Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her

Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her

7. juli 2010 - kl. 0:02 - af

Vandløbsregulering
Frederikshavn kommune har besluttet at fremme to projekter om regulering af vandløb:

1)     Fjernelse af to rørlægninger og en udjævning af et stort fald i Bredemose bæk gennem Dybvad ved at vandløbet forlænges med ca. 200 m og gives et nyt slynget forløb. Målet er at sikre faunapassage (opgang af havørreder) til de øverste 8 km målsat som gydefiskevand (sag nr. 10/6345).

2)     Fjernelse af sø og opstemning ved Voerså Møllesø, så der sikres faunapassage til ca. 11 km gydevandløb i den øvre del af Strengsholt bæk. Der laves samtidig en ny mindre møllesø på godt 200 m2 på stedet. Søen får et ganske lille vandindtag fra bækken og et afløb via en gammel møllekanal (sag nr. 09/18238).

Frederikshavn kommune står for udførelse af  projekterne og afholder udgifterne hertil. Der er søgt om tilskud fra Den europæiske Fiskerifond. Nærmere oplysninger om projekterne kan fås ved henvendelse til kommunes Myndighedsafdelingen på tlf. 98456369 eller 98456177 med oplysning om sag nr.

Har du bemærkninger til de foreslåede projekter som bør indgå i kommunens vurdering af ansøgningerne, skal dine bemærkninger være kommunen i hænde senest den 4. august.

———————————–

Råstofindvinding ved Grønhede, 9300 Sæby

Frederikhavn Kommune har givet tilladelse efter råstofloven til fortsat at indvinde rødbrændende ler på ejendommene: Østkystvejen 4 og Ørtoftvej 13, Sæby.

Der er forud for denne afgørelse, i kommuneplantillæg samt i VVM-redegørelse med miljøvurdering , redegjort nærmere for en lang række forhold i forbindelse med indvindingen. Placeringen af området til lerindvinding er fastlagt i et tillæg til kommuneplanen og kan ses på: www.kommuneplan.frederikshavn.dk

Klagemuligheder

Ifølge råstofloven kan der klages af alle der må antages at have en væsentlig og individuel interesse i den givne råstoftilladelse.

Kommunens afgørelse kan indtil 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Naturklagenævnet. Klage sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV inden 4 uger fra datoen for denne annonces offentliggørelse – den 4. august 2010 ved kontortids ophør. Naturklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse.

Afgørelsen kan ses hos Frederikshavn Kommune, Myndighedsafdelingen på Ålborgvej 93 i Sæby.

———————————–

Opførelse af kornsilo på Røllenvej 28, 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune har truffet afgørelse om at opførelse af kornsilo, på ovennævnte ejendom ikke kræver yderligere miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der er tale om opførelse af en gastæt silo (diameter på 14,6 m og totalhøjde på 13,4 m.). Siloen opføres i galvaniserede stålplader og i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, umiddelbart syd for staldanlæg.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 19 i gældende bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelsen kan ses hos Frederikshavn Kommune, Myndighedsafdelingen på Ålborgvej 93 i Sæby.

Kommunens afgørelse kan indtil 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Frederikshavn Kommune (Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn), som videresender klagen til Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 27. juli 2010.

Hvis du vil høre nærmere om afgørelsen kan du kontakte Frederikshavn Kommune, Teknisk Forvaltning, Myndighedsafdelingen.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Se Frederikshavn kommunes info til borgerne her' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger