intentioner om mere fysisk bevægelse af både sundhedsmæssige årsager og indlæringsevne.
 • Stor ulighed i de forhold vores børn skal bydes i transportsammenhæng sammenlignet med f.eks. kommende klasse/skolekammerater i Sæby – er også i modstrid med ny folkeskolereform.
 • Skolen har i dag de faglige kompetencer til at levere den faglige bredde i undervisningen, som kræves af folkeskolereformen, bl.a. har skolen 100 % linjefagsdækning.
 • Kraftigt øgede behov for transport af børn i modstrid med kommunens erklærede hensigter om at være Grøn kommune.

Som repræsentanter for de 3 byer og tilhørende opland vil vi imidlertid også udtrykke vores store bekymringer for de afledte effekter, som vil følge af en lukning af overbygningen. Disse omfatter:

 • Lukning af overbygningen vil gøre vores område mindre attraktivitet for tilflyttere med børn.  Vi mener, at vi med en køreafstand til Aalborg området på 30 minutter og attraktive huse nær kyst og natur rummer et potentiale for at tiltrække ressourcestærke familier fra Aalborgområdet, som kan lægge gode skattekroner i kommunekassen. Et sådan potentiale afskærer man sig fra ved at nedlægge overbygningen, da valget naturligt vil falde på samfund, hvor man ved, at ens børn kan få et stabilt sammenhængende skoleforløb.
 • Nedlæggelse af overbygningen vil medvirke til at stimulere øget fraflytning. Fraflytning vil med største sandsynlighed være størst hos ressourcestærke familier. Resultatet for lokalsamfundet er faldende huspriser, ændret befolkningssammensætning med større tyngde af ressourcesvage familier. For kommunen vil det betyde reduceret skattegrundlag for både ejendomsbeskatning og lønindkomst og formentligt højere hyppighed af omkostningstunge familier.
 • Negative effekter på områdets foreninger ikke mindst i tilslutning til idrætsforeningernes ungdomsafdelinger som formentligt vil blive afviklet. Dette stimulerer fraflytning/manglende tiltrækning af tilflyttere.
 • Vores børn får ikke længere deres gang i hjemmesognet og får problemer med konfirmationsforberedelse mv. med mindre der afsættes yderligere ressourcer til transport af disse.
 • Nedlæggelsen af klasserne og de afledte effekter på lokalsamfundene er i direkte modstrid med kommunens erklærede planer om udvikling i landdistrikterne. Mange af de kræfter vi i borgerforeningerne lægger i frivillige aktiviteter, arbejde i landdistriktsudvalget mv. for at øge områdets værdi for borgerne, forekommer omsonst, når kommunen med den anden hånd laver indgreb med så massive negative effekter på vores samfund.
 • Flytning af vores overbygning til Sæby vil betyde, at en stor del af de unge følger forældrenes transportbevægelser i arbejdssammenhæng og rykker til skoler mod syd (Asaa, Dronninglund eller andre), hvor en meget stor del af vores befolkning er arbejdsmæssigt orienteret. Dette medfører, at børnene med de meget lange skoledage og forventede manglende foreningsliv lokalt ikke vil fastholde/etablere de lokale relationer mellem andre unge. Et stærkt lokalt netværk og sammenhold er grundstenen i eksistensen af vores små samfund. Hvis man splitter sammenholdet ved at sende børnene i alle verdenshjørner i de år, hvor de stærkeste sociale bånd etableres,  trækker man en af hjørnestenene i vores byer væk under os, og det vil over tid totalt undergrave områdets befolkningsrekruttering.

Andre kommuner (f.eks. Rebild og Jammerbugt) har på det seneste konkluderet at kommunerne ikke kan opnå besparelse af betydning på skoleområdet. Samme konklusion fremlægges senest af  kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, der konkluderer at  skoleøkonomien faktisk er blevet værre i kommuner, der har lukket skoler end i de kommuner, der ikke har lukket skoler. Det undrer os derfor, hvis det skulle blive tilfældet i Frederikshavn Kommune.

Vi vil på det kraftigste opfordre byrådet til at sikre sig, at beslutning om lukningen af overbygningen på ”vores” skole må ske på et kvalificeret og gennemregnet grundlag. Vi kan ikke nogen steder i materialet, som er tilgået byråd eller offentligheden, se kvalificeret dokumentation eller beregninger.

En beslutning, som er så stor og betydende for vores lokalsamfund og vores børn fremtid, SKAL ske på et kompetent fagligt og gennemregnet grundlag, og der skal være en klar faglig evidens for at strukturen kan levere de faglige og sociale løft for vores børn, der kan berettige, at vi skal bære så mange negative effekter for vores byer. Med så store konsekvenser for vores lokalområde er det vores klare forventning, at I som kompetente og ansvarlige politikere alene vedtager sådanne tiltag, hvis dokumentationen herfor er kompetent og entydig. Tilsvarende kan vi som befolkning i landdistrikterne forvente, at vi i lighed med jer politikere bliver præsenteret for overbevisende beregninger og dokumentation for besparelserne  – hvorefter beslutningen er åbenbar. Desværre er der ikke i det foreliggende beslutningsgrundlag noget, der  understøtter hverken økonomiske eller faglige fordele ved nedlæggelse af vores overbygning. Tværtimod syntes alle foreliggende oplysninger at medføre det stik modsatte. Nemlig øgede udgifter på især transportområdet og øget risiko for tab af svage børn i store klasser med følgende omkostninger til speciallærere o.s.v., som langt overstiger alle forventede besparelser, og hertil kommer et reduceret fagligt niveau for vores børn og unge, som i dag ellers ligger i top i kommunen.

Det er derfor med betydelig undren og bekymring, at vi ser byrådet på vej med indgreb, der er til skade for  vores børns helbred, skolegang og lokalsamfund for muligvis at ende op med en – i et optimistisk øjeblik – marginal besparelse eller mere sandsynligt øget kommunal udgift.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at arbejde for at øge vores områdes attraktionsværdi, og vi mener, at vores område med nærheden til Aalborg rummer et bedre potentiale end noget andet sted i kommunen. Men nedlæggelse af vores overbygning vil afskære os effektivt fra at kunne udnytte dette potentiale til kommunens fælles bedste. Lad os i stedet i fællesskab arbejde på andre måder for at forbedre økonomien i kommunen og søge besparelser med bedre dokumenteret økonomisk effekt og helst mindre social og samfundsmæssig effekt.

Vi appellerer derfor til jer politikere om at få regnet konsekvenserne til bunds, og derefter stemme ansvar-ligt i forhold til disse beregninger.

Med venlig hilsen
Borgerforeningerne i Voersaa, Lyngsaa og Præstbro

På bestyrelsernes vegne.

Voersaa Borgerforening
Rigmor  Sørensen

Lyngså Borgerforening
Kirsten Kristensen

Præstbro Borgerforening
Søren Holm Kristensen

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Debatindlæg: Planerne om ny organisering af skoleområdet' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger