Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi på plads

Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi på plads

10. januar 2014 - kl. 10:47 - af

Tyveri fra borgerne skal nedbringes, det samme skal indbrud og hæleri. Omvendt skal trafiksikkerheden op, ligesom kontrollen med prostitutionsmiljøet øges.

Sådan lyder nogle af de centrale opgaver for Nordjyllands Politi i 2014. Opgaverne er fastsat i den såkaldte resultatkontrakt for Nordjyllands Politi, der hvert år indgås mellem politikredsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten.

”Vores kerneopgave er at sikre tryghed og sikkerhed i samfundet – og derfor forpligter resultatkontrakten os blandt andet til at nedbringe den kriminalitet, der generer borgerne mest, som fx tyveri, indbrud og vold,” siger politidirektør Elsemette Cassøe, der – som øverste ansvarlige for Nordjyllands Politi – for kort tid siden satte sin signatur på den resultatkontrakt, der danner rammen om det arbejde, som den nordjyske ordensmagt skal udføre i 2014.

”Vi kommer naturligvis også til at sætte ind på andre områder, bl.a. skærper vi indsatsen mod hæleri, og vi øger kontrolbesøgene i prostitutionsmiljøet,” lyder det fra politidirektøren, der ligeledes bebuder konsekvent efterforskning af rocker- og bandemedlemmers kriminalitet og en styrket politiindsats i trafikken.

Sådan ser udvalgte mål i resultatkontrakten ud:

Borgervendt kriminalitet skal bekæmpes
Målet er at styrke befolkningens tryghed og sikre, at der er tillid til politiet. Derfor forpligter Nordjyllands Politi sig til at planlægge og gennemføre lokale indsatser, der bekæmper  borgervendt kriminalitet, især indbrud, tyveri, narkotika og vold. I 2014 er omdrejningspunktet for indsatsen:

 • Menneskehandel og prostitutionens bagmænd.
 • Utryghedsskabende adfærd og uro i festmiljøer.
 • Tyverier fra borgerne i Aalborg centrum.

Indsatsen indebærer flere kontrolbesøg i prostitutionsmiljøet, og at kontrollen med festmiljøet (inden for narko, ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven) mindst fastholdes på samme niveau som et gennemsnit af de sidste tre år.

Samtidig vil politiet arbejde målrettet for at nedbringe antallet af anmeldelser om tyveri fra borger med mindst 2 procent i forhold til et gennemsnit af de sidste tre år. Omdrejningspunktet for denne indsats er tyveri fra gæster i festmiljøet i Aalborg Centrum, hvor særligt såkaldte ’dansetyve’, der stjæler mobiler og penge fra gæsterne, er på spil. Indsatsen er derfor rettet mod tyveri i festmiljøet i Aalborgs centrum, især Jomfru Ane Gade, og indsatsen vil indeholde både kriminalpræventive og krminalitetsebekæmpende tiltag.

Særligt om Projekt Social Søg
Nordjyllands Politi har fået tildelt midler til en ekstraordinær forebyggende indsats. Derfor er projektet Social Søg sat i søen. Projektet handler om, at politiet i samarbejde med kommunerne vil medvirke til en så tidlig indsats som overhovedet muligt ved mistanke om mistrivsel og mishandling af børn og unge. Formålet er forebygge og formindske antallet af alvorlige misbrugssager.

Forstærket indsats mod indbrud – og hæleri
Trods et fald i antallet af indbrud, fortsætter denne form for kriminalitet med at være et problem, der generer og bekymrer mange borgere. Et ambitiøst mål er, at antallet af anmeldte indbrud i Nordjylland i 2015 skal været faldet med 5 procent i forhold til gennemsnittet for 2010-2012.

En væsentlig årsag til de mange indbrud er, at tyvekosterne kan sælges videre. Derfor bebuder Nordjyllands Politi også en konsekvent indsats over for hæleri – både i form af flere sigtelser mod bagmænd, der organiserer indbrudskriminaliteten, men også mod de borgere der køber tyvekoster.

Konsekvent efterforskning mod rocker- og bandemedlemmer
Kriminalitet, som begås af rocker- og bandemedlemmer, er fortsat en væsentlig udfordring for samfundet. Det skyldes blandt andet, at bagmænd bag den organiserede kriminalitet ofte har rod i rocker- og bandemiljøet. Og der er tale om alvorlig kriminalitet, blandt andet narkohandel, udnyttelse af prostituerede, trusler og afpresning. Derfor efterforsker politiet intensivt og konsekvent i miljøet, og der er fokus på hele tiden at have mindst 75 rocker- og bandemedlemmer på Fyn og Jylland i fængsel.

Intensiveret indsats i særligt udsatte boligområder
Socialt udsatte boligområder har fortsat et højt kriminalitetstryk. Støjende adfærd, hærværk og ulovlig knallertkørsel bidrager til utrygheden i disse områder.

Kriminaliteten i områderne skal derfor nedbringes, og gerningsmændene skal stilles til ansvar, hvorfor målet blandt andet er, at antallet af anmeldte forbrydelser i de socialt udsatte boligområder skal ned, ligesom at antallet af sigtelser skal op – sammenlignet med gennemsnittet for 2011-2013.

Trafiksikkerheden skal øges
Sikkerheden i trafikken skal op. De nationale mål er, at der i 2020 i trafikken i Danmark højst skal være:

 • 120 dræbte.
 • 1000 alvorligt tilskadekomne.
 • 1000 lettere tilskadekomne.

For at bidrage til at nå disse mål vil Nordjyllands Politis færdselsindsats blive tilrettelagt med afsæt i konkrete analyser, der med udgangspunkt i den lokale færdselssituation belyser lokale udfordringer. Den styrkede politiindsats på dette område indebærer mindst 3600 måletimer med automatisk trafikkontrol, netop for at bringe farten på vejene ned, ligesom der også skal rejses mindst 11.000 sigtelser for de såkaldte trafikfarlige forseelser.

Tungvognscenter Nord
Det nye Tungvognscenter Nord – der kontrollerer transportbranchen – skal i 2014 kontrollere mindst 4700 tunge køretøjer, hvoraf 1100 skal være for ulovlig cabotagekørsel.

Styrket kvalitet og effektivitet i behandlingen af straffesager
Samtidig vil Nordjyllands Politi styrke effektiviteten i behandlingen af straffesager. Sagerne skal behandles hurtigt – for straffesager er en belastning for alle involverede parter. Nordjyllands Politi vil derfor arbejde på at:

 • forbedre Anklagemyndighedens produktivitet med 2 procent sammenlignet med 2011.
 • rejse tiltale – eller træffe anden afgørelse – i 66 procent af straffelovssagerne senest 2 måneder efter sigtelsestidspunkt.
 • den gennemsnitlige alder af de 20 procent ældste sigtelser, hvor der ikke er rejst tiltale, er højst 400 dage ved udgangen af 2014.

En række kvalitets- og effektivitetsprojekter i politikredsen i 2014 skal styrke og udvikle kvaliteten i  den samlede straffesagskæde, dvs. fra anmeldelsen modtages, og indtil sagen afgøres. Rigspolitiet planlægger i den forbindelse bl.a. et serviceeftersyn af servicecentret.

Økonomisk kriminalitet
Derudover fastholder Nordjyllands Politi i 2014 sit betydelige fokus på relevante større sager om økonomisk kriminalitet, fx vil alle underretninger om hvidvaskning blive efterforsket.

En kommentar til “Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi på plads” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi på plads”

 • Forstærket indsats mod indbrud – og hæleri.

  Godt, så kan man håbe på, ikke mere at blive forstyrret juleaften
  af uindbudte “gæster”
  det ville være rart.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi på plads' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger