Rekreative anlæg ved Jagtcenter Nord på Dyrhedenvej

Rekreative anlæg ved Jagtcenter Nord på Dyrhedenvej

3. december 2019 - kl. 9:17 - af

Plan- og Miljøudvalget skal på dets møde den 3. december drøfte en godkendelse af et udkast til en lokalplan for rekreative anlæg (skydebane, Jagtcenter Nord) på Dyrhedenvej syd for Sæby.

På Dyrhedenvej 16 syd for Sæby ligger i dag en ældre flugtskydebane, som nu ønskes udvidet og ændret, hvilket det kommunale fagcenter tidligere har vurderet er lokalplanpligtigt.

Jagtcenter Nord har derfor udarbejdet et udkast til lokalplan, og forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg. Området reguleres i dag af en lokalplan, som er vedtaget i 1986. Skydebanen er etableret i 1989 og er senest miljøgodkendt i år 2007.

Ændringen ønskes for dels at udvide jagtcenteret og for dels at friholde et naturbeskyttet område for de nuværende skydeinstallationer, knuste lerduer og patronhylstre.

Kun en mindre del af området, hvor skydebanen flyttes til, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er allerede givet tilladelse til at anvende en mindre del af det naturbeskyttede areal til en mindre del af støjvoldene, såfremt bl.a. at volden består af ”ren” jord, og at overfladejorden ”genbruges” som overjord på volden.

Flytning og udvidelse
Projektet rummer – ud over en flytning og udvidelse af flugtskydebanen – en udvidelse med en ny riffel- og pistolskydebane. Riffel- og pistolskydning kræver etablering af en 15 m høj jordvold, dels for at reducere støjbelastningen ved naboerne og dels i forhold til sikkerhed.

Der må kun være bygninger i 1 etage. Klubhus og lagerhal kan etableres i maksimalt 7 meters højde – øvrige bygninger i max. 5 meters højde. Enkelte af skydeskurene nedgraves delvist. Jordvoldene forventes etableret med en kerne af lettere forurenet jord samt sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald. Voldene skal afdækkes med minimum 0,5 meter ren jord.

En mindre del af volden etableres i et område, der er registreret efter naturbeskyttelsesloven. Der gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven til denne del af volden, bl.a. med vilkår om, at volden skal etableres med ren jord.

Etablering af jordvolde kræver miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og skal desuden vurderes efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering. Selve skydebanen kræver miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, men skal ikke vurderes efter miljøvurderingsloven.

Skydeaktiviteterne reguleres ikke af plandokumenterne, men fastlægges i selve miljøgodkendelsen. Skydetiden fastlægges i form af et antal dage og aftener om ugen i henholdsvis sommer- og vinterperioden. Skydetiden fastlægges med udgangspunkt i støjbelastningen ved den mest støjbelastede bolig.

Støjrapport
Ansøger har udarbejdet en støjrapport med udgangspunkt i den ansøgte indretning og drift af skydebanen. Den maksimale støjbelastning fra den ansøgte skydebane er beregnet til 64 dB (til ejendommen Dyrhedenvej 15). For den eksisterende skydebane er der en maksimal støjbelastning på 66 dB. Med den planlagte udvidelse og ændring af skydebanen, er der således tale om en lille reduktion af den maksimale støjbelastning.

I den eksisterende lokalplan findes en bestemmelse om, at der ikke må skydes i månederne marts/april og september/oktober. Denne begrænsning bortfalder i den nye lokalplan, dels fordi den ikke har hjemmel i planloven, og dels fordi der ikke kan findes faglige argumenter for at fastholde begrænsningen.

Voldens hældning bliver for størstedelen og for volden mod Dyrhedenvej anlagt med hældningen 1:2 (1 m høj og 2 m bred). De 15 m høje volde bliver op til 62 m brede i ”fodaftryk”. Dele af voldene ind mod skydebanerne kan dog etableres stejlere, idet der ellers knapt kan fås en acceptabel længde/bredde på banerne.

Kommunaldirektøren indstiller forud for mødet, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at politikerne her godkender forslaget til lokalplan for rekreative anlæg (skydebane) og kommuneplantillægget, der efterfølgende offentliggøres i 8 uger.

Tekst: Per Rye

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Rekreative anlæg ved Jagtcenter Nord på Dyrhedenvej' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger