Kommune info: Vedligehold af vandløb

Kommune info: Vedligehold af vandløb

12. august 2010 - kl. 5:28 - af

Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner fremlægger et udkast til tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelsen mellem de tidligere amtsvandløb og kommunevandløbene i Frederikshavn kommune (herunder grænsevandløb til Hjørring og Brønderslev kommuner).

Berørte vandløb:
Følgende vandløb er berørt af ændringer i vedligeholdelsesbestemmelserne:

Øvre del af tidligere amtsvandløb Elling Å
Skærum Å i hele sin længde i Frederikshavn Kommune
Tidligere amtsvandløb Sæby Å fra øvre ende til Sæbygård
Hele Hørby Å
Tidligere amtsvandløb Grønheden Å og Grønheden Bæk
Tidligere amtsvandløb Tøsbæk-Spånbæk og Spånbæk
Tidligere amtsvandløb Voer Å (ingen ændring) og kommunevandløbet Voer Å.
Sæsing bæk – ændringer i nedre del som følge af fjernelse af Hammerværket.

Baggrund og ændringer:
Der er ikke sammenhæng mellem vedligeholdelsesbestemmelserne i de gældende regulativer for tidligere amtsvandløb og en række tilstødende kommunevandløb. Den manglende sammenhæng gælder for såvel antallet af gennemgange, antallet af grødeskæringer, bredde af strømrender som for terminer for grødeskæring/gennemgang af vandløbene. Situationen er ikke hensigtsmæssig.

I de seneste tillægsregulativer for amtsvandløbene er fastlagt en mere miljøvenlig vedligeholdelse end hvad der gælder i tilstødende kommunevandløb. Kommunevandløbene skæres således ofte i en bredere strømrende og flere gange end amtsvandløbene. De nye bestemmelser i de tidligere amtsvandløb har ikke givet anledning til klager. Det vurderes, at tilpasningen af vedligeholdelsen for kommunevandløbene heller ikke vil give anledning til væsentlige gener for lodsejerne. Kommunerne foreslår, at vedligeholdelsesbestemmelserne harmoniseres med udgangspunkt i bestemmelser for de tidligere amtsvandløb.

Procedure:
Frederikshavn og Hjørring Byråd samt forvaltningen i Brønderslev har godkendt, at udkastet til tillægsregulativ for samordning af vedligeholdelsen i disse vandløb fremlægges til offentligt gennemsyn og høring i 8 uger, d.v.s. indtil den 8. september 2010.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb vedtager vandløbsmyndighederne regulativet under hensyn til de indsigelser og ændringsforslag, der måtte være indkommet. Dog er vedtagelsen for de tidligere amtsvandløb kun foreløbig, indtil Miljøministeriets miljøcenter i Aalborg har godkendt ændringerne. Først herefter kan kommunerne godkende tillægsregulativet endeligt og fastsætte datoen for ikrafttræden af tillægsregulativet. – Tillægsregulativet ventes sat i kraft, så det gælder for vedligeholdelsen i året 2011 og fremover.

Efter at den endelige godkendelse er sket i kommunerne, vil beslutningen blive offentliggjort tillige med det endeligt godkendte tillægsregulativ. Herefter kan berørte lodsejere og parter påklage tillægsregulativet i indtil 4 uger. En klage vil have opsættende virkning på ikrafttræden af regulativet, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Har du indsigelser eller ændringsforslag til tillægsregulativet og de foreslåede bestemmelser heri, skal de være Frederikshavn kommune i hænde senest den 6. oktober 2010 – gerne pr mail til post@frederikshavn.dk

Udkastet til tillægsregulativ er fremlagt ved Borgerserviceskrankerne i Frederikshavn og Sæby samt på teknisk Forvaltning eller ved at trykke på . Det kan også ses og evt. downloades på Frederikshavn Kommunes hjemmeside under følgende link:

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/PolitikOgDemokrati/servicemeddelelser/vedligehold+af+vandlob.htm

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommune info: Vedligehold af vandløb ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger