Fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække

Fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække

26. januar 2020 - kl. 10:26 - af

Fredningsnævnet for Nordjylland (nordlig del) har forleden truffet afgørelse i sagen om fredning af arealer ved Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune. Fredningen omfatter ca. 70,57 hektar, der ejes af 16 private lodsejere, bortset fra 0,07 hektar, der ejes af Frederikshavn Kommune.

Det er fredningens formål at:
bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levemulighederne for plante- og dyreliv

bevare og forbedre forholdene for områdets naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter

medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen

bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet

Fredningsforslaget omhandler den nedre del af Krogens Møllebæk og Hørbylund Møllebæk. Fredningsområdet afgrænses mod vest af Brønderslevvej og Lendumvej. Mod syd går fredningsgrænsen ved Kuhr bro, og mod øst går grænsen ved ådalens indsnævring tæt på ejendommen ”Vester Nyholm”.

Del af større forgrenet ådalssystem
Danmarks Naturfredningsforening har om baggrunden for forslaget bl.a. anført: ”Krogens og Hørbylund Møllebække er begge en del af et større forgrenet ådalssystem, der samles i Sæby Å og munder ud Kattegat. Ådalene gennemskærer et smukt, bakket morænelandskab og snor sig med de stejle skrænter på tværs af morænefladen. Vandløbene er begge ureguleret, hvilket medvirker til at give ådalene et ”vildt” og smukt landskabeligt udtryk.”

”Krogens og Hørbylund Møllebække vurderes til at være naturperler, der tilsammen udgør en botanisk lokalitet af national værdi. Begge ådale rummer en mosaik af flere særlige bevaringsværdige naturtyper og særegne habitater. I dalbunden dominerer eng, mose og sø, stedvis optræder væld, herunder det meget sjældne paludella-væld.”

Yderst interessant flora
”Ådalenes skrænter udmærker sig ved tilstedeværelsen af de mange overdrev og smukke gamle skovpartier. I fredningsområdets mange naturtyper findes en yderst interessant flora. Flere af områdets sjældne arter har Danmark en international forpligtigelse til at værne om, ligesom flere af arterne er fredet. Det er arter som Gul Stenbræk, Blank Seglmos, Engblomme og flere forskellige orkideer,” påpeges det.

I regionens råstofplan 2012 er der ikke udpeget råstofindvindingsområder inden for det foreslåede fredningsområde. Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser. Der er ingen eksisterende fredninger inden for det foreslåede fredningsforslag. Syd for fredningsforslaget ligger to kirkefredninger, hhv. Torslev Kirke og Hørby Kirke. Det samlede fredningsområde ligger i landzone.

Området inden for fredningsforslaget er i kommuneplanen bl.a. udpeget til ”særlig værdifuldt landskab”.

Miljøstyrelsen har oplyst, at styrelsen anerkender, at der til området er knyttet store naturmæssige værdier og vil ikke modsætte sig en fredning, så kommunen får mulighed for at gennemføre naturpleje.

Dansk Botanisk Forening nævner, at området rummer nogle af Nordjyllands fornemste naturtyper og en betragtelig del af bevaringsværdige planter.

Frederikshavn Kommune har tilkendegivet, at området er unikt og har national værdi. ”Da formålet overordnet er at bevare naturværdierne, bør fredningsbestemmelserne skæres til.”

Protester fra berørte lodsejere
En række lodsejere har enkeltvis og samlet protesteret mod planerne om en fredning. Man nævner bl.a.: ”Området har ikke behov for yderligere beskyttelse. Fredningen vil påvirke de berørte ejendomme negativt, hvor flere af ejendommene vil få omkring halvdelen af deres arealer fredet.”

Endvidere peges der på, at Frederikshavn Kommune har udtalt, at kommunen ikke har midler til at iværksætte plejeforanstaltninger. Og lodsejerne frygter, at problemerne med vandløbene og vedligeholdelse af disse vil blive endnu større ved en gennemførelse af fredningen.

Forhold forbedres og naturværdier sikres
Fredningsnævnet finder, at en fredning i medfør af naturbeskyttelsesloven bør gennemføres for at sikre og forbedre forholdene for områdets naturværdier og naturtyper, herunder særligt de lysåbne naturtyper samt sikre deres funktion som levested for sårbare arter. Herudover skal fredningen medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen og endelig til at bevare og forbedre de landskabelige værdier i fredningsområdet.

Afgørelsen kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 43 skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Link til Fredningsnævnets afgørelse:
https://fredningsnaevn.dk/annonceringer/arkiv/2020/afgoerelse-krogens-og-hoerbylund-moellebaekke/
og
https://fredningsnaevn.dk/media/209622/afgoerelse-moellebaekkene.pdf

Link til fredningskort:
https://fredningsnaevn.dk/media/209623/krogens-og-hoerbylund-moellebaekkene-kortbilag.pdf

Link til beslutninger om erstatninger:
https://fredningsnaevn.dk/media/209624/erstatning-moellebaekkene.pdf

Tekst: Per Rye

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER