Anbefaler tilladelse til vandboringer forud for skifergas

Anbefaler tilladelse til vandboringer forud for skifergas

19. august 2014 - kl. 9:40 - af

Skifergas_600x250Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget på sit næste møde den 19. august anbefaler, at Frederikshavn byråd meddeler tilladelse til etablering af de to vandindvindingsboringer forud for boring efter skifergas ved Dybvad. Det skal ske på nærmere angivne betingelser i sagen.

Sådan lyder konklusionen på beskrivelsen til medlemmerne af Plan- og Miljøudvalget, når man her skal drøfte Totals tilladelse til at arbejde videre på Ovnstrupvej ved Dybvad.

Center for Teknik og Miljø har tilbage i oktober 2012 givet Total tilladelse til at etablere to vandindvindingsboringer. Centret har siden modtaget to klager fra beboere i området herom, idet begge klagere, som indvinder drikkevand fra egen vandforsyning, er bekymrede for ejendommenes drikkevand.

Det nævnes i sagsfremstillingen, at Natur- og Miljøklagenævnet i begyndelsen af juli i år traf afgørelse i klagesagen og ophævede kommunens tilladelse. Sagen er derefter sendt til fornyet behandling hos kommunen.

I afgørelsen anføres det, at der fra kommunal side mangler dokumentation for vurdering af en eventuel påvirkning af omgivelserne ved etablering af boringerne og en efterfølgende indvinding. Endvidere påpeger Natur- og Miljøklagenævnet, at der mangler konkrete oplysninger om bl.a. indvindingsmængder og maksimal boredybde.

Center for Teknik og Miljø har derpå gjort Natur- og Miljøklagenævnet opmærksom på, at Frederikshavn Kommune har lavet de nævnte beregninger, og at kommunens afgørelse er truffet på denne baggrund. Endvidere stiller centret spørgsmål til nogle af de øvrige forhold, som Natur- og Miljøklagenævnet finder, at tilladelsen bør indeholde. Centret finder, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke er truffet på det rigtige grundlag.

Imidlertid fastholder Natur- og Miljøklagenævnet i sit svar på henvendelsen, at en vandindvindingstilladelse skal indeholde detaljerede begrundelser for eventuelle miljøpåvirkninger, samt at der skal stilles vilkår om indvundne vandmængder og ydelser på boringsniveau.

Center for Teknik og Miljø har herefter udarbejdet en revideret tilladelse. Centret har efter den første tilladelse anskaffet et IT-program til beregning af miljøpåvirkninger ved vandindvinding, og der er lavet vilkår for maksimal ydelse på boringsniveau og maksimal boredybde og tillige præciseret, at den tilladte mængde vand kan indvindes enten fra en boring eller begge boringer.

Det hedder i sagsfremstillingen, at revisionen af tilladelsen ikke har ændret på den tidligere konklusion om, at indvindingen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Det er fortsat kommunens vurdering, at de to klageres drikkevandsforsyninger ikke påvirkes af indvindingen.

Endelig nævnes det, at byrådet tidligere har benyttet lovgivningens mulighed for at bestemme, at en klage ikke skal tillægges opsættende virkning i forhold til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder. Dette betyder derfor, at Total kan påbegynde borearbejdet til vandboringer, når tilladelsen er givet! Denne tilladelse er videreført i den reviderede indvindingstilladelse.

Tekst af Per Rye

 

11 kommentarer til “Anbefaler tilladelse til vandboringer forud for skifergas” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

11 kommentarer til “Anbefaler tilladelse til vandboringer forud for skifergas”

 • Føj … for et bestillings arbejde 🙁

  Og her kan ses mere om, hvad der er i vente, hvis der findes skifergas.

  http://www.organictoday.dk/kemikalier-fra-skifergas-flyder-i-oversvommelse/

  http://www.organictoday.dk/udvinding-af-skifergas-truer-usas-drikkevand/

  https://www.youtube.com/watch?v=GFG8f4nBE3w&feature=share

  Og i det efterfølgende link forklarer Margrete Auken hvad udvinding af skifergas egentligt er, og hvor farligt det er …

  https://www.youtube.com/watch?v=AZ-6frRE2ps

 • FUCK BORGERNE! Jorden er overbefolket, det haster med at få tyndet ud i befolkningen. Vi starter med at fjerne deres drikkevand – folk lever ikke længe uden vand… bagefter lader vi en storindustri forgifte jorden og luften, og inden længe har vi i hvert fald fået bugt med vendelboerne…..
  Sådan må man gå ud fra, at tankegangen er i kommunens Center for teknik og miljø – føj for en ulykke!!!
  Man skulle aldrig nogensinde have lukket Total ind i kommunen eller i Danmark overhovedet – de vil os absolut intet godt. Det kan godt være, at deres “flinke og velpudsede” talsmand siger, at der ikke er nogen grund til bekymring, MEN han siger samtidig, at der ikke gives nogen garantier for, at det ikke kan eller vil gå galt – og den risiko VIL VI IKKE udsættes for. Vi er efterhånden rigtig mange, som har set de frygtelige konsekvenser, skifergas industrien har medført andre steder i verden – men det er godt nok svært at “råbe folk op”, som tror, at det ikke er noget, som kommer til at berøre dem – håber sandelig de vågner op, inden det er for sent, for skaden er uoprettelig.

 • Ovenstående klip med Margrete Auken fortæller hun at der bruges op mod 19.000.000liter vand pr. Skifergas boring.
  Det vurder kommunen ikke har nogen betydning – hmm, den beregning som kommunen har lavet, vil jeg gerne se.

 • Hej

  Bliver mere og mere harm over ingen syntes, at tænke på grundvandet…….Tillad dit og tillad dat…………Kortsigtet løsninger uden nogen næse for hvad børn overtager…..

  De få arbejdspladser, som er af få ved Total rækker vel kun til vagtpersonale, som skal forhindre undersøgelser af forurening …..Så helt ærlig hvad får noget til at tro det bliver et jobeventyr………..Eller godt for nogen i og omkring Dybvad.
  Kommer snart op og deltager i lejerlivet v Total ……..Basta!

  Jan Hansen

 • Ritta Fischer Jensen

  Jyden han er stærk og sej, det må I Vendelboer leve op til i disse tider. Hvis tilladelsen bliver givet, er det først og fremmest jer, der kommer i farezonen. Men som I ved, rækker man F…. en lillefinger! – Så her fra København sender jeg mine varmeste hilsner og støtte til jeres kamp, I kæmper den nemlig også for mig og alle andre mennesker i Danmark.

 • Hej.

  Frederikshavns byråd har med et stort flertal givet tilladelse til prøveboring efter skifergas.
  En meget omtalt “fodfejl” bliver rettet idag, når Plan – og Miljøudvalget giver tilladelse til at bore efter vand.

  Med andre ord, Frederikshavn Kommune har givet alle de nødvendige godkendelser, således, at der kan gives tilladelse til en efterfølgende udvindelse af skifergas, hvis den findes, hvis det kan betale sig, og hvis der ikke sættes en stopper for processen fra centralt hold.

  Med andre ord, Frederikshavn Kommune er nu, kaffemøde eller ej, ikke længere en del af processen, men kun passiv tilskuer.

  Er det rimeligt?
  Nej vel!

  Det er os borgere der skal lægge ryg til en mulig ødelæggelse af miljøet, herunder drikkevandet.
  Det er os borgere der skal finde os i, at der pumpes enorme mængder af vores værdifulde grundvand, iblandet store mængder af mere eller mindre kendte kemikalier ned i undergrunden, måske endog tilsat dieselolie.
  Det er os borgere, der skal leve med disse stoffers mulige miljøødelæggende konsekvenser.
  Endelig, er det os borgere der skal leve med resultatet af eventuelle tekniske fejl ved udvindingen, eksplosioner, spild og hvad der ellers kan ske og som TOTAL ikke kan garantere ikke sker.

  Endelig, er det os borgere der meget vel kan blive ofre for en byrådsbeslutning, der, bygger på inkompetence, uvidenhed og manglende erkendelse af de hundredevis af uheld der helt fra første færd og til d.d. er sket og vil ske fremover.

  Med andre ord kommunens politikere, har i denne sag fravalgt borgernes ve og vel!

  Er det rimeligt?

  Venligst
  Flemming Sten

 • # Merete og Jan

  Prøveboringen kræver vist “”kun”” 25000 – 30 tusinde liter vand, som efter brug er blandet op med kemikalier i en sådan grad, at det bare i al fremtid er ødelagt.
  Og efter alt hvad jeg ved i dag, så får TOTAL det vand foræret + strøm selvfølgelig – dette forbrug kender jeg så ikke, men TOTAL skulle få begge dele foræret af Frederikshavn kommune 🙁 Noget som vi almindelige dødelige må spare på, så ikke vores husholdnings budget løber løbsk.
  Og N E J der bliver ikke noget job eventyr. Enkelte tjener lige nu kassen på at forberede den første prøveborring, men når selve udvindingen starter – hvad gud må forbyde, at den gør, så kommer der erfarne folk udefra i skurbyer, her hjælper en udvidet lokal plovfure eksamen intet, allerede i dag, er arbejdslederne fra udlandet.

 • Denne her gang, må borgmesteren, og hendes byrødder være mere forberedte end sidst, så få nu sagt NEJ TAK til den vandboring, et NEJ TAK denne gang, vil kunne vi, at byrådet i Frederikshavn ikke går TOTALs ærinde til fremtidig stor skade for vores natur – miljø og rene drikkevand.

  Det virker som om, at byrådet har glemt, at de skal varetage borgernes interesser.

  http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/skifergas-energistyrelsen-pressede-borgmesteren/

 • Jeg vil absolut ikke forherlige Mao, men netop hér har jeg lyst til at citere en særdeles velegnet passus, som også Helle Virkner i sin tid læste op ved Bodil Koch’s afskedsfest:
  – “hvert ord, hver handling og hver slags politik må følge folkets interesser, og dersom fejltagelser skulle opstå, må de rettes – dét er betydningen af at være ansvarlig for folket.”

 • Danmark mangler drikkevand, og nu vil vores byråd levere vores dejlige rene vand til et oliefirma. Sender Total det forurenede vand til vores rensningsanlæg, betaler de for rensningen af vandet ? . Hvem skal rydde op efter svineriet og den forurening der sker på de grunde som bliver brugt til boringerne. Kære byråd, nu må i sige STOP.
  Lad os få lov til at beholde vores rene vand. Med det svineri de laver på Sjælland kan vi snart leve af bare at sælge rent vand til Dem.
  PLEASE STOP DET SKIDT ! eller send TOTAL til et område nær København.
  Prøv nu bare at søge FRACKING på youtube, så ved du hvad der venter. Vi har endda set værre forurening end den der er på youtube.com.
  Skandaløst svineri !

 • Benny Kvistgaard

  Jeg forstår slet ikke, at man kan være i tvivl om at dette er den forkerte vej at gå. Jeg forstår slet ikke, hvorfor den del af vort erhvervsliv der helt eller delvis lever af turismen ikke kommer mere på banen.

  Godt nok er det i første omgang kun en prøveboring, men man prøveborer vel ikke, hvis ikke man forventer at kunne udvinde bagefter – det vil være det samme som at smide penge ud af vinduet – og så dummer er selv TOTAL vel næppe.

  For det første, så skal alle gøre sig klart, at hvis det ender med, at der skal bores / frackes efter skiffergas, så bliver der tale om, at der skal oprettes hundredvis af “boretårne” – fordelt i et net – på rad og række, som et spillebræt til skak, hvor alle sorte felter er et borested – og de hvide er pladsen imellem. Således placerer man op til hundredvis af boretårne.

  Uanset hvor meget TOTAL forsikre os, at de kan sikre stedet mod uheld, så glemmer man måske at fortælle, at der altid vil forekomme lyd og “banke-gener” (alt vild og tamdyrhold reagere på dette), luft/lugt gener og der ses næsten altid en vis forurening af vandet i området – og det er med alle forsigtighedsregler fulgt.

  Forestil dig en natur, hvor alle dyr i naturen er væk på grund af bankelyde og larm i øvrigt – og de der er tilbage er stressede ud over alle grænser… Det kan blive en af de ting vi kommer til at opleve.

  Skulle uheldet så være ude, er det lokale beredskab så i stand til at kunne gribe ind? Er deres uddannelse – og det udstyr de har klar til det. Vi husker, at der er tale om hundredvis af mere eller mindre giftige kemikalier, radioaktivt materiale med meget andet.

  Alt i alt, så er jeg af den overbevisning, at de eventuelle arbejdspladser og profitter der vil komme os til gode (Danskerne og os der bor i området i særdeleshed) de vil blive TOTAL ædt op, af fald i turisme, faldne indtægter i øvrigt (nedlagte arbejdspladser inden for den turistorienterede erhverv) og andre arbejdspladser der bliver indirekte berørt og andre ting som måske ikke er så direkte synlige i deres sammenhæng med udvindingen.

  Til dato ved vi så også følgende:
  Der har været et par lodsejere der har tjent på projektet – de der har lagt grund og vej til TOTAL’s borested.
  De omkringliggende gårde vil, hvis de ikke allerede har, tabe en stor del af deres værdi, da der ikke vil være nogen der er interesseret i at købe en gård der ligger lige op til et udvindingssted.
  TOTAL er en milliardvirksomhed og som sådan er de forpligtet til én ting – at tjene penge hjem for at øge deres profit. Om de tænker på os – måske, men hverken som første eller anden prioritet.
  Ramböll lavede de indledende undersøgelser for TOTAL – da kommunen skulle bruge en VVM undersøgelse, så “købte man blot en kopi” af den undersøgelse. Var det ikke bedre at det havde været et andet firma der havde lavet den kommunale VVM – den her fremgangsmåde “lugter” (som gassen). Og den store vinder er Rambôll, der har fået dobbelt betaling for det samme arbejde. Det burde være forhindret ved lov, at man kan bruge samme firma til en VVM, som har lavet undersøgelsen for det ansøgende firma – for Ramböll er jo kun interesseret i at beholde TOTAL som kunde, så selvfølgelig var deres undersøgelse til TOTALs fordel – og at man så i kommunen betaler dem for en kopi (måske nok omskrevet, men basseret på de samme undersøgelser der allerede er lavet – og betalt af TOTAL, det nærmer sig stupiditet! Eller at man fra kommunen på forhånd har valgt at man VIL TILLADE at der prøvebores.

  Byrådet burde have sagt NEJ. Hvis man så ikke var tilfredse med det fra Christiansborg, så måtte de jo gøre noget. Men at et byråd sælger ud af de værdier der haves, for at lade dem gå op i gas, det er ufornuftigt og helt hen i vejret.

  Ser man på verdensplan, på de udvindingssteder der allerede findes, så er det kun et meget lille procentdel der har været helt uden uheld, der har haft betydning for det område det ligger i. Når vi snakker procenter, så er det altså 100-dele. Og med flere hundrede udvindingssteder, så vil der – rent statistisk – være et par steder det går galt. TOTAL der hævder de har så sikre metoder til udvinding, har lige haft uheld på andre af deres steder – så den garanti kan jeg ikke helt føle mig sikker på.

  Og når man som jeg, ikke kan føle sig sikker, kan man vel også kun sige NEJ til det “tilbud” som TOTAL er kommet med.

  Og samtidig rumler det forbud som Frankrig og mange andre lande allerede HAR indført. De indfører vel ikke forbuddet for sjovt, men fordi de er i tvivl – eller de med sikkerhed VED at det er en problematisk fremstillingsmetode.

  Vi har haft mange der gennem den seneste tid har klaget over vindmøller – men sammenlignet med FRACKING så er vindmøllerne små flotte blomster. De stikker en smule op i luften, men vi kan se og høre – og måle det de gør – også som almindelige mennesker. Der skal IKKE bruges giftige stoffer i den daglige udvinding af energi.
  I modsatte ringhjørne er altså skiffergassen, hvor der skal bores 3 til fire kilometer ned i undergrunden, hvorefter boreretningen ændres til vandret boring, ud under marker, huse og andet i området – og det er ude i disse vandrette boringer man “fracker” altså “slår revner” i skifferlaget, for at lade gassen sive op.
  Alt er altså “ude af syne” – vi andre kan ikke med egne øjne se, hør og måle hvad der sker, men må sætte vores lid til det firma der skal udvinde og tjene på produktionen. Og de vil jo gerne tjene stort!

  Hvem tror du de tænker mest på? Dig eller deres egen pengepung??? (jeg tror ikke det er dig).

  En lang smøre – javel ndrømmet. Men jeg må erkende at jeg frygter at mange blot skubber dette væk, som noget der “ikke betyder noget” eller “ikke vedkommer dem”. En meget stor fejl, hvis du bor i NORDJYLLAND – ja snart hele DANMARK – for får man held her, så kommer der flere steder i hele Danmark.

  Min opfordring til alle:

  Er du ikke klar over hvad du skal mene – så lad al forblive som det er. Sig nej, for vi ved ikke hvad det ender med ellers. Og lad andre vide, at du er bekymret.

  Og til det lokale erhvervsliv – vi mangler jer i debatten, for i sidste ende er det også jer, jeres forretninger og jeres ansatte det kommer til at gå ud over.

  Jeg startede selv ud, som forsigtig “undersøgende” små skeptisk i sagen, men jo mere jeg har sat mig ind i, hvad det her egentlig er, hvad det drejer sig om, jo mere bange er jeg blevet for de følger det måske vil kunne få. Og opvejet mod de MULIGE fortjenester, mener jeg slet ikke det hænger sammen – kalkulationen “mulig fortjeneste / mulig risiko” hænger slet ikke sammen, og ricciciene er, efter min overbevisning, alt for store i forhold til den smule “vi” vil kunne tjene – for der skal ikke være nogen tvivl, kommer der en profit ved udvindingen, så er det TOTAL der løber med broderparten af den.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Anbefaler tilladelse til vandboringer forud for skifergas' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER