Et tilfredsstillende årsresultat fra Sparekassen Vendsyssel

Et tilfredsstillende årsresultat fra Sparekassen Vendsyssel

6. marts 2010 - kl. 5:29 - af

Sparekassen Vendsyssel fik i 2009 et resultat før skat på 30,7 mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende i et meget vanskeligt marked. Den primære drift viser et resultat på 235,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 80,3 mio. kr. eller 51,8 % i forhold til 2008 og lidt over forventningerne iht. halvårsrapporten for 2009.

Hovedpunkter fra årsrapporten 2009:
De samlede omkostninger til Det Private Beredskab (Bankpakke I) belaster regnskabetmed 49,6 mio. kr. Heraf udgør garantiprovisionen 30,2 mio. kr. og nedskrivningervedrører de nødlidende pengeinstitutter andrager 19,4 mio. kr.
Sparekassens samlede forretningsomfang (summen af indlån inkl. puljer, garantkapital,udlån og garantier) er i forhold til 31.12. 2008 steget fra 14,3 mia. kr. til 16,0 mia. kr.
Sparekassen har i 2009 haft en beskeden vækst på 4,8 % på udlån, som er steget med275,2 mio. kr. til 6,0 mia. kr.
Det samlede indlån inkl. puljer er i 2009 steget med 1,3 mia. kr. til 6,0 mia. kr., hvilket eren stigning på 27,0 %.
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør 179,2 mio. kr., hvoraf de 19,4 mio.kr. vedrører Det Private Beredskab. Årets nedskrivningsprocent er 1,9 %.
Ultimo 2009 er den samlede egenkapital 1,28 mia. kr., heraf udgør garantkapitalen 704mio. kr.
Sparekassens solvens er pr. 31. december 2009 opgjort til 18,0 %, hvorved densolvensmæssige friværdi udgør hele 10 % – point
Kernekapitalprocenten er 17,4 %.
Sparekassen har en likviditetsmæssig overdækning på 178,4 % i forhold til lovkravet.
Sparekassen har i 2009 fået ca. 7.500 nye kunder, hvoraf de ca. 3.000 kommer frakøbet af 4 afdelinger af den tidligere EBH Bank.

En fornuftig forretning – også i modvind
Som garantsparekasse skal vi udelukkende generere overskud, for at sikre vore garanter og øvrigekunder, at de fortsat har et solidt og handlekraftigt lokalt pengeinstitut.

Den faldende rente i samfundet, har medført, at sparekassens fundingrente er faldet væsentligt. Dette sammenholdt med, at vi har været nødsaget til at hæve rentemarginalen en anelse, har sikret, at overskuddet på den primære drift også kan dække den ekstraordinære udgift på 49,6mio. kr., som sparekassens bidrag til Det Private Beredskab belaster regnskabet med i 2009.

Desuden er vi nødt til at sikre, at der også er plads til at dække de nedskrivninger på udlån, som uundgåeligt følger i kølvandet på den økonomiske krise. Samtidig ønsker vi som altid at give vore kunder, de efter forholdene, bedst mulige vilkår.

Det er lykkedes Sparekassen at holde en sund balance i forhold til disse hensyn, idet overskuddet på 30,7 mio. kr. før skat må betegnes som tilfredsstillende efter omstændighederne i et meget vanskeligt marked.

At Sparekassen Vendsyssel også er i stand til at drive en fornuftig forretning i modvind, afspejles iden primære drift, som giver et mere retvisende billede af sparekassens forretningsmæssige udvikling i perioden. Den primære drift viser et resultat på 235,3 mio. kr., hvilket er en fremgang på 80,3 mio. kr. eller 51,8 % i forhold til 2008. Det anser sparekassens ledelse som særdeles tilfredsstillende.

Fremgangen i den primære drift skyldes især en stigning i netto rente- og gebyrindtægterne på 99,3 mio. kr. svarende til 27,6 %. Denne stigning kommer primært fra en væsentlig lavere renteudgift til sparekassens funding og den øgede rentemarginal, men også i høj grad tilgangen afnye kunder, herunder de overtagne kunder fra EBH Bank, samt et øget forretningsomfang med eksisterende kunder er med til at skabe fremgangen.

Desuden stammer en væsentlig del af gebyr og provisionsindtægterne fra den provision sparekassen får fra sine samarbejdspartnere, som bl.a. er Totalkredit, DLR Kredit, Privatsikring, Forsikringsselskabet Vendsyssel, Forsikringssamarbejdet, Egnsinvest, Garantiinvest og Sparinvest.

Kursreguleringerne har i 2009 også bidraget positivt til resultatet med 16,3 mio. kr. mod et tab på 78,7 mio. kr. i 2008.

Sparekassen Vendsyssel er også påvirket af de makroøkonomiske konjunkturer, der medfører større nedskrivninger på udlån end længe oplevet i sektoren. Når sparekassen trods alt har kunnet holde årets nedskrivningsprocent på 1,9 skyldes det, at vi ikke i væsentligt omfang er involveret i långivning til den spekulative del af ejendomsbranchen og dermed ikke vil få de meget store tab, som har fået katastrofale følger hos andre pengeinstitutter.

Krisen rammer bredt, men især landbrugssektoren har indtjeningsvanskeligheder, og har derfor været medvirkende til stigningen i sparekassens nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. Herudover har sparekassen foretaget væsentlige kreditmæssige reservationer indenfor landbrugsområdet. Derimod går det bedre for privatkundesegmentet i sparekassen, idet mange er begunstiget af den kraftigt faldende rente, samt forventningerne til positivt udbytte af den nye skattereform. Sparekassen har i 2009 nået målsætningen om, at kundernes indlån skal kunne finansiere kundeudlånene.

Sparekassen har således i 2009 haft en beskeden vækst på udlån på 4,8 %, hvorimod indlån er steget med hele 27,0 %.

Kreditpakken
For at sikre den finansielle stabilitet og dermed den fortsatte tillid til det danske pengeinstitutsystem vedtog det danske Folketing i januar 2009 Kreditpakken (også kaldet Bankpakke II). Det blev herefter muligt for alle solvente pengeinstitutter at låne penge af staten på almindelige forretningsbetingelser.
Lånene ydes som kapitalindskud (hybrid kernekapital) til en rente på mellem 9 % og 11,25 %. Påtrods af en stærk solvensprocent og kernekapitalprocent, samt det tilfredsstillende forhold mellem udlån og indlån, valgte sparekassens bestyrelse at sige ja til denne mulighed, og optog et lån på 235 mio. kr. Lånet er udbetalt i september 2009 til en nominel rente på 9,58 %.

Den aktuelle markedssituation, risikoen for en fortsat dyb og lang samfundskrise, sammenholdt med de fortsat usikre finansielle markeder, var afgørende for at sparekassen’s ledelse takkede ja til lånet. Udgiften til Bankpakke II skal betragtes som en forsikringspræmie mod et evt. finansielt ”jordskælv”. Styrkelsen af den ansvarlige kapital giver ligeledes sparekassen øgede muligheder for at deltage i en sektorkonsolidering, hvis de rigtige forretningsmæssige muligheder skulle vise sig.

Sparekassen står solidt og er velpolstret til fremtidens udfordringer
Med en solvensprocent på 18,0, hvilket pt. er højt i sektoren, og en likviditetsmæssig overdækning på hele 178,4 % i forhold til lovkravet, står sparekassen stærkt og har fuld handlefrihed – bl.a. til at være en aktiv part i den konsolidering, som sektoren gennemgår bl.a. som en følge af samfundskrisen.

I løbet af første halvår 2009 har dette givet sparekassen mulighed for at købe 4 tidligere EBH Bankfilialer. Disse filialer er beliggende i Brovst, Halvrimmen, Skovsgård og Tranum. Vi glæder os over, at sparekassen kunne være en del af løsningen for de ca. 3.800 involverede kunder. Med overtagelsen har vi yderligere styrket sparekassens position i Hanherred, og driften har allerede påvirket resultatet positivt i andet halvår af 2009.

Sparekassen har i 2009 haft en betydelig kundetilgang udover de nye kunder fra EBH Bank. Vi har nu samlet ca. 53.000 kunder.

Forventninger til 2010
Vi kan nu se, at Sparekassen Vendsyssel vil være blandt de pengeinstitutter, som går styrket ud af krisen, og at dette allerede vil påvirke resultatet for 2010 i positiv retning. Derfor forventer vi et resultat af den primære drift for hele 2010 på 230 – 250 mio. kr

Du kan se hele årsrapporten ved at klikke her: Årsrapport

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Et tilfredsstillende årsresultat fra Sparekassen Vendsyssel' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger