Kommunen lever op til kvalitet og service på plejecentre

Kommunen lever op til kvalitet og service på plejecentre

5. april 2024 - kl. 8:09 - af

I henhold til Serviceloven skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre. For at få et uvildigt tilsyn har Frederikshavn Kommune overdraget denne opgave til BDO.

I 2023 har BDO på vegne af kommunen foretaget tilsyn på kommunens 13 ældre- og plejecentre samt på aflastningspladserne på Kastaniegården i Frederikshavn.

Tilsynene skal være med til at sikre, at personlig pleje og praktisk hjælp i plejecentrene overholder de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. Samtidig gives der i tilsynsrapporterne anbefalinger, som sikrer læringselementet i tilsynene.

Tilsynene skal samtidig have fokus på at kontrollere, om der på det enkelte tilbud praktiseres en udviklende og relevant ydelse afpasset målgruppen som sådan samt den enkelte borgers ønsker og muligheder.

Samtidig kontrolleres det, at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves.

Endelig skal tilsynet bidrage til at understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten af tilbuddet og skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Ved tilsynene i 2023 indgik magtanvendelser som et særligt tema. Indberetning af magtanvendelse bruges dels som dokumentation med henblik på sikring af borgernes retssikkerhed og dels som læring for personalet i forhold til, hvornår magtanvendelsen er lovlig.

Årsrapportens konklusioner

Det er tilsynets overordnede vurdering, at centrene i Frederikshavn Kommune lever op til kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.

Borgerne modtager helt overvejende pleje, omsorg og praktisk hjælp, svarende til deres ønsker og behov, og de er generelt tilfredse med måden, som medarbejdere udmønter hjælpen på.

Det er tilsynets vurdering, at ledelse såvel som medarbejdere arbejder kontinuerligt med omsorgssystemet CURA, der blev implementeret i kommunen i foråret 2022.

Dog svinger kvaliteten en del på dokumentationsområdet på de forskellige centre, herunder medarbejdernes forståelse for og fortroligheden med CURA. På tre centre fandt tilsynet flere og væsentlige mangler, hvor tilsynet efterfølgende rettede henvendelse til Center for Social- og Sundhedsområdet. Variationen i dokumentationen afspejles også i vurderingerne.

Konklusionerne behandles på det kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget den 8. april.

Dokumentation, pleje, omsorg og praktisk hjælp

I BDO’s rapport indgår 48 anbefalinger inden for området dokumentation og 23 anbefalinger inden for områderne pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at medarbejderne generelt er engagerede.

Det anbefales, at ledelsen på de 14 centre har en vedvarende bevågenhed på indsatser, der kan opkvalificere og understøtte samtlige medarbejderes dokumentationspraksis, og at der sikres medarbejderne tilstrækkelige rammer og tid til dokumentationen.

Det anbefales desuden, at ledelse og medarbejdere fortsat arbejder målrettet på, at borgernes besøgsplaner foreligger med fyldestgørende og opdaterede beskrivelser af borgernes pleje- og støttebehov, herunder at medarbejdernes faglige tilgange fremgår, hvor det skønnes relevant for kvalitet og kontinuitet i opgaveløsningen.

Ledelse og medarbejdere anbefales at øge opmærksomheden på at sikre udfyldelse af feltet ”generelle oplysninger” samt sikrer ajourførte funktionsevnetilstande, svarende til borgernes aktuelle funktionsniveau i samarbejde med Visitationen. Der anbefales en ledelsesmæssig bevågenhed i forhold til plejepersonalet på, at der foreligger fyldestgørende handlingsanvisninger.

Rapporten peger desuden på, at ledelsen har fokus på at understøtte den daglige koordinering og planlægning af kerneydelsen, herunder at planlagte indsatser udføres, og at der sikres systematisk opfølgning af faglige indsatser, samt at ledelsen på centrene har en øget opmærksomhed på, at medarbejderne overholder gældende retningslinjer inden for korrekt håndhygiejne.

Tilsynet har denne gang givet 99 anbefalinger mod 74 forrige år. 47 af disse vedrører dokumentation. Inden for områderne kompetencer og udvikling har 3 centre opnået højeste score på 5, hvilket betyder, at medarbejdergruppen er præget af stabilitet, og fraværet beskrives som lavt.

Ni centre modtager højeste score på 5 i kategorien hverdagsliv. På disse centre giver borgerne udtryk for, at de har mulighed for at leve et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv, og at de har medindflydelse på deltagelse i aktiviteter efter lyst og behov. Borgerne er desuden tilfredse med udbuddet af aktiviteter.

Hele tilsynsrapporten kan findes via kommunens hjemmeside under punktet politik og dernæst i bilagene fra side 51 for Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden for mødet den 8. april.

Tekst: Per Rye

 

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kommunen lever op til kvalitet og service på plejecentre' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger