Bekymrede forældre sender åbent brev til byrådet

Bekymrede forældre sender åbent brev til byrådet

20. november 2014 - kl. 9:12 - af

laeserbrev_hav_600x250Vi er en gruppe borgere, der er stærkt bekymrede for den foreslåede ændring af skolestrukturen i Sæby, og vi har derfor udarbejdet et alternativt forslag til fordelingen af eleverne på de to Sæby-skoler. Da det endnu ikke er besluttet, hvordan eleverne skal fordeles på de to Sæby-skoler, mener vi, at der stadig er tid til eftertænksomhed.

Udgangspunktet for forslaget er, at der i dag er to velfungerende skoler med en god infrastruktur, som er skabt gennem årtiers planlægning. Forslaget tager udgangspunkt i, at der skal spares på den fremtidige drift, men prioriterer samtidig, at der bibeholdes et attraktivt skoletilbud med god mulighed for bosættelse nær skolen. Grundlæggende indeholder forslaget følgende:

· Én skole med fælles ledelse og fælles lærergruppe.

· To afdelinger, som begge har 0. – 9. klassetrin.

· Fordeling af elever efter en dynamisk geografisk oplandsgrænse, der sikrer, at elevantallet i klasserne optimeres.

Grænsen kan som udgangspunkt ligge, hvor den nuværende grænse mellem skoledistrikterne er placeret, men grænsen skal fremover blot være dynamisk, så den fra år til år kan flyttes med det primære formål at fylde de nye børnehaveklasser op, uden at nogen vil få urimelig langt til skole.

Et lignende forslag er tidligere fremsendt til forvaltningen, men er blevet afvist med den begrundelse, at der ikke er økonomisk rationale fra første år, da der i det alternative forslag ikke er taget stilling til, hvordan der klasseoptimeres i de eksisterende klasser. Såfremt byrådet mener, at det er rimeligt og økonomisk nødvendigt, står det skolen frit for også at optimere de nuværende klasser på tværs af de to afdelinger, når de to skoler er lagt sammen til én, hvilket er blevet bekræftet gennem telefonisk kontakt med Fuldmægtig Simon Kjølby Larsen fra undervisningsministeriet.

Fordelene ved dette forslag i forhold til det nuværende forslag er blandt andet:

· Samme besparelse som følge af fælles ledelse, fælles lærergruppe og klasseoptimering.

· Besparelser i 2015 på etablering af sikre skoleveje.

· Besparelser i 2015 på gennemgribende ombygninger.

· Besparelser på den fremtidige drift ved at undgå at indsætte busser mellem de to skoler, som er lovpligtigt for eleverne i 0. – 3. klasse.

At der er mange forældre og borgere i Sæby, der er bekymrede, fremgår af den underskriftsindsamling, der blev foretaget i forbindelse med den offentlige høring, hvor der blev indsamlet 620 underskrifter (der henvises til bilag pkt. 2, Del 2 Høringssvar borgere, i referatet fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 4/9 2014).

Bekymringerne i forhold til det nuværende forslag er mange. Vi kan som forældre godt forstå, at der skal spares penge i kommunen, men vi kan ikke forstå, at det er nødvendigt at foretage et så voldsomt indgreb i børnenes hverdag og i den grad forringe et ellers attraktivt skoletilbud i Sæby by. Dette skal endvidere ses i lyset af, at vi ikke kan finde et tilgængeligt gennemarbejdet grundlag for den forventede besparelse, ej heller dokumentation for omkostningerne i forbindelse med implementeringen. Blandt andet virker det foruroligende, at de forventede omkostninger til ombygninger ikke ændrer sig, når der byttes rundt på placeringen af ind- og udskolingen. Det tyder på hofteskud fremfor en solid analyse.

Af andre bekymringer kan nævnes:

· En lang og farlig skolevej for en stor gruppe af byens børn på trods af, at der skulle blive foretaget tiltag til sikring af skolevej.

· Ingen busser for elever fra og med 4. klassetrin, da vi ikke forventer mere, end hvad der er lovpligtigt, da kommunen skal spare på driften..! Dette skal i særdeleshed ses i lyset af en total mangel på intern offentlig transport i Sæbyområdet.

· Mange børn får sent den gode vane, det er at cykle til skole, hvilket står i skærende kontrast til et voksende sundhedsproblem.

· Ingen mulighed for at skifte skole for børn, der har det svært.

· Sæby bliver langt mindre attraktiv som bosætningsby.

At kommunen er ved at igangsætte et stort arbejde med ”Masterplan Sæby” er glædeligt. I et uddrag fra Plan- og Miljøudvalgets referat fra d. 11/11 står der:

”Planen skal sætte fokus på hvilke potentialer, der særlig kan udbygges og medvirke til at gøre Sæby attraktiv som bosted…”.

Vi vil som forældre til byens børn gerne foreslå, at man i dette tilfælde ikke udbygger, men bibeholder den gode skolestruktur, som byen har i dag. Netop den gode infrastruktur omkring vore skoler har for mange af os været en meget vigtig årsag til, at vi har valgt Sæby som bosætningssted.

Med dette brev håber vi, at I som politikere vil tage ansvar for Sæbys fremtid som et attraktivt bosted, og igangsætte en veldokumenteret undersøgelse af de økonomiske konsekvenser for både dette og de nuværende forslag.

Der er ikke meget at tabe ved at foretage denne undersøgelse, og i det mindste vil det give jer et bedre beslutningsgrundlag og skabe bedre indsigt og forståelse for de mange borgere i Sæby by, der vil blive berørt af beslutningen omkring ændringerne af skolestrukturen.

I det omfang det ønskes, står vi naturligvis til rådighed, hvis forslaget kræver yderligere uddybning.

Kontaktperson: 
Anders Du Mont-Thygesen
Tlf. 4073 9241
Mail: anders.thygesen@gmail.com

Med venlig hilsen
Anders Du Mont-Thygesen
Gørtlervej 5, 9300 Sæby

Henrik Jørgensen
Vævervej 77, 9300 Sæby

Martin og Christina Larsen
Drejervej 3, 9300 Sæby

Majbritt og Morten Kallehauge
Klostervænget 30, 9300 Sæby

Jesper Bollerup Madsen
Solsbækvej 160, 9300 Sæby

Charlotte Raunholt Kristensen
Karetmagervej 19, 9300 Sæby

Hanne og Peter Elling
Otto Bannersvej 92,9300 Sæby

Ida Østergaard Jensen
Elisabeth Billesvej 53, 9300

Eva Abel
Skelnen 7, 9300 Sæby

Heidi Schultz
Boelsmindevej 80, 9300 Sæby

Rikke og Claus Bech
Nejsiggyden 15, 9300 Sæby

Annette Hou
Bouetvej 8, 9300 Sæby

Inga og Kim Wadum
Otto Bannersvej 86,9300 Sæby

En kommentar til “Bekymrede forældre sender åbent brev til byrådet” under annoncerne.

Kommentarer
Anbefal via e-mail

En kommentar til “Bekymrede forældre sender åbent brev til byrådet”

  • Henrik Jørgensen

    Borgergruppen har også oprettet en Facebook-gruppe med navnet Bevar Skolestrukturen i Sæby. Gruppen kan ses på adressen
    https://www.facebook.com/groups/371893732970988/

    Der er i skrivende stund 539 medlemmer af gruppen.

    Det er vigtigt, at vi får spredt budskabet om, at der stadig er noget at kæmpe for – nemlig vores børn og vores by, så skynd dig at blive medlem af gruppen.

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Bekymrede forældre sender åbent brev til byrådet ' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger