Forfalden ejendom midt i Thorshøj foreslås nedrevet

Forfalden ejendom midt i Thorshøj foreslås nedrevet

11. maj 2024 - kl. 5:52 - af

Hjørneejendommen Hjørringvej 246 midt i Thorshøj foreslås nedrevet, eller som det officielt hedder: kondemneret.

En drøftelse heraf og en beslutning herom er sat på dagsordenen for det kommende møde i Plan- og Miljøudvalget den 13. maj.

Kommunen kan efter Byfornyelseslovens § 76 kondemnere en bolig – dvs. nedlægge forbud mod, at der må ske beboelse eller ophold, hvis en bygning vurderes at være forbundet med sundheds- eller brandfare mv. Har ejendommen en juridisk ejer, kan kommunen også udstede påbud om nedrivning.

På baggrund af Thorshøj borgerforenings klage over tilstanden af bygningen foretog den kommunale administration i efteråret 2023 en besigtigelse af ejendommen sammen med et rådgivningsfirma.

Skæmmende og herreløs ejendom

Ejendommen er opført i 1917 og har været ubeboet i mange år. Den fremstår skæmmende med en synlig beliggenhed set fra offentlig vej og de omkringliggende naboer.

Besigtigelses- og tilsynsrapporten konstaterer, at ejendommen udgør en nærliggende sundhedsfare ved ophold og beboelse på grund af skimmelsvamp og ødelagte bærende konstruktioner mv.

Ejendommen har ikke en juridisk ejer, selv om den er registreret som ejet af konkursboet efter Trehøje Ejendoms Invest ApS. Ejendommen betegnes som en herreløs ejendom.

Tidligere på foråret har kommunen gennemført en partshøring. Efter endt høringsfrist har kommunen ikke modtaget høringssvar fra panthaverne.

Anbefaler påbud om nedrivning

Besigtigelsesrapporten anbefaler påbud om nedrivning, da det vurderes at være teknisk umuligt at istandsætte bygningen inden for en rimelig økonomisk ramme.

Det kan imidlertid ikke uden videre lade sig gøre at udstede et påbud til ejer om nedrivning, netop fordi ejendommen er herreløs.

Kommunen kan købe ejendommen med henblik på nedrivning jf. Byfornyelsesloven. Det kræver dog, at konkursboet bliver åbnet op igen og begæret på tvangsauktion.

Kommunens anbefaling

Den kommunale administrations vurdering og anbefaling til politikerne forud for udvalgsmødet er, at bygningen er forbundet med nærliggende sundhedsfare og ikke egnet til beboelse eller ophold. Det anbefales derfor, at boligen kondemneres.

Ejendommen fremstår skæmmende for området, og der kan være fare forbundet med at opholde sig i eller færdes i nærheden af ejendommen. Det vurderes ikke teknisk muligt inden for en økonomisk rimelig ramme at forsøge en udbedring.

Efter byfornyelsesloven vil der kunne gives påbud til en ejer om nedrivning. Da ejendommen er herreløs, anbefales det, at konkursboet bliver genåbnet, og ejendommen begæres på tvangsauktion og dermed får en ejer. En ny ejer kan stilles juridisk til ansvar for ejendommen herunder modtage påbud om nedrivning.

Ejendommen risikerer ikke at blive købt på tvangsauktion på grund af dens tilstand og forbliver dermed herreløs. Kommunen bør herefter købe ejendommen med henblik på nedrivning.

Udgifterne for at genåbne et konkursbo og begære ejendommen på tvangsauktion vil være mellem 20-30.000 kr. til advokatbistand. Udgiften kan finansieres af nedrivningspuljen, dog uden mulighed for statslig refusion. Et eventuelt kommunalt køb af ejendommen på tvangsauktion og nedrivning vil kunne finansieres af nedrivningspuljen med statslig refusion.

Uddrag af besigtigelsesrapport

Dagsordenspunktet har vedhæftet besigtigelsesrapporten. Herfra kan nævnes blot nogle af de fejl og mangler, som ejendommen er ramt af.

Der observeres flere kraftige vandskader i lofter i boligen. Vægge, gulvbrædder og konstruktioner i kælder måles generelt kraftigt opfugtede.

Der observeres udbredte skimmelbegroninger i et omfang, der kategoriseres som meget højt. Boligen vurderes ikke at kunne opvarmes til opholdstemperatur. Der er ikke fungerende vand-, afløbs- og elinstallationer.

Bygningen har omfattende fugtskader og udbredt aktiv skimmelvækst. De bærende konstruktioner er nedbrudt i betydeligt omfang, så der ses sammenstyrtning forskellige steder i bygningen. Mod havesiden ses et ca. 2 m² stort hul i taget. Hullet vurderes at være forårsaget af svigt i bærende dele af tagkonstruktionen.

Tagvinduerne er åbne, og der mangler flere tagsten på tagfladen. Der måles høj koncentration af levedygtige svampesporer. Der er opstigende grundfugt i kældervægge som følge af manglende eller utilstrækkelig fugtsikring, og der konstateres svækkelse af bæreevne i bærende bjælker i tagkonstruktion og etageadskillelser.

Konklusionen er ikke til at tage fejl af: ophold i bygningen er således forbundet med fare for personskade!

Tekst: Per Rye

 

 

 

 

 

En kommentar til “Forfalden ejendom midt i Thorshøj foreslås nedrevet” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Forfalden ejendom midt i Thorshøj foreslås nedrevet”

 • Plan- og Miljøudvalget har besluttet at anbefale, at ejendommen kondemneres.
  Det er ligeledes besluttet at anbefale, at beboelse og ophold i ejendommen forbydes med omgående virkning.
  Indstillingens punkt 3 og 4 anbefales ikke. Punkt 3 drejede sig om, at den kommunale administration bemyndiges til at arbejde videre med en nedrivningsproces med
  henblik på at købe ejendommen Hjørringvej 246, Thorshøj, hvor udgifterne til genåbning af boet, køb på tvangsauktion og nedrivning af ejendommen finansieres af kommunens nedrivningspulje, og sagen vil blive behandlet særskilt på et senere møde.
  Punkt 4 vedrørte eventuelle driftsudgifter ved kommunens eventuelle overtagelse af grunden
  håndteres særskilt.
  Gitte Kiilerich (A) og Peter E. Nielsen (A) stemte for indstillingens punkt 3 og 4.
  Peter Sørensen (UP), John Karlsson (A), Tina Kruckow (A), Martin Tøttrup Kelkelund (A)
  og Erik Kyed Trolle (UP) stemte imod indstillingens punkt 3 og 4.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Forfalden ejendom midt i Thorshøj foreslås nedrevet' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger