Kommunens økonomiudvalg holder møde den 24. maj

Kommunens økonomiudvalg holder møde den 24. maj

19. maj 2023 - kl. 11:41 - af

Økonomiudvalget holder næste møde den 24. maj om eftermiddagen. Blandt punkterne på dagsordenen kan nævnes disse:

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for støjvold ved genbrugspladsen på Stenvej 8 nær Ravnshøj. For at Ravnshøj Miljøanlæg kan overholde støjgrænseværdierne overfor nærmeste bolig (beliggende Stenvej 9) vurderer den kommunale administration, at det er nødvendigt med etablering af en støjvold. Støjvolden anlægges i en længde på 125 meter og en maksimal højde på 4 meter med en hældning på maksimalt 45°.

Udvalget skal drøfte vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Niels Skiverens Vej 1 ved Ålbæk. Teknisk Udvalg har tidligere anbefalet. Planforslagene skal muliggøre, at hotelpligten for de 15 hotellejligheder inden for området kan ophæves – dog med undtagelse af de arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er i ”Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen” bestemt, at Niels Skiveren Gård kan udlægges til sommerhusformål.

Der lægges endvidere op til, at Byrådet skal tage endelig stilling til vedtagelse af en affaldsplan, som danner rammerne for affaldshåndtering i Frederikshavn Kommune frem til 2032. Gennem nye indsamlingsordninger ønsker kommunen at opfylde nationale og lokale ambitioner om mere affald til genbrug og mindre affald til forbrænding og deponering.

Økonomi og likviditet

For at sikre stabil økonomi i kommunen, indregnes der hvert år en budgettilpasning på 1 % af serviceudgifterne. På Økonomiudvalgets område har centerchefer og ledere, siden budgetrammerne blev udmeldt, arbejdet med at finde forslag til budgettilpasninger for årene 2024 – 2027.

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om kommunens aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten ultimo april 2023 – målt over 365 dage – blev på 321,3 mio. kr.

Frederikshavn Boligforening ansøger om tilladelse til frasalg af en del af jorden fra boligorganisationens administrationsejendom på Ålborgvej 95 i Sæby. Salget vedrører 9.029 m² af en i alt 21.177 m² stor grund. Arealet der sælges, er ikke i brug i dag til boligforeningens drift. Salget sker til nabovirksomheden Cantona System A/S, som har brug for arealet til oplag og montagehal.

Verdensballetten ved Skagen søger om tilskud. Det ventes at blive et kommunalt nej.

Strandby Varmeværk søger om lånegaranti for 48 mio. kr.

Der påtænkes salg af erhvervsjord på Knivholtvej og Hjørringvej ved Frederikshavn.

Udvikling af Hærvejen

Udvalget skal træffe beslutning om forlængelse af medlemskab for udvikling af Hærvejen. Samarbejdet blev indgået mellem 15 kommuner i 2021 med henblik på at udvikle Hærvejen som en vandre- og cykeldestination til internationale standarder. For Hærvejen i Frederikshavn Kommune betyder det konkret muligheden for at opgradere start- og slutstedet for Hærvejen i Frederikshavn Midtby, udvikling af ny overnatningskapacitet og omlægning af hovedruten i Østervrå i samarbejde med Østervrå Idræts- og Kulturcenter samt pausesteder og forbedret information om kultur- og naturoplevelser i lokalområderne omkring Hærvejen. Bevillingen på 160.746 kr. årligt finansieres af pulje til prioritering i by og opland og gælder frem til 2026.

Recycling City og elitesport

For at sætte yderligere fokus på det planmæssige arbejde med den grønne omstilling og udviklingen af Recycling City anbefales det, at Økonomiudvalget siger ja til en ekstraordinær ansættelse af en planlægger i en 2-årig stilling. Planlægningen skal muliggøre, at området mellem Frederikshavn og Ravnshøj kan udvikles i overensstemmelse med principper og visioner for den grønne omstilling, nærhed for virksomheder og jobskabelse i kommunen.

Økonomiudvalget skal også drøfte fremtidige markedsføringsaftaler med elitesportsforeninger. I de nuværende markedsføringskontrakter er det primært branding af kommunen, der aftales i kontrakterne. Fremover foreslås det, at der kan indarbejdes et tredje element i samarbejdskontrakterne ud over branding og oplevelser for borgere i kommunen, nemlig ”samarbejde om kommunale opgaver”. Brandingen er som nu, hvor Frederikshavn Kommune bliver synliggjort på forskellige måder. Ved ”oplevelser for borgerne i kommunen” forstås eksempelvis, at der gives et antal fribilletter til fx børn og pensionister til hjemmekampe og opvisninger.

Hvem har plads i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af følgende politikere: Birgit S. Hansen (A) som formand, Kurt Kirkedal Jensen (A), Tina Kruckow (A), Almina Nikontovic (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Peter Sørensen (V) samt John Lamp Henriksen (C).

Tekst: Per Rye

 

 

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommunens økonomiudvalg holder møde den 24. maj' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger