Det franske Senats motiver til lovforslaget…

Det franske Senats motiver til lovforslaget…

22. november 2012 - kl. 0:01 - af

…om forbud mod fracking. Oversat fra fransk af Jytte Vejbye Johansen, lektor, cand. mag.

“Vi har levet 150 år i en illusion

– om uendelige og konstant fornyede mængder af naturressourcer og råstoffer, som vand og skove,

– om stabilt klima, luft uden CO2 og uophørligt fornyet biodiversitet,

– om frugtbare jorde og agerbrug, som tillod ubegrænset produktion og bebyggelse.”

Sådan indledte en tidligere fransk energiminister sin tale, da Grenelle-miljø blev introduceret i 2008.

Godt 2 år senere, 24. marts 2011, barslede Senatet med et omfattende lovforslag til beskyttelse af selv samme miljø.

Her følger dele af oversættelsen af afsnittet “Exposé Des Motifs”, der redegør for motiverne:

“Energiindustrien omtaler for tiden den ikkekonventionelle gas, skifergas, som en frelsende ny energikilde overfor den usikkerhed, der er forbundet med de traditionelle energikilder, der gradvist bliver mere og mere omkostningsfulde at indvinde.

Imidlertid findes der i dag ikke nogen speciel lovgivning for denne kontroversielle energikilde, så finans-, olie- og gasselskaberne har haft held til at benytte de boretilladelser til indvinding af konventionel gas, som de allerede havde fået – og således været i stand til at planlægge projekter til indvinding af skifergas.

Gælder fx olieselskabet Vermillion i Seine-et-Marne i Champotran-minen.

Selv om indvinding af ikkekonventionel gas har eksisteret i Nordamerika i 10-15 år, og der i stigende grad er meldt om alvorlige miljøulykker, så har ministeren for energi, bæredygtig udvikling og økologi i største lukkethed og uden antydning af nærdemokrati – udstedt tre efterforskningstilladelser og adskillige prøveboringstilladelser i april 2010 – vel at mærke uden at skelne mellem konventionel gas og ikkekonventionel skifergas.

Senatet ønsker med lovforslaget

– at forbyde efterforskning og indvinding af ikkekonventionel gas

– at sikre gennemskuelighed og borgernes demokratiske ret til information om og deltagelse i udarbejdelsen af projekter med indflydelse på miljø og egnsudvikling.

Dette forudsætter

– omfattende informering af offentligheden

– tilbundsgående undersøgelser vedr. miljøpåvirkningerne

– procedurer vedr. offentlige høringer.

Det er bemærkelsesværdigt, at Parlamentet gav ovennævnte boretilladelser midt under arbejdet med lovforslaget Grenelle-miljø, indledt i 2007, om national forpligtelse over for miljøet, og som i normativ form skulle udtrykke målet for og principperne i den administrative praksis, der tidligere var fastsat.

Grenelle-miljø drejer sig om at skabe dialog mellem lokaltvalgte, repræsentanter fra administrationen, lønmodtager- og arbejdsgiverforeninger og miljøorganisationerne.

Men de folkevalgte, miljøorganisationerne, borgerne erfarede først sent, og efter at boretilladelserne var givet, at deres egn var udvalgt til efterforskning og indvinding af skifergas.

Borgerne mobiliserede sig derfor i alle de berørte departementer.

Det er nedbrydende for demokratiet, at borgernes demokratiske rettigheder ikke er blevet respekteret – dette var et af hovedpunkterne i Grenelle-arbejdet.

Man må spørge sig selv om, hvorfor den nationale komité for offentlig debat ikke er blevet hørt, hvilket strider mod de mest elementære regler for gennemskuelighed.

I energipolitisk henseende mener vi, at Grenelle-miljø’s principper – at foretrække anvendelsen af midler, der betyder væsentlige energibesparelser – bør fastholdes.

Regeringen synes imidlertid at træffe beslutninger fra gang til gang og på slump over for energiselskaberne, der ser den ikkekonventionnelle gas som fremtidens profitkilde.

Men jagten på profit skal ikke have højere prioritet end miljø og offentlig sundhed.

Den gas, der ligger i alunskiferen, nødvendiggør brug af hydraulisk frakturering, en teknik der rummer store miljøfarer, bl.a. fordi den kræver et meget stort vandforbrug. Desuden kan skifergas være lige så forurenende og skadelig for klima og miljø (red.: pga. metan lækager) som udvinding og forbrænding af kul.

Dette er dokumenteret af et forsker-team på det amerikanske universitet Cornell.

Hydraulisk frakturering giver ikke bare problemer med håndtering af affald, men også med returvæsken. Dette skal enten behandles og genanvendes eller fragtes til destruktion i naturlige geologiske reservoirer. Endelig er brug af et stort antal kemikalier i fraktureringsvæsken problematisk for miljøet og kan sætte grundvandskvaliteten på spil.

Hydraulisk frakturering er derfor i bund og grund i konflikt med lov nr. 2009-967 af 3.august 2009 (Grenelle I) og med lov nr. 2010-788 af 12.juli 2010 (Grenelle II) angående national forpligtelse over for miljøet.

Lad os i den forbindelse mindes, hvad daværende minister for energi, bæredygtig udvikling, økologi og egnsudvikling udtalte 8. oktober 2008, da programmet vedr. Grenelle-miljø blev introduceret:

“Grenelle er dannet ud fra overbevisningen om, at vi er på vej ind i en ny virkelighed.

Vi har levet 150 år i illusionen om

– uendelige og konstant fornyede mængder af naturressourcer og råstoffer, som vand og skove

– stabilt klima, luft uden CO2 og uophørligt fornyet biodiversitet

– frugtbare jorde og agerbrug, som tillod ubegrænset produktion og bebyggelse.

Vi har i den periode (—) opkrævet mere af naturen end den kunne restituere.”

( — )

Samtidig med miljøfarerne er landbrugs- og turismesektorerne bekymrede for den virkning, efterforsknings- og indvindingsboringerne vil få på deres erhverv.

Hydraulisk frakturering kræver et stort antal boresteder inden for det boreareal, der hører til hver enkelt boretilladelse.

Listen over departementer, der kan bevidne alvoren af denne trussel for økonomien de pågældende steder, rummer bl.a. Ardeche, Aveyron, Drôme, Gard, Hérault, Lot, Lozère, Savoie, Seine-et-Marne og Vaucluse. Alle områder er mærkede af efterforsknings- og indvindingsboringerne efter skifergas.

I Québec har afdelingen for offentlige høringer den 8.marts 2011 fremlagt en rapport, i hvilken det anbefales at holde en pause i efterforsknings- og indvindingsboringerne efter skifergas. Hensigten er at skaffe den nødvendige tid til udarbejdelse af en miljøstrategisk vurdering.

( — )

Efterforskning af ikkekonventionnel gas har intet til fælles med efterforskning af konventionel gas, da det er nødvendigt at benytte hydraulisk fraturering allerede efter første prøveboring – både til efterforskning og indvinding af skifergassen.

Set på baggrund af de massive investeringer, der bruges på hydraulisk frakturering af de olie-og gasselskaber, der har fået tilladelser til prøveboringer, så er det også indlysende, at prøveboringerne kun er første etape af den samlede mine-industrielle proces.

Det er nordamerikanske selskaber, trænet i hydraulisk frakturering, der i partnerskab med franske selskaber har opnået de omtalte boretilladelser.

Men der findes ingen teknik til indvinding af skifergas, der ikke forårsager uoprettelige skader på miljøet.

Vi, forfatterne til lovforslaget, mener, at aftale- og informationsforløbet ikke må korssluttes, og at moratoriet indtil medio juni ikke imødekommer kravet om respekt for de demokratiske principper.

Derfor har lovforslaget som mål både

– at forbyde efterforskning og indvinding af ikkekonventionel gas,

– at annullere de ministerielle bestemmelser, der tillader, at der gives eksklusive tilladelser til prøveboringer i de franske olie-og gasminer,

– at garantere gennemsigtighed vedr. efterforsknings- og indvindingsaktiviteter“.

Vi kan konstatere, at det er nøjagtigt samme motiver, modstanderne af skifergas og hydraulisk fraturering lægger til grund for deres argumentation.

Det er ulykkeligt, at danske politikere er så bange for at miste prestige, at de ikke – mens tid er – indrømmer, at tilladelserne til efterforskning og indvinding af skifergas i Nordjylland og Nordsjælland blev givet på et utilstrækkeligt vidensgrundlag og bør inddrages.

De mister derved mange vælgeres tillid – og dermed netop den prestige, de værner om.

http://www.senat.fr/leg/pp110-377.html
“EXPOSÉ DES MOTIFS” – oversat fra fransk af Jytte Vejbye Johansen, lektor, cand. mag.

E-mail: jvejbyej@stofanet.dk

6 kommentarer til “Det franske Senats motiver til lovforslaget…” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

6 kommentarer til “Det franske Senats motiver til lovforslaget…”

 • Isabelle Villard

  Davs
  Jeg var til infoaften om Skifergas i torsdags på Frederikshavn gymnasium.
  Som kemilære er jeg meget bekymret for de kemikalier som bruges ved Skifergas frakturering. Nogle polær (Syrer eller baser) og nogle organiske stoffer (som plejer at være kraftfremkælende, allergifremkælende eller kan skade vores arvemasse.)
  EU er også meget bekymret og planlægger at forbud kemikalier næste år.
  Det vil være kloge at vent afgørelse af EU før Total send kemikalier i undergrunden.
  Frankrig har forbudt Frakturering da det udløse jordskælver og det er ikke så heldig med en kombination af fungerende atomkraftværk og jordskælver.
  Det er selvfølgelig små jorskælv 2,3 på richterskala men de kan give nogle flotter revner i vores huse
  I skal også tænke på at de små jordskælvene kan åbne nogle naturlige revne og kan frigiv hvad det er i undergrund (Den giftig og radioaktiv Radon som vi har så meget af i Nordjylland men også en hele del metangas)
  De naturlige revne kan komme igennem grundvand og så kan kemikalier gå fra frakteringstedet til grundvand.
  Det vil være dejligt at kunne stadig tage et bad og drikke drikkevand i Vendsyssel i fremtid.
  Jeg ved godt at stat og Total kan tjener rigtig mange penge men hvad betyder det for dem som bo i Vendsyssel hvis de har ikke rent vand mere?
  I Frankrig har man mange atomkræftværker som er gamle og burdes lukkes men det har stat ikke rå til. I july 2008 var det radioaktiv udslippe i Pierrelate ved Tricastinatomkraftværk og befolkning fik bare beskidt at de skulle ikke drik postevand mere. Har Vendsyssel rå til at sige nej til skifegas?
  Mvh
  Isabelle Villard

 • Jytte Vejbye Johansen

  Jeg synes, Senatets redegørelse for motiverne til lovforslaget fortjener flere læsere. Derfor denne modificerede udgave af min kommentar til “Vi lader os ikke påtvinge skifergas”

  Måske vil de borgere, der møder op til Borgermødet den 10. januar 2013 gerne kende borgmesterens forklaring på det demokratiske i det, der skete på mødet den 3. december 2012, ca. 34 min. inde i radiooptagelsen (se nedenstående adresse).
  En borgmester der, efter afslutningen af en debat og lige inden en alvorlig afstemning, tillader sig at konstatere over for det samlede byråd: “Jeg stemmer imod” – han har et forklaringsproblem.

  Der var debat om indhold og ordlyd af brevet til ministeren. Under debatten havde alle, der ønskede det, mulighed for at argumentere for eller imod. Det var der ca. 1/3, der benyttede sig af. Nogle var måske ikke enige med partifællerne og forholdt sig tavse af den grund, andre var måske endnu ikke helt afklarede.

  Efter debatten, er debatten slut. Og borgmesterens ord “Jeg stemmer imod” var da heller ikke et argument til debatten som sådan, men en konstatering, som ene og alene vedkom ham selv. Når borgmesteren alligevel siger det, han siger, må han have en grund – og det kan vi så gisne om.

  Men manipulation for åben mikrofon, kan det nok ikke have været, for så havde borgmesteren for den samlede lytterskare demonstreret
  – en usympatisk, arrogant holdning til de mere tænksomme og forsigtige blandt byrådsmedlemmerne
  – et klart overgreb på byrådsmedlemmernes demokratiske ret til efter en saglig debat at stemme – uden andres indblanding – 100% hemmeligt.

  Dette ville have været uacceptabelt og i hvert fald ikke i en demokratisk indstillet borgmesters ånd.

  Se:

  http://frederikshavn.dk/Sider/3–december-2012.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=7cdcddee-70ca-4514-879d-a764202f4bc2

  Dagsorden punkt 2

  15 udaf 30 stemmer for et SF-forslag (modificeret så prøveboring ændres til indvinding efter forslag fra S), at byrådet skal sende brev til Martin Lidegaard med opfordring til at genoverveje indvinding af skifergas af hensyn til grundvandsbeskyttelse, fordi det strider mod fossilfrit samfund og mod Fredrikshavns Kommunes målsætning om at blive CO2-neutrale.
  14 stemmer i mod – og 1 undlader at stemme.

 • ROS til Kommunen for borgermødet i går.

  Og ros for at kommunen vil overveje en “spørgsmål og svar funktion” på kommunens hjemmeside. Super at vi borgere kan komme til at læse andres spørgsmål og kommunens, TOTAL´s og andres svar på de forskellige tekniske emner.

  Der er meget teknisk i dette skifergas emne og i dag kan vi se de overheads, vi så på skifergas mødet i går (på kommunens hjemmeside) Super, sådan skal det være, hurtig information og viden på hjemmesiden, mere af det, tak.

  NB: Skifergas området (Nordsøfonden 20 % ejerdel) er flyttet over under Erhvervs og vækstministeren fra SF.

 • Jens Hedegaard

  Gode Ole Rasmussen

  Er du ikke forkert på den? SF er da imod Skifergas. Men det er måske kun lokalt. De SF’ere der bestemmer i Regeringen går ikke alene ind for Skifergas, men har også investeret i den !

  m.v.h. jens hedegaard

 • Hej Jens og Isabelle

  Jeg ved ikke om jeg er forkert på den, men på Nordsøfonden´s Hjemmeside står der følgende:


  30.11.2012
  Nordsøfonden overflyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet

  Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 14. november 2012 bestemt, at ressortansvaret for Nordsøfonden, herunder Nordsøenheden overføres fra klima- energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren.

  Det undrede mig derfor lidt at byrådet d. 3 dec. sender et brev til Martin Lidegaard, for som jeg læser det, er det ikke hans område på det tidspunkt.

  Øverste kommentar på denne side omtaler jordskælv på 2,3. Det seneste jeg har læst om jordskælv og skifergas er 4.0 på richterskalaen.

  NB: Der er meget mere energi i et jordskælv på 4.0 end 2.3 !

 • Jytte Vejbye Johansen

  Borgmesterens bemærkning “Jeg stemmer imod”, lige inden afstemningen på byrådsmødet den 3.december 2012, er ikke det eneste foruroligende.
  Efter afstemningen læste borgmesteren resultatet op, og umiddelbart i forlængelse af oplysningen om at én undlod at stemme, kan man høre et byrådsmedlem spørge, med meget lav stemme, “Hvem er dét?”
  Da det er borgmesteren, der svarer, må det være et byrådsmedlem, der sidder tæt på ham. Borgmesteren svarer: “Det har sekretæren helt styr på”.
  Ærligt talt, den form for “hemmelig” afstemning strider mod de almindelige demokratiske spilleregler om bl.a. anonymitet.
  Man skal være meget godtroende, hvis man ikke straks tænker, at hvis sekretæren har styr på hvem, der undlod at stemme, og altså styr på hvem der stemte hvad, så har borgmesteren også styr på det – og så har borgmesterens støtter det også. Ham, der spurgte, og som “lyder som” Peter Laigaard, spørger jo ikke bare ud i den blå luft. Han spørger, fordi han forventer svar.
  Alt dette kommer ikke bag på ret mange, men effekten bliver, at kompetente potentielle byrådsmedlemmer afstår fra at bruge tid på den slags – og at borgerne mister tilliden til politikere i almindelighed og til de lokaltvalgte i særdeleshed.
  Mit forslag lyder: Vend tilbage til fortrykte afstemningssedler med tre felter, hvori man kan placere sit kryds for enten “nej”, “ja” eller “stemmer ikke” (hvis dette overhovedet er tilladt). Indsaml sedlerne, ufoldede, i en “grøn” mulepose og lad sekretæren tælle op og en anden dobbelttjekke.
  Gammeldags? Tja, men vær opmærksom på, hvad I kalder “fremskridt”.
  Langsommeligt? Ja, men byrådets mål for “hemmelige” afstemninger er næppe at blive landets hurtigste til at få disse afstemninger fra hånden.
  Den borgmester, der erkender, at vort demokrati nok kan være besværligt, men at det er noget af det mest værdifulde, vi har, han vil sørge for, at byrådsmedlemmerne sikres fuldstændig anonymitet ved afstemninger.
  Også selvom han selv derved mister visse (uberettigede) informationer.

  Bemærk:
  Jeg kunne både fristes og provokeres til at sende mine seneste kommentarer til landsdækkende aviser – for jeg er dybt indigneret.
  Jeg gør det imidlertid ikke.
  Det er nok for mig at mine indlæg og kommentarer bliver læst.
  Vendelboerne afgør selv, hvad de vil tænke, tro og mene.
  Det har de altid gjort.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Det franske Senats motiver til lovforslaget...' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger