Spørgsmål til den nye affaldssortering

Spørgsmål til den nye affaldssortering

20. august 2021 - kl. 5:51 - af

Nye regler for sortering af affald i 10 forskellige grupper ventes indført over hele landet.

Der kan forventes sortering i følgende grupper: husholdnings- og madaffald, restaffald, pap og papir, glas, plast, mælke- og drikkekartoner, farligt affald, metal og tekstiler.

Ordningen indrettes i et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Forsyning A/S.

Avisen har i den anledning kontaktet formanden for Forsyningen, Erik Kyed Trolle, der beredvilligt har svaret på en række spørgsmål.

Hvornår forventes ordningen at træde i kraft?

Den nye indsamlingsordning træder i kraft med virkning fra 1. januar 2023 for parcelhuse samt etageejendomme. For sommerhuse vil man forsøge en opstart pr. januar 2022 for indsamling af mad- og restaffald og en efterfølgende indfasning af plastaffald m.v.

Der vil være muligheder for, at grundejerforeninger, sommerhusforeninger og andre kan lave aftaler om fælles affaldssortering i form af bl.a. “molokker” eller lign. Der er allerede drøftelse med en del andelsforeninger og andre om sådanne fællesløsninger, hvorved de enkelte husstande undgår affaldsbeholdere i indkørsler.

Der vil i disse fællesskaber være tale om et fælles ansvar for sorteringen og “affalds-øerne” skal naturligvis være godkendt og egnet til afhentning og tømning.

Hvis der er foreninger, som påtænker denne løsning, bør man kontakte forsyningen for at høre nærmere om betingelserne.

Hvor mange beholdere skal den enkelte husstand have?

Der er lagt op til, at ALLE husstande skal have 2 beholdere på 240 liter. Derudover skal alle have en lille (rød) miljøkasse til farligt affald.

For så vidt angår tekstiler vil man forsøge en ”pose-på-låg”-ordning, som i dag bruges ved aflevering af batterier.

Præcis hvilke ting skal fremover sorteres?

Den ene beholder som er todelt (240 liter) er forbeholdt mad i det ene rum og restaffald i det andet rum.

Den anden beholder (også 240 liter), som er todelt skal bruges til papir og pap i det ene rum og metal, plast og mad- og drikkekartoner i det andet.

Hvor ofte vil affaldsbeholderne blive tømt?

Standardhuse og sommerhuse: Beholder 1 til mad og restaffald tømmes hver 2. uge, og beholder 2 til papir m.v tømmes hver 3. uge.

Etageejendomme: Der er i kommunen ca. 2100 ejendomme med mere end 1 beboelse, heraf 1150 med 2 eller flere lejligheder.

I byggerier med et større antal lejligheder kan det ofte være en fordel med nedgravede beholdere. Beholderne placeres i et tæt samarbejde med ejere/beboerforeninger.

Nedgravede beholdere til mad- og restaffald skal tømmes med faste intervaller, senest indenfor 4 uger. Beholdere til andre fraktioner tømmes efter behov og aftaler

Ved ejendomme, hvor der ikke er muligheder for nedgravede beholdere, vil der med fordel kunne bruges minicontainere, hvor tømning af mad- og restaffald følger reglerne for standardhuse og sommerhuse.

Der laves individuelle aftaler med etageejendomme.

Ovennævnte tømningsfrekvenser vil efter aftale med Frederikshavn Forsyning A/S altid kunne forkortes, hvis der er behov herfor. Der vil altid kunne aftales ekstra tømninger mod en mindre ekstrabetaling.

Hvad kan der fortsat køres på genbrugspladsen?

Der vil fortsat være muligheder for at benytte genbrugspladserne, såfremt man skal af med haveaffald, eller man har ekstra sorteret affald indenfor de 10 sorteringsfraktioner, dog IKKE MAD-OG RESTAFFALD.

Hvornår går Frederikshavn Forsyning A/S i gang med informationskampagner?

Der bliver iværksat informationskampagner senest fra sommeren 2022, dog bortset fra kampagne overfor sommerhusforeninger, som allerede er involveret, idet der sker ændringer allerede fra januar 2022.

Formålet med informationskampagnerne er – ud over naturligvis at fortælle om beslutninger der er truffet -at inddrage brugerne så meget som muligt.

Det er forbrugerne, som kender dagligdagen bedst og gode idéer er mere end velkomne, ikke mindst om tips til den daglige sortering indenfor hjemmets fire vægge – en opgave, som for mange vil være ny og en tilvænning.

Frederikshavn Forsyning A/S vil desuden på hjemmesiden www.forsyningen.dk gøre sit bedste for at holde forbrugerne løbende orienteret.

Hvorfor ophører “spejderordningen” med papirindsamling og andre ordninger?

I Frederikshavn Forsynings udkast til den nye affaldssorteringsordning er der lagt vægt på at foreslå en standardisering af affaldsindsamlingen i HELE kommunen, så regler og betaling bliver ens for ALLE forbrugere.

Der er meget stor respekt for det kæmpe arbejde, som nogle frivillige organisationer har lagt for dagen med indsamling af papir m.v. med det formål at indtjene ekstra penge til forenings- og klubkasserne.

Flere boligforeninger og andre bofællesskaber har oprettet små genbrugsstationer, hvor beboere kan aflevere små og brugbare effekter, som kan genbruges. Flere foreninger indsamler effekter og laver “loppemarkeder” o.lign. til gavn for fælles indsats for genbrug og miljø.

Alle disse tiltag er prisværdige og en stor hjælp for sagen om genanvendelse og cirkulær økonomi.

Vi vil gerne præcisere, at der intet er til hinder for, at man fortsat laver diverse lokale ordninger indenfor genbrug og indsamlinger, hvilket vi kun kan bifalde.

Det er stadigvæk sådan, at man må lave indsamlinger af såvel papir og andre genbrugseffekter som forening eller privat; man skal så blot selv sørge for at aflevere effekterne hos de private aktører, som modtager effekterne og selv foretage direkte afregning.

”AFFALD ER FØRST AFFALD, når det er afleveret i affaldsbeholdere eller på genbrugspladserne,” lyder det afslutningsvis fra Erik Kyed Trolle.

Tekst: Per Rye

9 kommentarer til “Spørgsmål til den nye affaldssortering” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

9 kommentarer til “Spørgsmål til den nye affaldssortering”

 • Al begyndelse er svær.
  Jeg har tidligere advaret om de ny beholdere og interval mellem tømning.

  Saebyavis spørger?
  Præcis hvilke ting skal fremover sorteres?

  Den ene beholder som er todelt (240 liter) er forbeholdt mad i det ene rum og restaffald i det andet rum.

  Den anden beholder (også 240 liter), som er todelt skal bruges til papir og pap i det ene rum og metal, plast og mad- og drikkekartoner i det andet.” citat slut

  Man gennemtrumfer sortering i 10 grupper.

  Hvorfor smide papir og pap i samme rum? når der på genbrugspladsen er container til hver emne.

  I det andet rum, metal sammen med alt mulig andet. Også her er der på genbrugspladsen containere til metal, og små skraldespande til overflødig blød plast som bæreposer m.m.

  Det giver ingen mening.
  Andre kommuner melder allerede om store problemer med de nye systemer. Er det noget Frederikshavn lytter til og tager ved lære af, eller kører kommunen solo og håber det bedste?

  Der er kun borgerne til at betale for fejltagelser, og med så stor investering her, gælder det virkelig om at tænke sig om og ikke opfinde den dybe tallerken igen.

  Tekstiler, “pose-på-låg ordning”
  Ud over genbrugsbutikker der tager imod pænt brugt tøj, er der på nuværende tidspunkt firmaer til at aftage tekstilrester til oparbejdning af nye produkter ? eller er de først klar om 10 år.

  Jeg er ikke tryg ved at man fremover ikke må aflevere restaffald på genbrugspladsen.
  Det ny affaldssystem bliver en gyser for befolkningen.

 • Kristina Nielsen

  Hvor meget mere kommer det til at koste den enkelte husstand når den nye affaldssortering træder i kraft??

 • Erik Kyed Trolle

  Bemærkninger til Karsten Munk’s kommentarer.
  Tak for din store interesse i affaldsområdet. Det er altid godt med en åben dialog.
  Når jeg læser dine kommentarer får jeg det indtryk, at du ikke føler affaldssortering er fornuftig, eller det er måske mere udtryk for en frygt for det ukendte, hvilket jeg håber.
  Jeg tror det er vigtigt at skelne mellem hvad der er national lovgivning og hvad der er vedtaget lokalt om fremgangsmåden ved affaldssorteringen.
  Du gentager ofte i din kommentar, at det ikke er fornuftig, at sortere affaldet ved husholdningerne når man har muligheder på genbrugspladserne.
  Lovgivningen slår helt fast, at kommunerne har pligt til, at sørge for afhentning af renovation og, at der fra og med 1. Januar 2023, hvortil Frederikshavn kommune har fået dispensation, SKAL sorteres i mindst 10 fraktioner.
  At der er afhentning ved husstandene er vel fornuftigt nok så alle borgere uanset mobilitet kan komme af med affaldet.
  Frederikshavn kommune har valgt, at sorteringen skal foretages i 2 beholdere så man slipper for at have 10 beholdere stående ved hver husstand.
  Du spørger til om Frederikshavn kommune og Frederikshavn Forsyning A/S holder øje med udviklingen med hensyn til mulighederne for en fornuftig afsætning af de indsamlede fraktioner.
  Det kan jeg berolige med, at det gør vi selvfølgelig hele tiden.
  Du har ret i, at der i øjeblikke kan være fraktioner, bl.a tekstil som kan være vanskeligt at afsætte fornuftigt.
  Men jeg kan berolige dig yderligere med, at den teknologiske udvikling på genanvendelsesområdet simpelthen er i god udvikling så det både bliver miljømæssigt og formentlig også økonomisk bæredygtigt for virksomheder, at kaste sig over cirkulær økonomi på affaldsområdet.
  Du har også ganske ret i, at der kun er forbrugerne til at betale hvis der sker fejlinvesteringer på området, idet vi på næsten alle forsyningområder taler om, at “hvile i sig selv”.
  Frederikshavn Forsyning A/S og datterselskaberne er via Frederikshavn kommune FORBRUGERNES SELSKAB og har kun til formål og interesse, at drive forsyningsvirksomhed på forbrugernes præmisser.
  Sluttelig vil jeg opfordre alle interesserede til, at gå ind på forsyningens hjemmeside, forsyningen.dk, hvor vi løbende vil fortælle om såvel nuværende og kommende tiltag, også på affaldsområdet.

  Mvh.

  Erik Kyed Trolle
  Bestyrelsesformand
  Frederikshavn Forsyning A/S

 • Erik Kyed Trolle

  Hej Kristina.
  Tak for din interesse i affaldsområdet.
  Når du ønsker oplysninger om prisen for den enkelte husstand når den nye affaldssortering træder i kraft, må jeg tilstå, at dette i øjeblikket er et af de store spørgsmål hos samtlige forsyningsselskaber.
  Folketinget har vedtaget ordningen ud fra nogle beregninger som tager udgangspunkt i en stigning på ca. 50 kr. pr. år for den enkelte husstand.
  Dansk Affaldsforening som er talerør for de fleste forsyningsselskaber har regnet sig frem til en stigning på Ca. 600 kr. pr. år for den enkelte husstand.
  Den store forskel i beregningerne skyldes,at Folketinget har indregnet en fortjeneste ved salg af de frasorterede fraktioner, som vi i forsyningsselskaberne mener er urealistiske, ikke mindst fordi det idag kan være svært overhovedet, at komme af med visse fraktioner uden, at vi skal betale for det.
  Det er vores håb og tro, at teknologien som bruges ved sortering af affaldet vil gøre store fremskridt inden vi for alvor når deadline den 1. januar 2023.
  Et forsigtigt skøn fra Frederikshavn Forsyning A/S vil være et sted midt imellem ovennævnte 2 skøn.
  Så må man som forbruger kigge indad og vurdere om prisen for et renere miljø og større genanvendelse af vores affaldsprodukter står mål med prisen.

  Mvh
  Erik Kyed Trolle
  Bestyrelsesformand
  Frederikshavn Forsyning A/S

 • Fra Jyllands Posten
  Alle 10 fynske kommuner vil have lov at opgive en helt afgørende del af den lovpligtige indsamling af affald, som et stort flertal i Folketinget vedtog sidste år – nemlig at borgerne skal sortere plast og drikkekartoner hjemme.

  De fynske kommuner søger dispensation, så borgerne kan slippe for at sortere dette skrald og blot kaste det væk som restaffald. Affaldet skal i stedet sorteres af maskiner på et centralt anlæg.

 • Til Erik Kyed Trolle

  Jeg og den bedre halvdel bor i udlejningsejendom. Her står to af de velkendte containere uden rumdeling.
  Den bruger jeg kun til husholdningsaffald.
  Alt andet sorteres og køres på genbrugsplads.

  Miljø er den ny verdensreligion.
  Som om vi ikke længere må leve uden at tænke klima ind i alt hvad vi foretager os.

  Jeg går ind for genbrug, og at vi skal passe på naturen.

  Min seneste kommentar af 20.august 22:31 blev sat på saebyavis med forsinkelse, men det glædede mig at sagen også var på tv lørdag aften.

  Det er altså ikke kun mig der maner til besindighed.
  Klimadebatten kammer over, og der stilles urealistiske krav og forventninger.

  Alt sættes ind i regneark. Selv Landbrug og Fødevareminister kræver at landmænd passer deres bedrift på klokkeslet. Jeg hørte een sige regeltyrani. En embedsmand risikerer ingenting ved at kræve en mark høstet før en bestemt dato, men virkeligheden er jo at landmænd er dybt afhængig af vejret. Selv indenfor et lille land som Danmark er der stor forskel på jordbundsforhold og hvornår man kan komme i marken.

  Regeringen befaler: Om et halvt år skal alle danskere sortere i 10 fraktioner uanset om det er realistisk eller ej. Det har Frederikshavn kommune også både ret og pligt til at vurdere, som på Fyn.

  Lea Vermelin indrømmede på tv, at kommuner kan gøre tingene anderledes hvis de har bedre løsninger.

  Det tyder på regeringen har truffet en beslutning hen over hovedet på kommuner og fagfolk inden for genbrug og affaldshåndtering.

  Man kan ikke sortere i 10 fraktioner når hver husstand kun modtager beholdere med i alt 4 rum. Det ender med en masse ting rodes sammen og vi er lige vidt.

 • Erik Kyed Trolle

  Kære Karsten
  Godt at se, at du allerede tager miljøansvar med sortering af affald. Desværre har ikke alle forbrugere samme mulighed for, at aflevere det sorterede affald på affaldsstationer så vi må nødvendigvis have en afhentningsordning.
  Hvorvidt det indgåede forlig om affaldssortering er en overreaktion eller ej kan jo altid diskuteres.
  Jeg har i lighed med dig og andre opmærksomheden rettet mod alternative løsninger som kan lette kundernes arbejde med sortering og har med stor interesse bidt mærke i de selvmodsigende udtalelser som er kommet fra centralt hold i Folketinget. Problemet med de forskellige meldinger er, at man først kommanderer kommunerne til at indrette sig på en fast ordning med 10 fraktioner hvorefter man med løse bemærkninger i tv og aviser udtaler, at kommunerne jo bare kan finde andre løsninger.
  Vi SKAL som kommuner og Forsyningsselskaber agere ud fra vedtagen lovgivning og skal sikre os, at vi er klar til at løse opgaven indenfor den vedtagne frist.
  Som jeg har skrevet i mine tidligere svar er vi selvfølgelig meget opmærksomme på løsninger som kan gøre opgaven bedre og ikke mindst mere overskuelig for forbrugerne, men en ændring af den gældende procedure SKAL nødvendigvis komme fra forligspartierne i Folketinget og som bekendtgørelserne er udformet nu må kommunerne IKKE selv foretage sortering af det indhentede affald, men SKAL udlicitere opgaven til private entreprenører, dette uanset om der er aftagere eller ej.
  Jeg tror ALLE kommuner og forsyningsselskaber håber, at man centralt finder et ordentligt fodfæste, dette gerne INDEN der foretages de store investeringer som er nødvendige for at overholde den vedtagne lov.

  Mvh
  Erik Kyed Trolle

 • Peter Jæger Christensen

  Vi har jo da her i kommunen en udmærket indsamling af glas/aviser i form af containere fordelt omkring bla. på Kildemarken, og til gavn for miljø og spejdere, så vidt mig bekendt.
  Ikke alle har mulighed for at komme på genbrugspladser.

 • Erik Kyed Trolle
  En sidste bemærkning herfra.

  Klart, at jeg sorterer hvad jeg kan, og ikke kyler alting i ejendommens fællesbeholder.

  Jeg har selvfølgelig også forståelse for dem der ikke selv kan komme på genbrugspladsen.

  Du erkender heldigvis der er problemer med statens planlægning, der i starten lød som et diktat der ikke fungerer i virkeligheden.

  Jeg ved Danskaffaldforening sendte brev til Miljøminsteren 20.01.2020 hvor man klagede over tidsfristen i projektet, og det juridiske i sagen.

  citat : Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, at kommunerne alene udfører aktiviteter, når de har et klart retligt grundlag – og ikke på baggrund af politiske aftaler i
  Folketinget eller opfordringer fra myndigheder, der ikke er bindende for disse.” citat slut

  Nu skriver vi snart september 2021, og kommuner slås stadig med Miljøministeren om planlægning, i sidste øjeblik før deadline.

  Der skal findes en løsning borgere og genbrugsindustrien kan se fornuften i, noget der er nemt i dagligdagen, ellers er det spild af tid og penge.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Spørgsmål til den nye affaldssortering' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER