Byrådsmedlem Jens Hedegaard: Sæby og Vindmøller

Byrådsmedlem Jens Hedegaard: Sæby og Vindmøller

3. august 2015 - kl. 13:06 - af

Vindmoelle debat_600x25035.300 vælgere har indsat det nuværende Byråd. Der blev tonet rent flag under valgkampen. Alle politikere gik ind for en grøn Kommune med udnyttelse vindenergi, såvel på land som vand. Ca. 600 borgere fra vandkanten i Sæby området klandrer nu Kommunalbestyrelsen for at svigte dem totalt i kampen mod de planlagte Havmøllerne ud for Sæby.

Påstandene om hvilket helvede en kystnær vindmøllepark vil medføre vil ingen ende tage. Mit bedste råd vil være, stil jer på Vangen strand og betragt møllerne ud for Frederikshavn. Her får i størrelsesforholdet og afstand til de eventuelt nye møller ud for Sæby i 1: 1.

Da vi opførte møllerne på nordsiden af Frederikshavn Havn tæt på byen, Palmestranden, Rønnerhavnen m.m. var der få indsigelser. Trods det at flere tusinde mennesker fik ændret deres udsigt. Der ligger boliger i flere millioners klassen i området. At boligerne skulle være faldet i værdi og turisterne skulle holde sig væk fra området er påstande, som jeg aldrig har hørt noget om. Møllerne er placeret 5-800 m fra land.

I Sæby Syd står der 7 vindmøller. Indenfor en afstand af 4 km fra møllerne bor der ca. 5.000 mennesker. Ingen klager over udsigten, støj, skyggepåvirkninger m.m.

I Hvide Sande er der placeret 3 store vindmøller på stranden lige udenfor By og Havn. Midt i et landets største koncentration af sommerhuse. En succes uden indsigelser.

Vindindustrien herhjemme akkumulerer 40.000 arbejdspladser og en omsætning på 70 milliarder. Lokalt bliver vindmølleskibene serviceret på Frederikshavn Havn af de maritime virksomheder og I Sæby er Nordmark underleverandør til bl.a. Vestas. I Nordjylland er der 43 underleverandører til vindmølleindustrien med flere tusinde ansatte.

Vindmølleparken ud for Sæby vil kunne forsyne ca. 150.000 husstande med el fra vedvarende grøn energi.

Jeg synes ganske enkelt i meget rabiate modstandere af møller ud for Sæby ikke har argumenterne i orden.

For øvrigt er der store chancer for at Parken slet ikke bliver etableret fordi tilskudskronerne ikke er store nok!

19 kommentarer til “Byrådsmedlem Jens Hedegaard: Sæby og Vindmøller” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

19 kommentarer til “Byrådsmedlem Jens Hedegaard: Sæby og Vindmøller”

 • Mette Gregersen

  Det er da til at forholde sig til ;O)

 • Ryan R Pedersen

  Hold da op Jens Hedegaard, det må være den pludselige sommervarme der rammer dig ;-). Du beder os rabiate Sæby borgere bringe argumenterne i orden, så her er lidt hjælp til dig:

  Fra Vangen strand (går udfra det er ved Trafikcenter Nord), er der 6,7 km. til de omtalte 4 møller på havnen. Vil man se dem fra 4 km. skal man ned til stranden ud for de gamle bus garager i Bangsbostrand. I øvrigt står de 4 møller rigtig godt der, vidner om, og understøtter, en driftig industri- og erhvervshavn. God politisk beslutning – tillykke med den!

  Til orientering bor jeg ikke i vandkanten, faktisk tættere på de nævnte 7 møller i Sæby syd. Som rigtig mange borgere i Sæby er jeg ret vild med grøn energi – så meget så jeg har solceller på taget. Men jeg har dog stadig også min godt fornuft i behold.

  God dag,
  Vh. Ryan R Pedersen

 • Som ikke-fastboende i Sæby kender jeg ikke forhistorien til vindmølleprojektet.
  Byrådet har lov at gå ind for mere vindkraft, det tror jeg også de fleste kritikere af Sæby mølle projektet gør, men jeg føler planen er blevet lusket igennem, uden nogen vidste hvor mange møller det drejer sig om og hvor tæt de kommer på kysten.

  http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoeller/havvindmoeller/miljoepaavirkninger/Frederikhavn_demo/6._aestetisk_vurdering_og_visualisering.pdf

  “Lysafmærkning
  Møllerne bliver højere end 150 m, og de skal derfor forsynes
  med lysafmærkning af hensyn til flysikkerheden.
  Afmærkningen skal aftales med – og godkendes af – Statens
  Luftfartsvæsen.
  Da der bliver tale om møller af varierende højde, og da
  møllerne bliver opstillet i flere etaper over en årrække, vil
  hver enkelt mølle sandsynligvis skulle lysafmærkes.
  Lysafmærkningen af hensyn til flysikkerheden vil
  formodentlig bestå i et hvidt blinkende lys på 2.000 til
  20.000 Candela. En sådan belysning vil fra områderne
  nord og syd for havnen være meget markant, specielt i
  situationer, hvor man ikke har de mange lys fra byen og
  den eksisterende havn inde i synsfeltet.” citat slut.

  Min kommentar til citat : Bemærk at møllernes sikkerhedsbelysning skønnes til at være meget markant.

  citat:
  “1. Nærzonen 0 – 5 km
  I nærzonen på 5 km er vindmøllerne dominerende. Nærzonen
  til vindmøllerne ud for Frederikshavn omfatter det
  østligste af havnen, havområdet og Hirsholmene.
  2. Mellemzonen 5 – 13 km
  I mellemzonen fra 5 til 13 km er vindmøllerne på grund
  af afstanden mindre markante og ikke dominerende. Detaljerne
  i den enkelte vindmølle kan være svær at opfatte,
  og vindmøllernes størrelse vil harmonere med de øvrige
  landskabselementer, som man altid oplever tættere på.
  Ofte kan det være svært at vurdere vindmøllernes størrelse,
  idet afstanden til vindmøllerne ikke kendes.
  Bevoksning og terræn er afgørende for, om vindmøllerne
  er synlige. Sigtbarheden spiller en stor rolle.
  3. Fjernzonen over 13 km
  I fjernzonen over 13 km vil vindmøllerne blive oplevet
  fra kysterne og fra højdepunkter bag kysterne.
  Sigtbarheden spiller en afgørende rolle.
  I fjernzonen vil man ikke se vindmøllernes detaljer,
  og vingerne vil ofte forsvinde mod baggrunden.
  Vindmøllernes størrelse i forhold til andre landskabselementer
  i samme afstand fra beskueren vil træde tydeligt
  frem. Samspillet med de eksisterende vindmøller
  vil træde tydeligt frem” citat slut

  Min kommentar : Bemærk at planlagte møller i nærzone 0-5 km betegnes som dominerende. Desuden var daværende prøveopstilling kun på 6 møller i forskellig højde.

  Det har været snak om over 50 møller ud for Sæby som skal stå i det ovenstående analyse kalder nærzone, med “markant” lysmarkering og “dominerende” fremtoning.

  *****
  Hvide Sande møller
  http://www.hvidesande.dk/hvide-sande/de-tre-vindmoeller-i-hvide-sande
  “De tre Vestas-vindmøller, der kom i drift i marts 2012, rager 150 meter op i luften. De producerer masser af grøn energi, og heldigvis overdøver brændingerne på stranden støjen fra møllerne.”

  Man indrømmer her at møllerne larmer ad helvede til, og kun havets brusen overdøver støjen.

  *****
  Jens Hedegaard prøver på at sælge et uansvarlig mølleprojekt, og det værste er at han skjuler de åbenlyse ulemper møllerne giver.

  Havvindmøller skal stå på havet, ikke som en altødelæggende mur af lysende og larmende mastodonter langs Sæby strand.
  Vi har en restriktiv strandbeskyttelseslov på land, den gør også gælde på vandet
  og jeg forstår ikke hvorfor vi ikke må beholde et af de sidste åbne, uspolerede kystarealer i Danmark, ud for Sæby som det er – og bør være, både for os der er her endnu og til glæde for de næste generationer.

  Hvordan (her undlader jeg at skrive et grimt ord) kan Jens Hedegaard allerede nu dømme sagen død, på grund af økonomi, nu hvor høringsfristen er forlænget,
  og de mange indsigelser ligger til bedømmelse ?

  Det viser hvor udemokratisk det her projekt tromles igennem, man gider ikke engang lytte til kritiske borgere. Klimafanatikere har en sjælden evne til at manipulere med fakta.

  Skam dig, Jens Hedegaard

 • Peter Jæger Christensen

  “Sæby og Vindmøller.” Et super godt og realistisk indlæg! Skønt at høre fra medlemmer af byrådet der står fast:)

  M.v.h.
  Peter Jæger Christensen

 • Godt skrevet med argumenter i øjenhøjde. Lad os bakke op om Frederikshavn Kommune som energikommune, og lad os nyde synet af møller placeret i en afstand fra kysten, der ikke burde være til gene for nogen.
  Hvis vi vil have grøn energi, må vi acceptere anlæg, der kan etableres på et økonomisk overkommeligt niveau – både anlægs- og driftsmæssigt.
  Når jeg hører debatten om vindmøller, kan jeg ikke lade være med at tænke på Niels Hausgaards ironiske sang fra 70’erne, hvor han synger, at det måske kan være godt nok med atomkraft, når bare det bliver ovre i den østre ende af landet, at værket kommer til at ligge. En tilsvarende sang om vindmøller, vil jeg ikke synge med på!

 • Jan Holmsgaard

  Kære Jens Hedegaard.
  Hvor er det forstermmende, at du til stadighed skal forsvare den grønne energipolitik I kommunen..
  Du kender ikke forskel på 4 til 7 vindmøller op mod 80 møller ud for Sæby, så alle dine sammenligninger kan vi ikke´ bruge til noget.

  Hvordan tror du, at det er at bo I Dybvad med skifergasboringer i baghaven, eller at horisonten bliver 180 grader rundt tilplastret med vindmøller.

  Er det den globale grønne industri, som du har så stor respekt for, der er det vigtigste, eller er du er gået til valg for beboerne i Frederikshavn Kommune?

 • Endelig nogle fornuftige ord….

 • Inger Frølner

  Tak for at byrådet står fast og ikke lader sig knække af en gruppe negative borgere.

  Vi er borgere her i Sæby som gerne ser at de vindmøller kommer op, vi er ikke de mest højtråbende men bliver desværre overdøvet af de negative mænd.

 • Det er uhørt frækt, at et byrådsmedlem kalder kommunens borgere rabiate.
  Ingen har tænkt sig at bombe rådhuset eller ting der er værre.
  Det siger en hel del om kommentarsporets ja-sigere, at de bakker op om Jens Hedegaard.

  Høringsfristen er forlænget, og der ligger forhåbentlig en masse indsigelser som skal bedømmes i naturstyrelsen, alligevel offentliggør Jens Hedegaard detaljer om vindmølleplanen, der måske skrinlægges på grund af økonomiske forhold.

  Inger Frølner ærgrer sig over “negative mænd”

  Kære Inger, det er ikke min skyld du slår hjernen fra, og lader dig styre af følelser.
  Du bringer ingen saglige argumenter på banen.
  Vindmøllebranchen må have et budget på service af havvindmøller. Jeg tænker på driften af skibe der fragter personale til og fra møllerne. Vær venlig at skaffe mig relevant dokumentation, gerne med forskellen i at servicere en mølle 4 km fra kysten i Sæby i forhold til en tilsvarende 30 km vest for Esbjerg.

  Der er ingen blandt kritikere af de kystnære møller, der er imod vindkraft – jeg arbejder i et firma der producerer dele til vindmøller, så heller ikke jeg ønsker at save den gren over jeg sidder på.

 • Det er helt godnat, man laver en fæstning rundt Sæby og sidder der fjolser der ikke kan se problemet. Hør engang Hedegaard og vores lokal valgte borgmester Birgit Hansen, der snakker udenom og bruger alle undskyldninger for at skjule deres uigennemtænkte beslutning. Nu ved vi hvem der ikke skal stemmes på ved næste byrådsvalg. Lyt til jeres vælgere, hvis I er jeres ansvar bevidst. Havmøller skal ligge i havet, hvor de er mindst til sene ( derfor havmøller ).

 • Søren Kristiansen

  Her er en række gode argumenter for hvorfor vi bør træde på bremsen ifht. at plastre det hele til med vindmøller. Den dag man opfinder en mølle der kan producere strøm uden det blæser skal jeg nok ændre min holdning til vindmafiaen.

  http://denkorteavis.dk/2014/eu-laegger-bombe-under-danske-vindmoller-og-den-urimelige-pso-afgift-pa-el-forbrugerne/

 • Svend Kongsbak

  Jens Hedegaard, den er alt for langt ude når du betegner dine medborgere som rabiate, blot fordi de sætter spørgsmålstegn til deres egen sundheds værd. Inden du udtaler dig om at være rabiat, så prøv lige at sætte dig ind i hvilke sundhedsmæssige konsekvenser kontinuerlig lavfrekvent støj har på mennesker. At der er mennesker i Hvide Sande og andre steder i landet som er blevet vildledt af lokale politikere og vindmøllemafiaen er da bare en dårlig undskyldning og ikke et politisk, fagligt og sagligt argument for begå samme fejltagelse som andre steder. Sjovt nok, så har de fleste politikere den vane at lade sig informere af vindmøllebranchen i stedet for at søge saglig og faglig indsigt i problematikken via den videnskabelige faglitteratur som findes på området.

 • Staten får mange penge ind i skatter og afgifter på Nordsø olien. Når Frederikshavn satser på energi fra vindmøller, er det klart staten vil brandbeskatte
  produktionen, for at kompensere tabet fra olie.

  Jeg kan godt følge dem der helst er fri for eventyret med skifergas, deres frygt er forurening af grundvand og at nordjyder måske skal købe vand på flaske.

  Når naturen ligger dem så meget på sinde er det dobbeltmoral så det batter, at de
  voldtager Sæby og hele kystlinien uden for.

  Frederikshavn kommune fører sig frem som om den er med i X-faktor, hvor det gælder om at vinde præmien som mest miljøvenlig.
  Jens Hedegaards indlæg her forstærker kun billedet af et uskønt forløb, hvor man offentlig sviner sine modstandere.

  Jens Hedegaard forsøgte at tale sagen ned, men skabte kun yderligere modstand.

 • Jan Holmsgaard

  Kære Jens Hedegaard.
  Jeg havde respekt for, at du stod ved din holdning, som ubetinget fortaler for vindenergi, uanset placering og gener for borgerne.
  Men den mistede jeg, da du kaldte bekymrede borgere i Sæby for rabiate.
  Hvordan kan en politiker omtale reel bekymring fra borgere, som han er sat til at repræsentere, som rabiate, blot fordi de er uenige med ham om følgerne af en kystnær møllepark og ønsker yderligere oplysninger, information og debat?
  Paradoksalt nok, så er alle Jens Hedegaards eksempler med opsatte vindmøller kun eksempler med hhv. 3, 4 eller 7 stk., og ikke en havmøllepark med op til 60 – 80 havmøller.
  Hvis der kun var tale om 4 stk. vindmøller, som,på havnen i Frederikshavn, så fandt vi sikkert plads til dette i Sæby området, ligesom de 7 i Sæby Syd.
  Har du helt glemt at læse VVM redegørelsen og set, hvad det betyder for hele kystlinjen omkring Sæby?

 • Erik Bandholm

  Kære Jens Hedegaard

  jeg respekterer din holdning, du er for kystnære havvindmøller, jeg er imod, men jeg vil ikke kalde dig hverken rabiat eller indædt tilhænger.
  Jeg er for grøn energi, har solceller og jordvarme og da jeg hele livet har haft med havet at gøre og hver dag glæder mig over at se ud over vandet, se den uendelige vidde og foranderlighed, se de skibe som sejler forbi, vil jeg gøre alt for at bevare det frie udsyn.
  For få dage siden var jeg i Løgstør og om aftenen kiggede jeg ud over Limfjorden og så nogle markeringslys på nogle master, det var lysene fra Testmøllerne i Østerild Plantage, de var kraftige!
  Til din orientering har jeg senere undersøgt hvor stor afstand der er i luftlinje fra Løgstør til møllerne – 24 km – og møllelysene blinker mellem 60 og 80 gange i minuttet. Det var kun 2 (to) møller og med god afstand imellem dem, jeg tror du vil blive overrasket over, hvor kraftig lyset fra møllerne er og, hvis du skulle have lyst kan vi godt køre en tur til Løgstør om aftenen, så du ved selvsyn kan se lyset fra møllerne.
  Men lysene er ikke mit problem, jeg har ikke havudsigt derimod vil jeg bevare den frie udsigt over Kattegat og ikke have udsigten spoleret af en flok kystnære havvindmøller.
  At du og flere andre er for møller er OK, men respekter også at andre kan have og har en anden holdning.
  Og til alle som er enig med mig – send nu den indsigelse!

 • Send indsigelse mod de kystnære vindmøller, de vil, som er dokumenteret tidligere i denne debat vist belyst nok – til at videre undersøgelse er unødvendig. Med andre ord. Fjern dem fra det kystnære.

  Desuden, så find en placering som vi kan leve med – og gerne vil leve med – det kan vi sikkert finde ud af i fordragelighed.

  MEN – STANDS ALT BORING EFTER SKIFER GAS! og det er nu – det kommer til at gå galt – og det er meget værre end blink og dyt!

 • om jens hedegaard synes at vi skal ha de vindmøller uden for vores kyst bør vi nok sætte dem op ude ved palmestranden så kan han jo også få glæde af at se på dem

 • Mette Gregersen

  Synes faktisk de er betagende flotte sådanne store møller, fascinerende at sidde og kigge ¨på, nødvendigt fremadrettet at tænke grønt sådan som klimaet forandrer sig.

 • Så mange, store møller ud for Sæby kan kun ødelægge enhver fornøjelse af at bo og gå langs kysten. Et er de generende lys (og det er i sig selv slemt nok), men helbredsproblemer pga støj, er ikke noget, der bare skal fejes til side som en biting. Det er for længe side erkendt som alvorligt. Hvis jeg var bådejer ville jeg også finde et fredeligere sted at ligge natten over. Det kan kun give turistflugt.

  Hvis det er så magtpåliggende at fremme grøn energi, så gør det mere attraktivt at sætte solceller op. Den gode ordning, som man forringede i 2012, kunne genindføres, og måske udbygges yderligere, og hvad med at tænke lidt mere i at generere strøm vha bølgebrydere, helst placeret ude i havet eller væk fra kysten, eller kunne måske anvendes på vestkysten i forbindelse med kystsikring.

  Stakkels Sæby, hvis ikke man besinder sig. Påtænkte ellers at flytte til den charmerende by, men med de udsigter, der nu er, er denne flytning godt nok lagt i mølposen.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Byrådsmedlem Jens Hedegaard: Sæby og Vindmøller' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER