Lokalplan for Sæby Bakker foran politisk godkendelse

Lokalplan for Sæby Bakker foran politisk godkendelse

13. april 2021 - kl. 2:00 - af

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 11. august 2020 at igangsætte udarbejdelse af planforslag for et boligområde ved Langtvedvej i Sæby med baggrund i skitseforslag til bebyggelsesplan.
Planerne har siden været genstand for flere læserindlæg – de fleste har været bange for øget trafik ved Langtvedvej, og ligeledes har planer om højhusbyggeri sat tvivlen i gang.
En forestående godkendelse af en lokalplan for området er nu sat på dagsordenen for næste møde i Plan- og Miljøudvalget den 13. april.
Lokalplanområdet er beliggende i den nordlige del af Sæby ved Langtvedvej og omfatter et areal på ca. 15 hektar. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsdrift. Terrænet fremstår forholdsvis plant, men området ligger væsentligt højere i landskabet end arealerne umiddelbart øst for – og nærmere kysten. Langs områdets afgrænsning mod øst løber en skrænt, der fremstår med et terrænspring på ca. 10 meter. Området ligger attraktivt i tilknytning til Sæby by og med udsigt mod havet i østlige retning.

Attraktivt område med 360 boliger
Formålet med lokalplanen er at udlægge området til et attraktivt boligområde med blandede boligtyper i form af åben/lav-, tæt/lave- og etageboliger. Området kan rumme ca. 360 nye boliger fordelt over flere sammenhængende boligklynger adskilt af grønne kiler. Området forventes udbygget over flere etaper. Størstedelen af bebyggelsen i området må alene opføres i én etage. Etageboligbebyggelsen mod vest skal opføres som terrassehuse med variation i etageantal, således at kun en del af bebyggelsen kan fremstå i op til 4 etager.
Området får ifølge de første planer vejadgang fra Langtvedvej via to overkørsler. Med lokalplanen udlægges stiforbindelser på tværs af området i øst-vestgående retning.
Der er udarbejdet støjredegørelse for trafikstøj fra Langtvedvej. Beregningerne viser, at der ved et fuldt udbygget område vil være dele af bebyggelsen nærmest Langtvedvej, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier ikke kan overholdes ved trafikhastighed på 50 km/t og 60 km/t. Det forventes, at hastigheden på Langtvedvej nedsættes til 60 km/t ved anlæg af 2 minus 1 vej. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan opsættes støjafskærmning mellem Langtvedvej og boligerne, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Supplerende sagsfremstilling
Af dagsordenen fremgår det, at den kommunale administration har modtaget supplerende redegørelse fra projektudvikler på baggrund af udvalgets seneste behandling og beslutning.
For byggelinjen mod skrænten mod øst bemærkes det, at med en lokalplan kan man fastsætte både højere og lavere størrelser og afstandskrav til det omkringliggende. Bestemmelser fastsat i lokalplanen skal dog til enhver tid være planlægningsmæssigt begrundet.
Byggegrundene langs skrænten mod øst har en dybde på ca. 28-33 m. En byggelinjeafstand på 10 m vil begrænse, hvilken type bolig, der kan placeres på grundene, samt begrænse placeringerne af boligerne på grundene. Bygherre oplyser hertil, at en udvidelse af byggelinjen fra 5 til 10 m vil medføre, at projektgrundlaget skal tilrettes.
Det er den kommunale administrations vurdering, at en byggelinjeafstand på 5 m til naboskel sikrer de planmæssige hensyn i området.

Etagebebyggelse
For etagebebyggelse anføres det, at etagehøjder inden for dette delområde indeholder terrassehuse med forskudte etager i 1-4 etager plus tagterrasse. Lokalplanen giver ikke mulighed for, at hele bebyggelsen kan opføres i 4 fulde etager.
Etageboligerne i 1-4 etager har ifølge bygherre en faktuel bygningshøjde på 13,4 m målt fra terræn til murkrone. Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 14 m for bebyggelse i 4 etager eksklusivt evt. værn omkring tagterrasse for at sikre en smule fleksibilitet.
På tagfladerne kan der opføres trappetårne og elevatortårne som adgangsarealer til tagterrasser. Den samlede maksimale bygningshøjde (4 etager plus tagterrasse inkl. trappe- og elevatortårn) forventes at være 17,6 m målt fra terræn. Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsen inkl. trappetårn og elevatortårne samlet må fremstå med en maks. bygningshøjde på 18,5 m.

Direktørens indstilling til politikerne
Teknik- og kulturdirektøren indstiller forud for mødet, at Plan & Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler at godkende forslag til lokalplan for ”Boligområde ved Langtvedvej, Sæby” med visse ændringer til lokalplanens § 5.6 og forslag til kommuneplantillægget.
Desuden indstilles det, at der godkendes forslag til frivillig udbygningsaftale, samt at forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger.

Tekst: Per Rye

En kommentar til “Lokalplan for Sæby Bakker foran politisk godkendelse” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Lokalplan for Sæby Bakker foran politisk godkendelse”

  • Søren Visti Jensen

    Jeg synes forslaget har et stort dilemma: Hvis antallet af boliger fastholdes, kræver det en anden vejføring end den skitserede – måske fra nord via en frakørsel ved Gadholtvej. Den voldsomme trafik på Langtvedvej vil være problematisk – både af hensyn til Nellemanns Have og dennes mange brugere, men også de mange småbørn, der må formodes at få skolevej via Langtvedvej, når området er fuldt udbygget. Det kloge ville være at afvise det fortættede højhusbyggeri, og holde sig til parcelhuse i området – som man allerede har påbegyndt. Så ville den eksisterende vejføring med nogle tilretninger kunne klare presset!

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Lokalplan for Sæby Bakker foran politisk godkendelse' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2020 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby anvender ufarlige cookies til at udarbejde statistik over brugen af hjemmesiden, samt huske personlige indstillinger. En cookie er en lille stump information som f.eks. bruges til at huske dit valg for visning af mobil-, tablet- eller PC-versionen af SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby. Vi benytter også tredjeparts statistik-software som anvender cookies, så vi løbende kan forbedre indholdet og give dig en bedre brugeroplevelse. Du kan altid selv slette disse cookies fra din browser igen. Det er ikke muligt at læse avisen uden at der lagres cookies på din computer, så ved at fortsætte accepterer du automatisk.

ACCEPTER