Læserbrev: Faunapassage igen igen igen

Læserbrev: Faunapassage igen igen igen

23. maj 2016 - kl. 7:36 - af

For blot et par måneder siden så det ud til at byrådet lukkede sagen om faunapassagen i denne omgang, men det er åbenbart en sag der ikke sådan lader sig lukke.

Lystfiskerne har igen fået sagen på byrådets dagsorden. 300.000 kr. gør åbenbart en forskel i den sammenhæng. Og det er med stor undren vi læser at der igen har været afholdt flere møder i
sagen, mellem teknik og miljø, lystfiskere, DTU Aqua og Naturstyrelsen. Stadig uden nogen form for orientering af lodsejere, på trods af at vi har fået skriftelig tilsagn af leder af natur og miljø-
afdeling, om at blive holdt orienteret om sagen.

Lystfiskerne er en stærk gruppe, med en stor organisation bag sig. Men det skal vel ikke nødvendigvis være dem der råber højest der får ret. Tilbage i 2005 blev der indsamlet ca. 2500
underskrifter for bevarelsen af stemmeværket, de må vel betyde en del. Det vil sandsynligvis blive et lignende resultat i dag.

Sagen har kørt i rigtig mange år, og parterne har stået stejlt mod hinanden. Debatten har været heftig, til tider grov. Indholdet har stort set været det samme i hele perioden. Ville det ikke være lidt mere fremsynet og løsningsorienteret at ”frede” stemmeværket, og lad os debattere en nedstrøms passage. Selv om det har været fremme at denne løsning ikke er mulig, tror vi at det er et resultat af at lystfiskerne ene og alene ønsker stemmeværket helt eller delvist fjernet.

Så kære politikere, luk sagen om stemmeværket og opstrøms løsningen. Og inviter til samarbejde om en nedstrøms løsning.

Vi er i en tid hvor der ofres mange penge og energi på bycenterudvikling, så vil det da være et paradoks at nedbryde den allerskønneste perle som vi alle glæder os over.

Med venlig hilsen
Ellen Andersen, Frederikshavnsvej 1A
Ingeborg Madsen, Jacob Sewerinsvej 10
Lisbet og Jørgen Jørgensen, Jacob Sewerinsvej 14
Anders og Birgitte Jakobsen, Pindborggade 1F
Hanne Hvid og Poul Erik Johansen, Pindborggade 13
Kirsten og Sven Thomsen, Pindborggade 15
Hanne og Max Kjæhr, Pindborggade 17

10 kommentarer til “Læserbrev: Faunapassage igen igen igen” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

10 kommentarer til “Læserbrev: Faunapassage igen igen igen”

 • Christian Rasmussen

  Jeg har med interesse jeres indlæg. Der er dog et par ting jeg har lidt svært ved at forstå.

  For det første: Det en bundet opgave for kommunen at sikre en faunapassage, da det er en nødvendighed for at sikre ”vandrammedirektivets miljømål om god tilstand”. Det har både vi og kommunen modtaget sort på hvidt fra Miljø- og Fødevareministeriet.

  For det andet: Hvis du havde fulgt debatten i Sæby, ville du vide at jeg har skrevet et indlæg om emnet. Der gør jeg det klart at ingen i Lystfiskerforeningen ØNSKER at fjerne stemmeværket, men da det er det skaber problemerne kommer vi nok ikke uden om at skulle fjerne EN DEL af det. Der er desværre ikke plads til at sno åen uden om stemmeværket, for det ville da helt klart være den bedste løsning for alle parter.
  Det er rigtigt, at den suverænt billigste løsning ville være at rive stemmeværket ned, men det ville smadre det idylliske miljø omkring møllen, og det ønsker vi bestemt ikke. Derfor er der budgetteret med en møllesø, ligesom man vil forsøge at bevare så meget af stemmeværket som muligt.

  For det tredje: Den nedstrøms løsning har været til debat, også blandt i bredejere. Og som jeg har forstået det, valgte I, sammen med kommunen, en opstrøms løsning sidst sagen var på tapetet. Desuden foreligger der dokumenter, både fra Kommunen OG fra et rådgivende Ingeniørfirma, der fortæller at en nedstrøms løsning ville have meget ringe effekt og være dyr for kommunen at vedligeholde. Dertil kommer, at der vil stå en betonvæg midt ude i åen, langt ned i parken. Dette vil fjerne herlighedsværdi for langt flere mennesker, end de bredejere der er berørt af den anden løsning.

  At i ikke er blevet informeret af kommunen, når i er blevet lovet det, er selvfølgeligt ikke i orden!

  Med venlig hilsen
  Christian Rasmussen
  Næstformand, Sæby Sportsfiskerklub

 • Kim Trolle Wadum

  Der er egentligt ikke så meget tilbage at tale om her.

  Vi er som Christian rigtigt nok skriver, lovmæssigt forpligtet til at sørge for naturen, frem for at varetage nogle få enkeltpersoners interesser.

  Dermed håber jeg også at de ansvarlige politikere, snart er deres ansvar værdige.
  Jeg vil gerne minde dem om at de er valgte til at varetage andet end egne interesser, og ikke kun tænke på genvalg.

  Jeg har virkeligt svært ved at tro på, at den sidste ansøgning om projektstøtte skulle en fejl.
  Hvis det er tilfældet, må jeg nok trække et par andre “etiketter” frem, når de indblandede politikere fremover skal nævnes ved navn.

  Så det er nu chancen er der, for at rette op på tidligere tiders fejltagelser.
  Kære politikere, følg loven og red naturen, så er i tilgivet.

  Med venlig hilsen
  Kim Trolle Wadum.

 • Morten W. Stausgaard

  Jamen kære bredejere….
  Hvad er det i er bange for? udsigten?

  Som Christian Rasmussen så flot skriver, vil man bevare mest muligt af stemmeværket, med respekt for det kulturelle/idylske OG det vand i ser på i dag, vil der svømme fisk i.

  Vi lever i en ende af landet, hvor vi ikke kan tillade os at sige nej til nytænkning, nye tiltag, udvikling mv. som kan trække turister til byen og som de fleste lokale detailbutikker lever af.

  Hvis bredejerne er bange for at deres ejendom falder i værdi (som jeg ikke kan se hvorfor det skulle ske) skulle i hellere tænke over hvad ejendommen er værd hvis de lokale butikker lukker pga. manglende kunder/turister. Det er i forvejen svært at holde de lokale butikker i gang, nu har vi en enestående mulighed for at få endnu en attraktion til Sæby som kan holdes i gang året rundt.

  1. Det er direkte dyrplageri, når fiskene prøver at komme op ad åen rammer de direkte ind i en betonvæg… Jeg syntes man skulle filme stedet i nogle dage, sådan resten af byen kan forstå hvad det drejer sig om.

  2. Om man ønsker denne forandring eller ej, kan vi ikke komme udenom at stemmeværket er ulovligt, da der skal være fri passage til fiskene, så lad os nu få gjort noget ved sagen til gavn for dyrelivet og respekt for det idylske glansbillede.

  3. Frederikshavn kommune betaler i nærheden af 200 – 300.000 kr. til vedligeholdelse, denne post frafalder når den nye faunapassage er lavet, de “sparet” penge kunne man så bruge til noget andet fornuftigt, evt. noget miljø langs åen, som kunne gavner Sæbynitterne.

  4. Pas nu på med at bruge udtrykket: sådan har det altid været -og det skal det blive ved med, det skaber ikke ny energi til byen, samt nye tilflyttere/familier til Sæby. Vi vil ikke være kendt for at være en sovepude og spøgelsesby, vil vi?

  5. Der er regnet på denne nye Faunapassage, kan skabe en omsætning i byen på 25 – 50 mil. til gavn for byen, handelslivet og ikke mindst Frederikshavn kommune.

  Jeg kan ikke forstå hvordan man har fået fornemmelsen af at sagen skulle være lukket ned.
  Sæby Sportsfiskerklub var blevet sendt hjem af Birgit Hansen og kommunaldirektøren med beskeden, hvis i kan skaffe 300.000 kr. sætter vi processen i gang herunder forundersøgelsen.

  Det er jo ikke vores kommunekasse der bliver brugt til denne Faunapassage, men derimod er det Naturstyrelsen der skal betale for realisering af projektet.

  Kommunen er forpligtet til at gennemføre indsatsen iht. vandrammedirektivet og kan opnå tilskud, når projektet opfylder formålet medindsatsen og det er omkostningseffektiv.

  Det er derfor kedelig læsning fra Lars Møller (V) når han skriver om det nu også er en god ide af Frederikshavn kommune investerer penge i projektet…
  Det viser jo bare at manden slet ikke har sat sig ind i sagerne, da projektet er omkostningsfrit for Frederikshavn kommune.

  Håber ikke denne sag ender som et politisk slagsmål mellem Birgit Hansen og Lars Møller, da de begge har lige lidt styr på deres ting, det vil være ærgerligt at lade det gå ud over Faunapassagen, som jeg syntes er en super god ide´.

  Personligt ved jeg ikke hvordan en fiskestang skal vende, men jeg er stor tilhænger af udvikling og nytænkning og DET trænger vi til, jeg støtter derfor 100% op om projektet

  Lad os nu få noget dyreliv i den å, til gavn for sæbynitterne, detailhandel og turister.

  Med venlig hilsen
  Morten W. Stausgaard
  Skovalleen 4 – Sæby

 • Kirsten Thomsen

  Lad mig lige korrigere en misforståelse: INGEN lodsejere har tilbage i tiden, senest i 2013, stemt for en opstrøms løsning, hvilket daværende medlemmer af faunapassagegruppen også er klar over.
  Enigheden er altså opstået på de møder, som er afholdt senere uden repræsentanter for lodsejerne.
  Jeg kan også stadig undre mig over, at en nedstrøms løsning ikke skulle være mulig.

  med venlig hilsen
  Kirsten Thomsen

 • Karsten Munk

  ”Mange værdsætter ikke vandets værdi , før brønden er tom.”
  Sådan har jeg det med lystfiskerforeningen. Christian Rasmussen skriver det er en bunden opgave for kommunen at sikre en faunapassage. Det lyder som et EU direktiv, som danske regeringer siger ja og amen til at tromle ned over hovedet på Sæbys borgere og de mange turister.
  Sæby vandmølle med stemmeværk er et stykke kulturarv, som paragrafryttere i regeringen og lystfiskerforeningen er ved at ødelægge. Hvis man ændrer det eksisterende med et eller andet moderne pumpeværk og mærkelige betonvægge, kommer kulturarven aldrig tilbage. Det er dårligt for byens image.
  Saebyavis bruger motivet fra møllen som blikfang i arrangementskalenderen, det er det flotte billede turister husker fra besøg i Sæby, tænk jer dog om se hvad i har gang i.
  ”Der gør jeg det klart at ingen i Lystfiskerforeningen ØNSKER at fjerne stemmeværket, men da det er det skaber problemerne kommer vi nok ikke uden om at skulle fjerne EN DEL af det.”
  Når lystfiskerforeningen ikke ØNSKER at fjerne stemmeværket, hvorfor så ikke lade byen beholde sin seværdighed ?
  Hvad hvis der kommer et EU direktiv som siger : ”Sæbys grafittimalere har krav på et bruge Christian Rasmussens ejendom som malervæg. Sagen kan ikke ankes uanset om Hr. Rasmussen bor i bevaringsværdig/fredet bygning” Det er muligt et par tyske grafittimalere kommer til Sæby for at tømme nogle spraydåser men jeg tror de færreste vil sige det er til fordel for byen.
  Lige sådan med lystfiskeriet. De få lystfiskere der eventuelt søger til Sæby vil ikke opveje tabet der af Sæbys attraktion.
  I dag er brønden fuld, men det gælder om at bruge dens indhold rigtig. Du fortryder at du ikke gemte en slat vand til morgenkaffe, fordi du absolut skulle bruge al vand på stauder og græsplæne.
  I det her tilfælde mener jeg bevarelse af området omkring møllen vejer meget tungere end hensyn til lystfiskerforeningens særinteresse (og EU, der ikke aner en pind om Sæby og hvad der bør bevares her.)
  Til sidst, tænk på Christiansfeld. Hvis byen ikke havde driftige og snusfornuftige folk som ovnsætteren Hans Dines Schmidt, der også tænker utrolig meget i bevarelse af gamle ting, ville Christiansfeld ikke være endt i Unescos kulturarvs register.
  Hvis Sæby med djævlens vold og magt skal have en fiskepassage må man kunne finde en løsning et andet sted i åløbet.

 • Christian Rasmussen

  Til Karsten Munk: Jeg er en smule forvirret omkring dit ståsted. I sagen om de røde Glenter er du imod industrialisering(vindmøllerne) og for naturen (Glenterne). I denne sag er du for industrialiseringen (stemmeværket) og imod naturen (fiskene). Du er så afgjort mere til fugl end til fisk, og det er jo din ret.
  Nu skriver du selv ”Kulturarv”, og vi har faktisk haft fint besøg af en Herrer fra Kulturarvsstyrelsen. Han kiggede på stemmeværket og vurderede at det hverken var ”fredet eller bevaringsværdigt”. Det sidste er jeg dog ikke enig i, da jeg synes møllesøen er et smukt supplement til Vandmøllen.
  Ikke desto mindre har både Kultursarvsstyrelsen, Sæby museeum og Sæby bevaringsforening vendt tomlen op for det kompromis der er på bordet nu.
  En lille spidsfindig detalje om stemmeværk: De er lavet for at opstemme vand, til brug for f.eks. en mølle. Når vandet løber over, må der da være enten for meget vand, eller ikke være behov for et stemmeværk mere????
  Med hensyn til din ide med grafitti: Så havde jeg overvejet at gøre noget ved min facade. Egentligt tænkte jeg den skulle vandskures og males hvid, men måske grafitti giver et mere moderne udtryk… Det vil jeg overveje 🙂

 • Christian Rasmussen

  Til Kirsten Thomsen: Jeg har misforstået de oplysninger jeg har fået, det beklager jeg. Det er korrekt som du skriver at i bredejere i 2013 stemte for en nedstrøms løsning. Men i 2008 valgte en arbejdsgruppe bestående af interessenter en opstrøms løsning. Men det burde du vide, for var du ikke med i den selvsamme gruppe?
  Lad mig citere den indstilling der førte til at i valgte den opstrøms løsning:”Det er forvaltningens vurdering, at løsningsforslag 2 op gennem møllesøen, er det forslag der bedst sikre målopfyldelsen omkring en faunapassage, og det er deslige forvaltningens vurdering at det er det mindst indgribende i de kulturhistoriske interesser på stedet. Samtidigt er løsningsforslag 2 det der bedst bevarer det historiske anlæg med stem og møllehus, set fra landevejsbroen, hvor FLEST mennesker ser det”
  Dette er ganske nyt for mig, men det gør mig da helt klart, at i bredejere IKKE forsvarer de menige Sæbynitters interesse, man ganske simpelt jeres egne…
  Og ja, som jeg tidligere skrev, er vi lystfiskere også interessenter, men vi har da trods alt arbejdet ud fra et kompromis der tilgodeser flest muligt.

 • Karsten Munk

  Kære Christian Rasmussen
  ”Til Karsten Munk: Jeg er en smule forvirret omkring dit ståsted. I sagen om de røde Glenter er du imod industrialisering(vindmøllerne) og for naturen (Glenterne). I denne sag er du for industrialiseringen (stemmeværket) og imod naturen (fiskene). Du er så afgjort mere til fugl end til fisk, og det er jo din ret.”
  Jeg kommenterede på fundet af de døde Glente unger, og mystikken om de fældede træer med Glente reder. Da fuglene er totalfredet er det selvfølgelig en speciel opdagelse da der ønskes vindmøller på stedet.
  Jeg er ikke imod fremskridt, heller ikke strøm fra vindmøller, men både antal og størrelse af møllerne gør at jeg foretrækker hav-vindmøller, der står langt fra land f.eks. Horn Rev parkerne. Der er kun ganske få steder tilbage i Danmark på land hvor der kan opstilles møller uden det generer naboer, eller man er ude i fredet eller bevaringsværdig natur.
  Men hensyn til stemmeværket vil jeg sige det er ærgerlig for fiskene at de løber panden mod en mur hele tiden, men jeg må tage til efterretning hvis Sæby ønsker så radikal ændring af det smukke syn af møllen og vandfaldet der signalerer at her kommer man til en smuk, velbevaret by.

 • Morten Haugaard

  Jeg har tidligere bidraget til debatten i denne sag. Senest ved fremlæggelsen af det opstrøms 24 mio. kr. projekt i 2013.

  Konklusionen på dette projekt var, at det var et alt for voldsomt projekt både økonomisk og i forhold til de indgreb, der ville blive gjort. Der var tale om nedpresning af 12-15 meter spuns i møllesøen og et godt stykke op. Der var med denne løsning heller ikke taget hånd om sikkerheden, idet der ville blive en kant, hvorfra der ville være 1,5-2 meter ned til en rivende strøm. Faldt man i ville er være stor risiko for drukning – særligt for de børn som leger ved åen. Der var ikke engang tænkt på stiger, og argumentet for dette var at det sandsynligvis ikke ville være muligt pga. af strømmen at redde sig hen til en stige og op på kajkanten.

  I forbindelse med kommenteringen af 24 mio. kr. projektet forelagde jeg i samarbejde med bredejerne ideer til et nedstrømsprojekt, hvor det logiske ved dette blev fremhævet, og hvor det blev sandsynliggjort, at denne løsning var mulig. Det blev endda foreslået en løsning for hvordan kanoer og småbåde skulle kunne passere stryget. Tænk på det rekreative muligheder for skolebørn og turister ved muligheden for at ro/padle fra havn til skov !

  Det er så sidenhen vurderet at en nedstrøms løsning ikke er teknisk muligt. Det kan stadig undre, men sådan er det nok ? Argumentet skal bare ikke være at lystfiskerne ved en nedstrøms løsning mister 100-200 meter fiskevand ved Anlægget/Fiskerstien. Ved en nedstrøms løsning ville stryget slutte umiddelbart ovenfor den lille træbro, der går over til Paradisjorden, og det ville stadig være muligt at fiske på ”bryggen” mellem kirkegården og ishuset/roklubben.

  Med lystfiskernes nyligt fremlagte projekt ser det – ud fra illustrationen gengivet i Sæby Avis – ud til, at den høje spunsvæg udgår, og der kommer en mere jævn overgang mellem det omgivende terræn og åens vandspejl. Illustrationen er mig bekendt det eneste, der er fremlagt af lystfiskernes nye projekt. Det er derfor svært at vurdere, om det er et godt projekt, men det virker umiddelbart mere tilforladeligt end 24 mio. kr. projektet. Er det muligt at se oplysninger om terrænforhold, sikkerhedsforhold, æstetik, rekreativ værdier mv. for det nye projekt ? Ligger der noget på nettet eller kan man få det tilsendt ?

  Endelig en røffel til den (u)demokratiske proces. Bredejerne blev ikke informeret om 24 mio. kr. projektet før i 11. time (i 2013), og blev endda fejlagtigt taget til indtægt for at gå ind for en opstrøms løsning på trods af kraftig modstand. Der blev dog rådet bod på dette, og ved borgermøde om emnet i november 2013, hvor det blev lovet af de tilstedeværende politikere, at der ikke ville ske mere i sagen uden at bredejerne ville blive inddraget eller i det mindste informeret. Siden har Frederikshavn Kommune stukket hovedet i busken og holdt møde med lystfiskerforeningen uden information til øvrige interessenter. Dette er så først kommet frem efter at det er præsenteret i Sæby Avis i den seneste tid, bl.a. af lystfiskerne. Det er selvfølgelig utilfredsstillende for bredejerne.

  Note: Indlægget er skrevet på egne vegne og udtrykker ikke nødvendigvis hverken den ene eller den anden parts holdninger.

 • Karsten Munk

  Det bedste materiale jeg kan finde om faunapassagen ligger her :
  https://frederikshavn.dk/meetings/Plan-%20og%20Milj%C3%B8udvalget%20(%C3%85ben)/2015/14-04-2015/Referat%20(%C3%85ben)/PMU-14-04-2015%20-%20Bilag%2004.04%20Opl%C3%A6g%20til%20Orientering%20PMU.pdf
  Sidste side, (18) påpeger væsentlige ulemper ved nedstrøms løsning, f.eks årlige driftomkostninger på 100.000 kr i 2008 tal, ombygning eller fjernelse af kloakledning ophængt under broen ved Søndergade/Frederikshavnsvej, kompliceret styring af vandstand i møllesøen, og ikke mindst at ”funktionen ift. Opgang og nedgang af fisk er dårligere da fiskene skal igennem en sø for at komme videre. Erfaringsmæssig mistes en stor del af udtrækkende smalt (ørred og laks) ved passage af søer.”

  Morten W. Stausgaard skriver : ”Frederikshavn kommune betaler i nærheden af 200 – 300.000 kr. til vedligeholdelse, denne post frafalder når den nye faunapassage er lavet, de “sparet” penge kunne man så bruge til noget andet fornuftigt, evt. noget miljø langs åen, som kunne gavner Sæbynitterne.”, og videre :” 5. Der er regnet på denne nye Faunapassage, kan skabe en omsætning i byen på 25 – 50 mil. til gavn for byen, handelslivet og ikke mindst Frederikshavn kommune.”
  Det vil sige der en udgift til vedligeholdelse nu, og det vil der være i en eventuel ny faunapassage. Det er uklar om udgift til strøm i den planlagte pumpestation er medregnet.
  En gevinst for Sæby på 25-50 mio. kr lyder fuldstændig, undskyld udtrykket knald i låget, og her vi vist nogen stykker der gerne ser det regnestykke sort på hvidt. Tror I lystfiskere og tilhængere af projektet,at turister rejser til Sæby for at se en faunapassage og en mere eller mindre tørlagt møllesø, med mudderbanker og døde fisk der ligger med bugen i vejret ?
  I må kalde mig sortseer, at jeg kun bidrager med negative og desperate indlæg uden nogen form for bidrag til sagen, men når en aggressiv lobbyvirksomhed som den vi står over for, egenhændig træffer alle beslutninger, fører skjulte forhandlinger med kommunen, så er jeg egentlig stolt over at være modstander.
  Jeg håber Morten W. Stausgaard kan dokumentere påstanden om en tocifret milliongevinst.

  PS – Jeg savner stadig svar fra Christina Lykke Eriksen og Paul Rode Andersen om deres private bilpark, og hvor meget energi de bruger i forhold til en gennemsnitsfamilie. Parret angreb i et læserbrev her i avisen 15. maj 2016 vindmøllemodstandere for at være skyld i naturkatastrofer og flygtningestrømme mod Europa. De retter et uberettiget angreb på en masse mennesker, og lukker derefter af for yderligere debat, man kan ikke engang få svar på et simpelt spørgsmål.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Læserbrev: Faunapassage igen igen igen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER