Færre unge søger ind på gymnasierne

Færre unge søger ind på gymnasierne

18. marts 2014 - kl. 13:31 - af

Hoerby 2014_600x250Som ventet er ansøgertallet til de nordjyske gymnasier lidt lavere end sidste år. De mindre ungdomsårgange ser ud til at begynde at slå igennem i forhold til søgningen til ungdomsuddannelserne. Der er dog store forskelle mellem de gymnasiale uddannelsesretninger samt i forhold til, hvor i regionen, uddannelsesinstitutionerne ligger.

Fristen for at søge ind på ét af de 4 gymnasiale hovedområder – stx, hf, hhx og htx – udløb d. 15. marts 2014. Efter flere år med stigende søgning til de gymnasiale uddannelser, ser billedet, som ventet, mere blandet ud i år.

I alt har 5220 unge søgt ind på et gymnasium i Nordjylland. Det er 4 % færre end i 2013 svarende til 244 unge.

Men er der store såvel uddannelsesmæssige som geografiske forskelle på, hvordan de unge har søgt i år. Det er især de tekniske gymnasier, som har fået færre ansøgere – hele 18 % færre end i 2013. Også hf-uddannelsen tiltrækker færre unge, her er søgningen faldet med 12 %. Som den eneste gymnasiale uddannelse, kan handelsgymnasiet se en fremgang i antallet af ansøgere på 8 %.

Geografisk set er søgningen i Aalborg status quo, mens at søgningen i Vendsyssel, Himmerland og Thy, Mors og Jammerbugt er faldet.

– Vi har gennem flere år set stigende søgning til ungdomsuddannelserne i Region Nordjylland, hvilket har resulteret i, at vi nu er den region i Danmark, hvor den største andel af unge forventes at få en ungdomsuddannelse (93 % ifølge Uni-C). Men vi ved også, at befolkningsudviklingen ikke er med os i Nordjylland, og at vi ikke kan undgå at se færre unge på uddannelserne, simpelthen fordi der er færre af dem i regionen. Det er et faktum, som vi må forholde os til, siger Otto Kjær Larsen, formand for Udvalg for Vækst, Innovation og Kompetencer i Region Nordjylland. Ungdomsuddannelserne gør allerede meget for at tiltrække så mange af de unge som muligt, og den indsats må fortsættes i årene, der kommer, for at modvirke de faldende befolkningstal i regionen.

Tallene kommer heller ikke bag på formanden for Fordelingsudvalget, rektor Søren Hindsholm, som udtaler:
– I vores sektor glæder vi os over, at mange unge i Nordjylland får en ungdomsuddannelse, og over at vi er dem, der kan opfylde flest unges uddannelsesønske. Vi havde forventet lidt færre ansøgere til stx, fordi årgangene nu bliver mindre, og fordi vi i forvejen jo er den uddannelse, der har allerflest ansøgere. Det er gået som beregnet med et lille fald, og det er vi forberedte på. Faldet på hf er større, og det var som altid med hf sværere at forudse. Hf-ansøgertallet svinger nemlig meget med mulighederne for at få job: Nogle unge vælger nemlig hf, hvis de ikke kan få et job – og de mangler så, når ledigheden falder. Men det er jo positivt, at der er et opsving på vej i Nordjylland. Jeg forudser, det bliver nemt at fordele de unge, og at næsten alle vil få deres 1. ønske opfyldt. Det kan vi takke en decentral gymnasie- og hf-struktur for: Der ligger jo altid et godt lokalt gymnasium i nærheden af den unges hjem.

Udviklingsprojekter kan gøre en afgørende forskel!

En af de muligheder, som Region Nordjylland har for at medvirke til at øge uddannelsesniveauet, er at yde tilskud til udviklingsprojekter på ungdomsuddannelserne.

Siden 2007 har Regionsrådet bevilget 98 mio. kr. til 74 udviklingsprojekter, som alle på den ene eller anden måde har til formål at bidrage til, at Nordjylland når de uddannelsespolitiske målsætninger om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, 60 % en videregående uddannelse, at flere vælger en erhvervsuddannelse, samt at der sikres en bedre praktikpladsbalance i Region Nordjylland. Projekterne arbejder med de politiske målsætninger på forskellig måde, bl.a. arbejder nogle projekter med at øge overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og gøre de unges oplevelse af ungdomsuddannelserne så god som muligt.

Ét af udviklingsprojekterne, har Aalborg Handelsgymnasium stået i spidsen for. Projektet hedder ”Innovations- og videnelevatoren” og præsenterer eleverne i folkeskolen for innovation og den innovative tilgang til opgaveløsning. På den måde får såvel lærere og elever i folkeskolen kendskab til fag og arbejdsmetoder, som er centrale elementer på handelsgymnasiet. De innovative forløb udvikles, så de passer til den enkelte folkeskole og klasse, så det faglige udbytte sikres. Lige som en elevator, der fører mennesker fra én etage til den næste, præsenterer innovationselevatoren eleverne for idéudvikling og iværksætteri allerede i grundskolen og kombinerer dette med brobygningsaktiviteter, der gør elevatorturen til næste uddannelsestrin mere overskuelig.

Med i projektet er regionens øvrige erhvervsgymnasier samt en del af de tekniske gymnasier.

Og det virker! Aalborg Handelsgymnasium har oplevet en stor stigning i antallet af ansøgninger. Aalborg Handelsgymnasium har i år fået 550 ansøgere. Det er flere end nogensinde, og en stigning på 20 % ift. 2013.

– Det betyder, at vi efter sommerferien kommer til at oprette mindst 20 nye 1.g. klasser, hvilket er 3 klasser mere end vores hidtidige rekord. Sådan fortæller Jens Otto Petersen, som er rektor for Handelsgymnasiet Aalborg.

– Jeg synes det er dejligt, at vi i år kan byde velkommen til endnu flere elever. Det er jo et tegn på, at vi har forstået at skabe et attraktivt gymnasium, som mange gerne vil være en del af, fortæller Jens Otto Petersen.

Det er tydeligt, at interessen for Aalborg Handelsgymnasium især er steget på de folkeskoler, som har deltaget i projektet ”Innovations- og videnelevatoren”.

– Specielt fra de skoler, som vi har samarbejdet med i forbindelse med ”Innovations- og videnelevatoren” har vi oplevet en ekstra stor stigning i ansøgerantallet. Succesen på Aalborg Handelsgymnasium skal i høj grad ses i lyset af de tildelte midler fra Regionsrådets udviklingspuljer. Midlerne har muliggjort, at vi har kunnet afsøge og prøve ”nye veje” i forhold til at skabe endnu bedre sammenhæng mellem grundskolen og handelsgymnasierne. Udviklingsmidlerne kan derfor betragtes som risikovillig kapital til projekter, som uddannelsesinstitutionerne ikke selv ville have turdet begive sig i kast med. På baggrund af succesen, kan projektet nu videreføres med handelsgymnasiets egne midler.

– Det er glædeligt at se, at de udviklingstiltag, vi sætter i gang fra Regionsrådets side, har så positive effekter, siger Otto Kjær Larsen. Det ligger os meget på sinde, at alle unge, der kan og vil, tager en ungdomsuddannelse. Det gælder både for gymnasierne og for erhvervsuddannelserne. Og så er vi meget optagede af, at man arbejder med innovation og kreativitet på ungdomsuddannelserne. Hvis Nordjylland skal være med helt fremme i kampen om at tiltrække arbejdspladser til regionen, så kan en innovativ og kreativ arbejdsstyrke gøre en afgørende forskel.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Færre unge søger ind på gymnasierne ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger