Afgrænsningsudtalelse og foroffentlighed om biogasanlæg

Foto: Nature Energy

Afgrænsningsudtalelse og foroffentlighed om biogasanlæg

15. juni 2024 - kl. 5:07 - af

Planerne om opførelse af et biogasanlæg ved Ørtoft er nu sat på dagsordenen for Økonomiudvalgets næste møde den 19. juni.

Endvidere er der lagt en ”afgrænsningsudtalelse” på kommunens hjemmeside i forbindelse med en foroffentlighedsfase frem til den 26. juni.

Ud over biogasanlægget bliver der også tale om etablering af ny gasledning. Der er tale om en nedgravet ledning, der ikke vil give anledning til nogen miljøpåvirkning i driftsfasen.

Hvis planlægningen for opførelsen af anlægget politisk igangsættes endeligt på Økonomiudvalgsmødet den 19. juni vurderes det, at der vil være krav om miljøvurdering af plangrundlaget. Bygherre, Nature Energy Biogas A/S, har desuden ansøgt Frederikshavn Kommune om miljøvurdering af projektet jf. § 18 i miljøvurderingsloven. Der skal således udarbejdes både en miljørapport for plangrundlaget og miljøkonsekvensrapport for projektet.

Den endelige afgrænsningsudtalelse fastlægger det nødvendige indhold af miljørapporten.

I teksten på kommunens hjemmeside anføres det, at formålet med rapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektet og plangrundlagets miljøpåvirkninger. Rapporten skal omhandle både væsentlige negative såvel som positive virkninger af plangrundlaget og projektet. Karakteren af en påvirkning vil ofte være subjektiv, hvorfor det er vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke undlades, selvom de fra bygherres synspunkt er positive.

800.000 tons årligt

Det planlagte biogasanlæg skal behandle op til ca. 800.000 tons biomasse årligt, bestående hovedsageligt af husdyrgødning, plantebaseret biomasse samt restprodukter fra fødevareindustrien. Det betyder, at anlægget vil få en kapacitet på mere end 100 tons biomasse pr. dag.

Der skal gennemføres vurdering af den øgede trafikmængde, ligesom der skal gennemføres en vurdering af, om den øgede trafik kan resultere i påvirkning af fremkommeligheden i nærområdet til anlægget.

Driften af anlægget vil give anledning til støj fra pumper, ventilatorer samt kørsel med trucks internt på virksomhedens egen matrikel. Der vil desuden være ”støjbidrag” fra kørsel i forbindelse med levering og afhentning af biomasse på anlægget. Der kan potentielt være tale om en væsentlig påvirkning, hvorfor anlæggets samlede støjbidrag skal vurderes.

Belysning på biogasanlægget vil potentielt kunne medføre lokale lysgener samt fjernpåvirkning. Belysningen vil imidlertid kun blive aktiveret ved drift i mørke perioder. Belysningen af anlægget sker ved orienteringsbelysning i den mørke tid på året for at sikre korrekt færdsel. Anlægget oplyses ikke som helhed ligesom der ikke lyses ud i landskabet.

Inden for projektområdet for biogasanlægget skal ejendommen Ørtoftvej 5 nedrives og eksisterende træer omkring ejendommen skal fældes. Hertil kommer at eksisterende mindre bevoksninger inden for området måske skal fældes.

Nature Energy har en aftale om køb af matriklen til det planlagte biogasanlæg.

I afgrænsningsudtalelsen nævnes det, at ”opbevaring og håndtering af biomasse, brændstof og kemikalier (tilsætnings- og hjælpestoffer) kan ved spild og uheld være årsag til forurening af grundvandet (kemisk påvirkning)”.

Ligeledes påpeges det, at ”biogas anses som værende en vedvarende energikilde. Der udledes CO2 fra anlægget i driftsfasen fra hhv. opgradering til naturgaskvalitet samt anvendelse af træflis og naturgas som brændsel til eget kedelanlæg til procesvarme. Et biogasanlæg har positive klimaeffekter idet det erstatter fossile brændstoffer, nedbringer metan- og lattergasemissioner fra de rå biomasser og reducerer forbruget af kunstgødning”.

Link til foroffentlighed og afgrænsningsudtalelse:
https://www.frederikshavn.dk/politik/horinger-og-afgorelser/aktuelle-horinger-og-afgorelser/aktuelle-horinger-og-afgorelse/afgraensningsudtalelse-til-miljorapport-og-miljokonsekvensrapport-biogasanlaeg-saeby-syd/

Link til debatoplægget:
https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/111#/?PlanId=111#%2F

Tekst: Per Rye

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Afgrænsningsudtalelse og foroffentlighed om biogasanlæg' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger