Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her

Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her

19. maj 2010 - kl. 5:04 - af

Hvor skal der placeres vindmøller i kommunen?

Frederikshavn Kommune skal i gang med at planlægge , hvor man fremover kan placere landbaserede vindmøller. I planlægningen vil kommunen tage hensyn til mange forhold – ikke mindst vindmøllernes påvirkning af natur, miljø og mennesker.

19. maj til 16. juni – Ordet er dit

Som optakt til planlægningen vil vi gerne høre fra dig. Derfor afholder kommunen nu en foroffentlighedsfase fra onsdag den 19. maj til onsdag den 16. juni 2010. I foroffentlighedsfasen er ordet dit, og du opfordres til at sende forslag og ideer til:

”Hvor skal der placeres vindmøller i kommunen?”
”Skal der være enkeltstående vindmøller i kommunen? eller vindmøller i grupper?”
”Hvilke hensyn vejer tungest ved placering af vindmøller? naturen? mennesker? dyr? økonomien? eller andet?”

Borgermøde 1. juni

Samtidig inviterer vi dig til at deltage i et borgermøde om vindmølleplanlægningen. Borgermødet finder sted tirsdag den 1. juni 2010 kl. 19.00 på Hotel Viking i Sæby.
Ideer og forslag til vindmølleplanlægningen skal være modtaget af Frederikshavn Kommune senest onsdag den 16. juni 2010 og sendes til.:

Frederikshavn Kommune

Teknisk Forvaltning

Rådhus Alle 100

9900 Frederikshavn
eller på e-mail: tf@frederikshavn.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos Lene Morthensen på tlf. 9845 6256 eller mail: lemr@frederikshavn.dk eller hos Sune Riis Østergaard på tlf. 9845 6243 eller mail: suos@frederikshavn.dk

———————————————–

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Stagstedhedevej 4, 9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune har meddelt miljøgodkendelse til en husdyrproduktion på 421,13 DE (dyreenheder) jerseykvæg bestående af 325 malkekøer, 80 småkalve og 115 ungdyr på ejendommen Stagstedhedevej 4, 9352 Dybvad. Der er tale om en udvidelse fra 292,96 DE kvæg. I forbindelse med udvidelsen renoveres eksisterende bygninger, der etableres plansiloer til ensilage og en eksisterende gylletank overdækkes.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Vil du vide mere

Kontakt Frederikshavn Kommune, Myndighedsafdelingen på Ålborgvej 93 i Sæby.

Vil du klage over afgørelsen

En evt. klage skal være skriftlig og skal sendes til Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 16. juni 2010.

Teknisk Forvaltning, Myndighedsafdelingen

———————————————–

Ny vandforsyningsboring til Dybvad Vandværk

Frederikshavn Kommune har jf. Vandforsyningsloven givet Dybvad Vandværk I/S, Ålborgvej 436, 9352 Dybvad tilladelse til at indvinde vand fra ny boring.

Dybvad Vandværk vil med den nye boring øge forsyningssikkerheden. Den samlede vandindvinding vil ikke blive forøget.

Boringen vil blive placeret på eksisterende kildeplads.

Afgørelse om tilladelse til indvinding kan inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt jf. Vandforsyningsloven påklages til Miljøklagenævnet. En evt. klage skal indgives til Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. Herfra videresendes klagen til Miljøklagenævnet.

Etablering af dybe boringer til vandforsyningsformål er omfattet af bekendtgørelse nr. 1335 fra 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Frederikshavn Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med indvindingen af grundvand samt etablering af ny boring. Dette skyldes, at tilladelserne efter Frederikshavn Kommunes vurdering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om VVM kan påklages efter Planloven. En eventuel klage skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meldt. Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle en klage, se evt. mere på www.nkn.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Teknisk Forvaltning, Frederikshavn Kommune på tlf.: 98 45 50 00 eller e-mail: post@frederikshavn.dk

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger