Mørk udsigt for Sæbys fremtid hvis vindmøller ikke flyttes

Mørk udsigt for Sæbys fremtid hvis vindmøller ikke flyttes

6. februar 2014 - kl. 8:35 - af

Vindmoeller1_600x250Flere foreninger i Sæby bakker op om Sæbys Sejlklubs indsigelse til Naturstyrelsens planer om etablering af vindmøllepark ud for Sæby. Realiseres planerne alligevel trods protesterne foreslår foreningerne en to kilometer bred sejlkorridor ud fra Sæby Havn.

Sæby Sejlklubs bestyrelse skriver i indsigelsen til Naturstyrelsen:

”Vi opponerer på det strengeste mod planerne om en vindmøllepark ud for Sæby.  Sæby Havn besøges hvert år af et stort antal gæstesejlere. 7000 – 8000 overnatninger om året. Dét giver god økonomi på havnen og hos byens handlende. Om sommeren er der livlig aktivitet på havnen og havnebassinet er fyldt af både. Gæstesejlere er tyskere, nordmænd, svenskere og danskere, som kommer og nyder det unikke miljø i Sæby. Hundredvis kommer sejlende til byen efter besøg på Læsø. Ligeledes sejler en stor del af Sæbys over 200 fastliggere til Vesterø på Læsø i weekender og på helligdage. Hvis planerne om en kystnær hav-vindmøllepark ud for Sæby realiseres, vil resultatet være, at gæstesejlerne forsvinder, med efterfølgende nedgang i omsætningen på havnen og hos byens forretningsdrivende. Helt horribelt bliver det i den 3,5 år lange projekteringsperiode, hvor Sæby bliver lukket inde p.g.a. gennemsejlingsforbud, men også derefter, da ingen gæstesejlere bryder sig om at sejle gennem et vindmølleområde og derfor sejler videre til andre havne”.

Desuden vil møllernes planlagte placering alt for tæt på land skæmme udsigten for beboere, sommerhusejere og badegæster. Støj og refleksioner fra vingerne kan skabe miljøproblemer for folk i området.

Sejlklubben anbefaler derfor at møllerne flyttes til et område syd for Læsø Rende Fyr, hvor de vil komme til at stå 6 – 8 sømil fra kysten og hvor de ikke vil genere.

–       Det er ikke et spørgsmål om vindmøller eller ej – selvfølgelig skal vi have vindmøller, men med den planlagte placering smadres et unikt miljø. Den aktuelle placering er den ultimativt dårligste overhovedet. Kystlinjen i Kommunen er vel omkring 120 km og så vælger Naturstyrelsen og vores politikere den mest følsomme strækning. Der er ikke tale om en møllepark men en vindmølle-mur bestående af 80 møller i en højde af over 200 meter. Og i den sammenhæng er en afstand på 4 km fra strandkanten til møllerne stort set ingenting. Nu må politikerne altså træde i karakter og sige nej til den placering og ja til sejlklubbens forslag, hvor skaderne totalt set er langt mindre. Det er rigtigt, at der er arbejdspladser i mølleparken, men på sigt kan vi risikere at mange gange flere arbejdspladser i Sæby ryger, hvis ikke møllerne flyttes, siger Erik Schack fra Sæby Havns Beboerforening.

Hvis det er ganske umuligt at flytte havvindmølleparken foreslår en række foreninger nu, at der laves en to kilometer bred korridor ud for Sæby, så det bliver muligt at komme til og fra Sæby fra søsiden. Bag forslaget til Naturstyrelsen står ud over Sæby Havns Beboerforening, Foreningen Sæby Købstad, Sæby Borgerforening og Sæby Sejlklub. Desuden håber Erik Schack at der også er opbakning fra såvel Turisthus Nords bestyrelse samt fra Sæby Handelsstandsforening – for det vil i den grad være turistlivet og dermed også handlen i Sæby, der bliver tabere, hvis den nuværende placering realiseres.

13 kommentarer til “Mørk udsigt for Sæbys fremtid hvis vindmøller ikke flyttes” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

13 kommentarer til “Mørk udsigt for Sæbys fremtid hvis vindmøller ikke flyttes”

 • Kære Sæby sejlklub
  Jeg vil gerne støtte jeres gode argumenter i denne sag.
  Mvh Ole Rasmussen

 • Morten Stunner

  Full støtte fra normand med bolig i Sæby (Solsbækvej 72)

 • Dan H. Kristensen

  Mange andre steder bliver der brugt millioner af kroner på at lave miljø omkring havnene – for at fremme turismen.
  Her i Sæby har vi det – og uden det koster en krone.
  Lad os værne om det.

 • Ryan R. Pedersen

  Nu var jeg desværre forhindret til orienteringsmødet og det diskvalificerer mig måske lidt i debatten her. Men har de slemme beslutningstagere godt nok tænkt sig, stort set, at blokere for indsejlingen til Sæby (altså markant vanskeliggøre indsejling for sejl)?!

  Jeg tænker, er det overhoved set nogen steder før, selv i Rusland eller Kina, at politikere mv., har besluttet og gennemført sådan en drastisk løsning? Kom gerne med eksempler.

  Og mht. gener. Jeg arbejder dagligt tæt ved de 2 store møller ved Sæby, ligesom mange andre Sæby borgere, og endnu har jeg ikke hørt om negative følgevirkninger her (selvfølgelig er der en forskel på at bo og arbejde i nærhed af).

 • gitte marie sørensen

  Kære Sæby Sejlklub
  Fuld støtte til jeres argumenter.
  Havvindmøllerne skal absolut ikke placeres i et naturskønt turistområde som Sæby men i en industrizone. Hvor er vores politiker valgt i Sæby er i denne sag?

 • Line Sørensen

  Også støtte herfra til indsigelsen og tak til Sæby Sejlklub for at reagere.

  Hvis man regner med, at møllerne kan skabe lidt ekstra vækst og beskæftigelse i lokalområdet, så skal man huske at indregne det tab af indtægter, som følger med tabet af turister.

  Når turisterne i forvejen beklager sig over et højt prisniveau i Danmark, så vil udsigten til at bade side om side med en park af vindmøller (placeret blot 4 km fra kysten), næppe øge antallet af besøgende i Sæby.

  Politikerne har vist glem at lave en solid cost-benefit analyse i denne sag. Eller også er de for svage til at sige nej fra presset fra København og Naturstyrelsen. Ubegavede eller svage – mølleparken bliver i alle tilfælde et symbol herpå.

  Sæby Sejlklubs alternative forslag er et rigtig godt alternativ. Det bør bestemt undersøges nærmere.

 • Peter Jæger Christensen

  Jeg vil nu hellere vende den om og komme med den påstand at miljøet er gået fløjten for længst. Den idylliske havn og by jeg husker fra min barndom er ikke mere. Heldigvis kan jeg falde hen i nostalgi over, når jeg genser “Far til fire på landet”.
  Saneringen af alle de gamle fabriksbygninger og opførelsen af boliger på havnen, har tilsyneladende ikke haft den skrækeffekt, som man tordnede imod dengang. Det har i værste fald bare forsinket processen. Turisterne strømmer til mere end nogensinde, og folk vil gerne bo på havnen. Og mon vindmøllerne skulle være nogen hindring for en erfaren sejler i at anduve havnen. Jeg tvivler.

 • Vindmøller på vandet vil også betyde at der skal graves store EL-kabler ned inde på land.

  Det kan blive naturen ved Sæby eller Frederikshavn der får disse kabler, hvis ikke man vælger at undersøge om El-kablerne kan komme til at følge MOTORVEJEN ud til Dybvad, hvor en af vores områdes store transformerstationer findes.

  Hvis der ikke kommer så mange møller, som det planlægges, vil der måske kunne bruges andre transformatorstationer end dem der er vist i det materiale der findes på kommunens hjemmeside,

  Ved at søge på “vindmøller sæby” på både DR og Nordjyske findes der flere nyheder.

 • Det er nu muligt at skrive under på protesten mod vindmøller ud for Sæby på nedenstående side:

  http://www.skrivunder.net/vindmoeller_i_saeby

  Mvh
  Sæby Sejlklub

 • Syntes det er utroligt hvordan folk reagere. De vil gerne have billig og energirigtigt strøm, men nej nej der ska sku æ kom nogen og sætte vindmøller op i nærheden af sæby, dem kan de plasere i østerild plantagerne eller ved Samsø. Hvad filen er det for en holdning folk. Tag nu positivt imod de Møller om de skal placeres på land eller i vand. Der er da 2 store nye landmøller ca 500 meter fra hvor vi bor, de er overhovedet ikke til gene for os..

 • Peter Jæger Christensen

  Rødspættefiskeriet fra Sæby ved og omkring Læsø Rende Fyrskib, som Sæby havn var basishavn for med en kutterflåde på omkring en ca. 25 kuttere og med en 3 mands stor besætning, der havde deres udkomme herfra og tjente særdeles godt ved den form for partsfiskeri, som der her var tale om. Det kan jeg med sikkerhed påstå, da jeg selv som 14-årig kom ud af skolen i 1961 og var part i dette eventyr.

  Det var et bæredygtigt form for fiskeri med snurrevod, ingen elektroniske hjælpemidler ud over et ekkolod og som i den grad var afhængig af skipperens erfaring og evne til at bestemme fiskepladsen ud fra visuelle pejlinger af mærker på land.

  Det jeg vil frem til med denne beretning er at hævde, at ved anlæggelse af Læsø Rende fyr og undergravning/anlæg af stærkstrømskablet hertil og videre til Læsø og hvor ellers det nu engang fører hen. Ja, da forsvandt eksistensgrundlaget for den form for erhvervsfiskeri fra Læsø Rende, fiskene forsvandt, og mig bekendt er det gået ned ad bakke siden.

  Der er for mig intet til hinder for at opsætte en række vindmøller langs kysten, da skaden er sket, fiskene er væk. Måske har det oven i købet en gavnlig effekt på kystsikringen? Jeg bor selv med havudsigt og ville ikke føle det skæmmende med udsigt til et par vindmøller.

  Der er ingen erhvervsmæssige interesser eller arbejdspladser der står på spil, tværtimod. De er gået fløjten på et langt tidligere tidspunkt, nemlig da fiskene forsvandt.

  Venlig hilsen
  Peter Jæger

 • Bjarke Kleis Andersen

  Det vil efter min mening være naivt at tro at vi kan bidrage med ret meget til verdensklimaet, men når nu beslutningen om kystnære parker er taget, så skulle pokker stå i at vi ikke får del i milliarderne!

  Tænk hvis vi kunne finde sammen, og som by sige:
  – ja til 40-60 vedligeholdelses jobs i 25 år *)
  – ja til ekstra omsætning på vores hoteller og restauranter
  – ja til gratis PR for vores by
  – velkommen til nye familier og skattegrundlag

  Så kunne vi koncentrere os om at få
  – Etableret en korridor til Læsø
  – Få det mest hensigtsmæssige antal møller 20-60 stk.
  – pleje vores eksisterende turister og lancere den nye attraktion

  *) kilde:
  http://mediacontent.sd.publicus.com/pdf/SD1947398618.PDF

  For dem ,der som mig ikke var til mødet kan jeg anbefale
  http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Miljoevurdering_og_VVM/VVM/Igangvaerende/Saeby_Havmoellepark/Dokumenter/

 • Vindmøllerne vil være langt at foretrække fremfor de planer der er om en storstilet skifergasindustri i Frederikshavn kommune. Og jeg tror ikke turister vil skræmmes væk af vindmøller, det er jo netop et meget positivt varetegn for Danmark. Dette siger jeg uden at vide noget om sejlrender osv.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Mørk udsigt for Sæbys fremtid hvis vindmøller ikke flyttes ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger