Debatindlæg: Skal Kirkestien i Sæby fjernes?

Debatindlæg: Skal Kirkestien i Sæby fjernes?

20. april 2012 - kl. 5:55 - af

Ejeren af matr. nr. 23c og 23i i Sæby har anmodet kommunen om at nedtage vejskiltet ”Kirkestien” på ovennævnte ejendomme ved henholdsvis Gasværksvej og Vinkelvej, da han ikke anerkender, at offentligheden har ret til at færdes over ejendommene.

Dette er Gorm Christensen fra Strandgade ikke enig med ham i, og han hævder, at ”Kirkestien” er over 100 år gammel, og derfor ikke bare kan slettes.

Kirkestien er optaget i kommunens stiregister som offentlig sti. Det ikke har været muligt at finde dokumentation for denne optagelse. Det er efter loven en forudsætning for, at en sti er en offentlig sti, at den enten før 1. april 1972 var optaget i stifortegnelsen, eller efterfølgende af vejbestyrelsen er optaget som offentlig sti i henhold til vejlovens § 97. Fagcentret har ikke fundet dokumentation for at stien opfylder disse betingelser.

Kommunen, har som vejbestyrelse, mulighed for at overtage almene stier og private fællesstier som offentlige, men da ejeren af stien ikke anerkender, at der er tale om en almen sti, kan kommunen ikke administrere stien som en almen sti.

Der er tinglyst vejret for en række ejendomme på matr. 23i og en del af matr. 23c, men ikke på hele stiforløbet mellem Gasværksvej og Vinkelvej. Der er således heller ikke grundlag for at antage, at stien er privat fællessti, og der er heller ikke grundlag for, at kommunen kan overtage stien som offentlig sti.

Derfor anbefaler direktøren med ansvar for Teknisk Miljø at stien udtages af kommunens stiregister og at anmodningen imødekommes.

På Teknisk udvalgs møde den 17. april, har Formand Brian Pedersen dog stoppet projektet, men sagen vil blive genoptaget.

Mener du lige som Gorm Christensen at Kirkestien skal bevares, kan du kontakte ham på tlf. 2392 9908, da han har planlagt en underskriftindsamling.

14 kommentarer til “Debatindlæg: Skal Kirkestien i Sæby fjernes?” under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

14 kommentarer til “Debatindlæg: Skal Kirkestien i Sæby fjernes?”

 • Peter Jæger Christensen

  Jeg vil gerne her komme med en kommentar og den påstand, at omtalte Kirkesti er af væsentlig nyere dato end hævdet i indlægget. Jeg husker, at der i midt halvtredserne var en port i ved indgangen fra Vinkelvej. Der var lukket af til gårdarealet. Det var jo forøvrigt også først på det tidspunkt, at man begyndte at bygge langs Gasværksvej med undtagelse af nogle få huse tæt på Havbakken.
  “Kirkestien” er efter min overbevisning den sti der går i lige ret linie fra Gasværksvej og nærmest lige direkte ind til kirkens sidedør mod Strandgade, og den ligger der endnu.
  Jeg kan godt forstå, at ejerne af de berørte matrikler ikke ønsker al den trafik hen over deres grunde og hvoraf sikkert kun en lille del af den udgør kirketrafikken, og som sagt er der en alternativ sti der fører direkte til kirkedøren.
  Peter Jæger Christensen

 • Birger Isaksen

  Nu er såvel Gorm som Peter et par gamle Sæby-drenge der kender byen godt. Med hensyn til Kirkestien har Gorm imidlertid ret. I min drengetid boede jeg nabo til Kirkestien og den lå som nu på Vinkelvej. Der har i årenes løb været gjort flere forsøg på at lukke stien. Dette er aldrig lykkedes, idet der er en hævdvundet ret til færdsel mellem Gasværksvej og Vinkelvej. En sjov detalje er at der for nogle år siden kom et skilt op på stien som går, mellem Strandgade og Havnen, lige øst for kirken. Den hed også Kirkestien. Den sti Peter Jæger hentyder til, hed aldrig andet end “Købmand Børges Sti”. Selvfølgelig skal Kirkestiej bevares.

 • Peter Jæger Christensen

  Alle stier, og der var en hel del, blev brugt af kirkegængere og i alle mulige andre ærinder, sådan var det dengang. Hvem ville dog forbyde pastoren i at spadsere bagom, og over ens ejendom for at skåne sin præstekjole for en tur ned ad Algade. Familien fra Humlebæk brugte fx. stien op ved Legårds ejendom. Til sammenligning fungerede stierne fra Algade og ned til åen som brandstier og blev brugt af alle. Jeg og andre fik lukket vores stier engang i halvfjerserne, uden større modstand af den grund.
  Jeg er hverken for eller imod en lukning Kirkestien, men jeg forstår godt ejerne.

 • Svend-Erik Nielsen

  Den gang de købte huset vidste de jo godt at der var adgang i mellem husene så kan man da bare ikke lige få lavet det om.Så den skal bevares.

 • bent christensen

  hallo. fra læsø.
  jeg er bent klostergaard christensen, født og opvokset i sæby.

  hvis nogen i sæby ønsker og vil fjerne den gamle kirke sti,,,,,
  ja undskyld så må de være syge i hovedet eller totalt
  antikristne.
  ja undskyld men det er min mening.

  Bent Johan Klostergaard Christensen
  Mågevej 7
  9940 læsø

  email bentbasia@jubii.dk

  Jeg er søn af Frode Christensen og Line Christensen

  og min bedstefar er Johan Christensen, som var en stor mand da
  sæby blev sæby.

  ham er jeg stolt af, og i hans ånd siger jeg, kirkestien er vigtigere
  end jeres småborgelige pjat.

  tak

 • De omtalte stier er jo heller ikke mere gangstier, nej det er også cykel og knallert stier.

  Jeg mene da Gasværksvej ikke eksisterede, blev mange af stierne lavet så dem der boede nederst kunne komme ud på almindelig vej. D.V.S. At dem der boede i de nederst huse kunne bruge dem, siden er det åbenbart blevet allemandseje.

  Mit råd er at folk lader være at bruge disse stier indtil kommunen kommer frem til om de er offentlige eller ej. Jeg ved de arbejder med det.

  Til dem som bruger stierne, og dem er der rigtigt mange af…. er prøv at forestille jer at i sidder/ ligger i jeres haver og ½m fra jer kommer en knallert drønene. Eller at en hund laver stort lige der hvor i sidder og spiser. Cigaretskodder flasker øldåser og div bliver dumpet. I bliver fotograferet mens i spiser, eller tager solbad.

  Jeg forstår ganske simpelt ikke, at folk kan få sig til at gå så tæt på andre mennesker privatliv.

  De blev levet med et formål i gamle dage…… og der er vi ikke mere.

 • Birgit Sandager

  Var det sågar ikk den vej Dronningen tog i 1998 mellem Glaspusteriet og Ældrecenteret. Det er jo ikk alle som kan sige de har haft besøg af Dronningen i baghaven 🙂

 • Per Kempff-Nordkap

  Det ligner at offentligheden – alt Jer Sæbonitter – har fået, det der hedder aldertids hævd på Kirkestien.
  Aldertidshævd får man efter mere en 40 – 50 år benyttelse eller som oprindeligt at selv den ældste, der på stedet ikke kan huske anderledes.

  Hvis der er alderstidshævd( og det er der meget der tyder på) har i Sæbonitter ejendomsretten til stien – Tillykke med det.
  God Grundlovsdag
  Liste H

 • Niels Peter Jørgensen

  Jeg har et af Geodætisk Institut’s gamle kort over Sæby. Kortet er opmålt i tiden 1842 – 99, på dette kort er Kirkestien tydeligt markeret – ergo stien har eksisteret i mere end 113 år, Det kan derfor ikke komme bag på hverken tidligere eller nuværende beboere i området, at stien eksisterer, og at de må leve med de gener den måtte afstedkomme. Hvis de ikke har været indstillet herpå, ville det have været bedre for dem, at de købte hus et andet sted.
  For mig at se er der derfor ingen rimelighed i at nedllægge en sti, som mange har glæde af.

  m.v.h.
  Niels Peter Jørgensen

 • Kurt Vollmer

  Nej og atter nej. En sti der har eksisteret i mange år, og som mange har fornøjelse af skal ikke sløffes, endvidere vil jeg anbefale at man, når man påtænker ændringer i vores gamle bydel, at tænke sig grundigt om, idet der allerede er ødelagt nok, af vores unikke miljø. Pengemænd og proffitmagere må finde andre græsgange

 • Peter Jæger Christensen

  Stien har uden al tvivl eksisteret i mange år, men som “Kirkesti” nej, men alt er relativt. Hvordan kan man klandre ejerne i, at påberåbe sig deres private ejendomsret og beskytte sig mod den hårdere gennemgangstrafik, det med årene er blevet til. Det er lidt af et paradoks i forhold til hvad vi ellers vil være med til i vores gamle bydel. De stiejere, der er imod lukningen, kan jo bare åbne for deres egen sti for gennemgang.
  De ansvarlige for at det er kommet så vidt, kan kun findes et sted. Det daværende Teknisk Forvaltning, der har opsat navneskildtene og måske fjernede bommen der en overgang spærrede for gennemgang, måske i forbindelse med dronningebesøget, og ihvertilfald uden at undersøge om stien var privat eller ej, og hvad det jo klart fremgår at den er, ifølge Teknisk Miljø.
  I de 52 år fra 1947 og frem hvor jeg boede i kvarteret, har jeg altid betagtet omtalte sti som privat og unavngivet bortset fra den seneste periode, hvor stien pludselig fik et navn og blev offentlig.

 • Lene Bach (Blomsten)

  – I debatten for og imod bevarelse af kirkestien, forstår jeg godt argumentet omkring den større trafik igennem.
  – Det er da ikke behageligt, og kan være dybt generende for beboerne.
  – Dog vil jeg lige erindre om, at mange naboer til byen’s (kommunen’s) stier, har den samme gene, uden at stierne dermed kan eller skal fjernes.
  – Et eksempel kunne være Sæby Banesti…startende ved Sæby Havn…der skærer igennem bag mange haver omkring Solsbæk-kvarteret. Beboerne må jo opleve den samme irritation. Den er forøvrigt meget brugt…også af Minicrossere, som min egen.
  – Hvordan ville det ikke lyde fra byen’s brugere af stien, hvis den blev forlangt nedlagt, og alle herude, skulle hele vejen ned til Ringvejen, for at komme ud til Syd-byen..?
  – Bor man på Gasværksvej, og er dårligt gående, (som mange fra bl.a Ældrecentret, er), er det ikke ligefrem hensigtsmæssigt, at man så skal hele vejen ned til Ringvejen, eller den anden vej, for at kunne komme ned til kirke og havn.
  – Se jer godt for, når I vælger at købe hus. Der findes klausuler mange steder, og det er op til den enkelte huskøber, at se sig for, inden man bosætter sig, hvor der eventuelt er en Aldertids-hævd omkring en sti.

  Venligste hilsner til alle i debatten

  Lene Bach (Blomsten)

  “Sæby og Omegn’s Bevaringsforening”

  Stifter/leder af: “Sæby tilbage til Sæby”

  Stifter/leder af: “Syg i Frederikshavn Kommune”

  LISTE H

 • Jeg er ihvertilfælde glad for vi har kommunens ord for at vores såkaldte sti er privat, og at offentligheden ikke har adgang. Her er simpelthen blevet så dejligt stille og roligt. Jeg ville ønske at alle de forskellige stier herned i algade strandgade også viser sig at være private, så folk der bor der også kan få lidt privatliv.
  Jeg forstår stadig ikke, hvordan folk kan få sig til at gå / cykle gennem andre folk`s grunde, især ikke når de kan se at der sidder nogle.

  Jeg har siddet og læst loven om at vinde hævd, men også fundet ud af at man kan genvinde hævden, ved at sætte faktiske forhindringer op, så spørgsmålet er nok… hvad er det så værd at vinde hævd, man kommer ihvertilfælde ikke langt med det.

 • Der er efter min mening stor forskel på om en såkaldt sti, går gennem en privat grund, eller den går langs en grund. Langs grunden er vel nermest som et fortov. Angående beboerne på ældrecenteret, er det nok letter at bruge Larslangvejsgyden, den er ovenikøbet asfalteret, og noget nemmere for gangbesværede og ældre at færdes på. Sæby bliver ikke ødelagt fordi beboerne ikke længere vil finde sig i at folk færdes på deres grund. Tænk på at hvis nogen pludeselig render rundt i jeres haver, det vil i nok ikke syntes om, og det kan jo lade sig gøre, og pludselig er der nogen der har vundet hævd på det. I gamle dage havde stierne nok sin ret, fordi gasværksvej ikke eksisterede, og de fleste grunde dernede er udstykningsgrunde fra algade strandgade. Beboerne i området har jo ikke gjort nogen noget, og ønsker heller ikke at genere nogen, det eneste de ønsker sig er at have et privatliv som alle andre der har hus og have. I gamle dage sad folk jo heller ikke og hyggede sig på samme måde som man gør idag. Tiderne har ændret sig, og det bør man respektere, især når det som er tilfældet er, at der findes mange andre og beder veje at færdes på.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Debatindlæg: Skal Kirkestien i Sæby fjernes?' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER