Stor opbakning til mødet om dagligvarebutik i Voerså

Der var sat små 100 stole frem fra start, men det var langt fra nok, så der blev fundet flere stole frem. Jørgen Engbjerg, som er arbejdsgruppens indpisker, bød velkommen og indledte kort med at fortælle om projektet, og Henrik Thomsen fra HOME fortalte om vigtigheden af, at en by kan tilbyde indkøbsmuligheder i sit nærområde. Derefter førte Hans Melgaard, Dagrofa, de mange tilhørere igennem en detaljeret fortælling omkring det, at opføre en dagligvarebutik på baggrund af borgeropbakning. Han fortalte om lignende projekter rundt i landet, hvor Dagrofa alene i 2019 har startet 8 butikker op efter samme princip. Arbejdsgruppen er super glade for opbakningen til aftenens møde og håber, mange tegner anparter i projektet. Jørgen Engbjerg satte pres på ved at sige, at arbejdsgruppen giver den fuld gas i de næste måneder for at konstatere, om den økonomiske forudsætning kan findes. Det vil sige, at der i perioden frem til 31. januar 2020 kan gives bindende tilkendegivelse af at tegne anparter. Anparterne koster 2.500 kr. I løbet af februar/marts besluttes det så, om projektet kan gennemføres, så bliver der inviteret til næste borgermøde, og først midt på året 2020 skal der indbetales til de anparter, som man har tegnet sig for. Se mere om projektet på: http://www.voersaa-by.dk/projekter/ Tegn anparter her: http://www.voersaa-by.dk/koebmandsprojekt-tilsagn-om-koeb Man kan kontakt Jørgen Engbjerg på tlf. 4079 4079 eller Bjarke Laubæk  tlf. 2787 5888, hvis man vil høre mere.