Notat om grundvand, trafik og afstand til boliger ved biogasanlæg

Foto: Nature Energy

Notat om grundvand, trafik og afstand til boliger ved biogasanlæg

21. juni 2024 - kl. 11:08 - af

Økonomiudvalget behandlede på udvalgets seneste møde forleden spørgsmålet om, hvorvidt der kan etableres et stort biogasanlæg på Ørtoftvej tæt på Trafikcenter Sæby Syd.

I den forbindelse har politikerne ønsket flere oplysninger om bl.a. risiko for forurening af grundvandet. Til Økonomiudvalget forelå et supplerende notat, udarbejdet af Niras for Nature Energy Biogas A/S, som står bag projektet.

Nature Energy skal tilvejebringe supplerende oplysninger ang. grundvandsinteresser, trafikbelastningen af området og respektafstande til boliger.

I notatet anføres det, at Nature Energys biogasanlæg indrettes og drives, så forurening af jord og grundvand forebygges. Alle biomasser opbevares og håndteres i lukkede haller, lukkede tanke og lukkede rørføringer. Anlæg til biomasserne udføres i bestandige og tætte materialer, som kan modstå påvirkninger forbundet med brugen, hvilket også gælder for rørføringer til biomassen.

Notatet påpeger, at virksomheden ikke bruger, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i forhold til grundvands- og jordforurening.

Beholderne er sikrede mod afløb ved placering på fast bund med opkant eller tilsvarende sikkerhedsindretning.

Ikke risiko for forurening

Notatet vurderer, at der ikke er risiko for forurening af grundvand med nitrat eller pesticider fra de nye aktiviteter hos Nature Energy Frederikshavn bl.a. ved håndteringen af biomasser, afgasset biomasse, vaskevand fra processerne og regnvand fra arealerne.

Dette understøtter notatet bl.a. med henvisning til udsagn fra Erhvervstyrelsen i 2015 og Miljø- og Fødevareministeriet i 2016).

Der henvises bl.a. til dette citat: ”Husdyrbrug er derfor, på lige fod med biogasanlæg og solcelleanlæg ikke ført over på listen over virksomhedstyper, der udgør en væsentlig fare for grundvandsforurening.”

Vil opkøbe 5 ejendomme på Aalborgvej

Notatet skriver endvidere:

”Det nødvendige areal samt boligerne Ålborgvej 117, Ålborgvej 118, Ålborgvej 120, Ålborgvej 122 og Ålborgvej 124 vil blive købt af Nature Energy Biogas A/S, hvis projektet kan opnå de nødvendige godkendelser og tilladelser. Der er allerede opnået de nødvendige aftaler med ejere omkring dette. Disse boliger ligger indenfor en afstand af 300 meter til anlægget.”

Den vejledende lugtgrænseværdi på 10 LE/m3 er gældende for de omkringliggende boliger i åbent land.

Hensynet til naboområderne varetages ved indretning og drift, der kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luft og støj.

Alle luftstrømme fra anlægget renses inden udledning.

Ruter for transport

Helt nær anlæggets planlagte adgangsvej via Ørtoftvej må det forventes, at omkring 93% af transporterne kommer fra Aalborgvej (Hovedvej 180) fra nord, mens 7% vil komme fra sydlig retning via Ørtoftvej. Analysen af køreruter viser også, at omkring 16% vil komme via Aalborgvej fra østlig retning, mens omkring 77% vil komme fra vest, fordelt via motorvejen i nordlig og sydlig retning samt fra det vestligt beliggende opland.

Nature Energy har særligt fokus på optimering af trafikken i forhold til kørsel igennem byområder. I forhold til transport gennem Syvsten, hvor der vil komme en del transporter fra husdyrbrug beliggende i det vestlige opland, er det derfor undersøgt, om der kan være alternative ruter. Det bemærkes, at den eksisterende trafik gennem Syvsten er omkring 250 lastbiler dagligt (trafiktælling fra 2015). Vejen gennem Syvsten har en god bredde (omkring 6,7 m), og igennem Syvsten er der desuden gode forhold for bløde trafikanter i form af cykelsti og fortov i begge retninger.

Det er undersøgt, om alternative køreruter udenom Syvsten, vil kunne nedbringe trafikken igennem byen. Det bemærkes dog, at ved at undgå kørsel igennem Syvsten vil trafikken omlægges til andre køreruter, der ikke er så rustede til at håndtere en større trafik som Aalborgvej, der går igennem Syvsten, idet vejene er smallere, samtidig med at de ikke har gode forhold for bløde trafikanter.

Det vurderes, at det vil være at foretrække at få trafikken igennem Syvsten frem for at omlægge til andre køreruter f.eks. gennem Volstrup.

Konklusion

Niras konkluderer afslutningsvis, at der vurderes ikke at være risiko for forurening af grundvand med nitrat eller pesticider.

Det er lavet foreløbige analyser i forhold til påvirkninger af de nærliggende boliger og Trafikcenter Sæby Syd samt trafikbelastninger i nærområdet. De foreløbige analyser på standarddata viser, at almindeligt gældende grænseværdier for støj- og luftemissioner for erhvervsområder kan overholdes, og trafikbelastning nær anlægget, hvor belastningen er størst, kan håndteres, idet det eksisterende vejsystem omkring anlægget er dimensioneret til transportvirksomheder.

Tekst: Per Rye

 

En kommentar til “Notat om grundvand, trafik og afstand til boliger ved biogasanlæg” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

En kommentar til “Notat om grundvand, trafik og afstand til boliger ved biogasanlæg”

  • der kommer jo ikke mere trafik gennem Syvsten end da slagteriet kørte nu er det jo væk så det bliver næsten det samme

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Notat om grundvand, trafik og afstand til boliger ved biogasanlæg' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger