Fondsmidler til børn og unge fra Sæby Kommune

Fondsmidler til børn og unge fra Sæby Kommune

25. december 2010 - kl. 2:13 - af

Frederikshavn Kommune administrerer en række mindre legater, der gennem tiden er oprettet af personer og institutioner i kommunen.

Flere af disse legater har en kapital, som er så lille, at de beløb der kan uddeles hvert år, bliver meget små. Dertil kommer, at legaterne er oprettet så de geografisk dækker de gamle kommuner. Disse forhold betyder, at der er en uforholdsmæssig stor administrativ byrde forbundet med at administrere legaterne.

På den baggrund søgte Frederikshavn Kommune i slutningen af 2009 Civilstyrelsen om at måtte opløse blandt andet Mette Marie Simonsen og Nicoline Foverskovs Fond.

Civilstyrelsen har i sommeren 2010 meldt retur, at styrelsen tillader opløsning af fonden. Opløsningen kan ske på een gang eller eventuelt over en periode på op til tre år.

Fondens kapital udgør pt. ca. 195.000 kr. fordelt på obligationer og indestående på bankbog.

Ifølge fundats for Mette Marie Simonsens og Nicoline Foverskovs Fond, er det fondens formål at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af mindrebemidlede børn og unge fra Sæby Kommune, fortrinsvis Albæk og Lyngså sogne, samt børn og unge i øvrigt, der har været optaget på Holt Bjerg Erhvervsforskole.

Af fundatsen fremgår også, at af fondens årlige indtægt anvendes forlods det nødvendige beløb til dækning af administrationsudgifter, og til dækning af udgifterne ved vedligeholdelse af Mette Marie Simonsens gravsted på Albæk Kirkegård. Det bemærkes, at Nicoline Foverskovs gravsten er opstillet på dette gravsted.

Fonden har indtil udgangen af 2009 været administreret af en bestyrelse udpeget af byrådet. Udpegningen har fulgt den kommunale valgperiode. Der er ikke udpeget en bestyrelse for indeværende valgperiode.

På grund af kun få midler til udlodning, har den sidste bestyrelse kun afholdt eet møde.

På det møde forslog Børne- og Kulturforvaltningen, at fondens fokus på et lokalområde og størrelsen på de årlige frie fondsmidler kunne tale for at arbejde på at overdrage bestyrelsen af fonden til menighedsrådene ved Albæk og Lyngså sogne. Fondsbestyrelsen ønskede ikke denne ændring.

På samme møde blev bestyrelsen også orienteret om, at forvaltningen havde konstateret, at Mette Marie Simonsens gravsted på Albæk Kirkegaard var blevet delvist annulleret. Det vil sige, at gravstenene stadig er placeret, hvor Mette Marie Simonsen er begravet, men der er ingen yderligere markering af gravstedet. Gravstedet er dækket af grus, som andre friarealer på kirkegården.

Fondsbestyrelsen besluttede, at gravstedet reetableres og udlodning af overskydende midler skulle afvente, at udgift til reetablering var kendt.

Reetablering af gravsted er pt. ikke igangsat. Forvaltningen har telefonisk meddelt graver ved Albæk Kirke, at påtænkt genetablering af gravsted nu afventer beslutning om disponering af fondens kapital.

I begyndelse af 2010 har Voerså Byudvikling uopfordret fremsendt ansøgning om tilskud fra Mette Marie Simonsen og Nicoline Foverskovs Fond til delvis dækning af køb af fællestelt til placering på krogrunden i Voerså. Ansøger fik besked om, at fonden var under opløsning, og at ansøgning derfor måtte afvente svar fra Civilstyrelsen.
I stedet fremsendte Voerså Byudvikling ansøgning via Distriktsudvalget til Økonomiudvalget, som bevilgede 36.000 kr. af puljen til lokal udvikling i landdistrikterne, til midlertidig løsning af Voersås 17 foreningers behov for et midlertidigt samlingssted, indtil der bliver etableret et permanent mulithus.

Forvaltningen har udarbejdet oversigt over de seneste års disponering af fondens frie midler. Kopi af oversigt vedlagt.

Forvaltningen har bedt Albæk sogns fælles menighedsråd om en forhåndstilkendegivelse, om menighedsrådet er interesseret i at overtage opgaven med uddeling af fondens kapital til formål som beskrevet i fundatsen. Som tidligere oplyst udgør kapitalen ca. 195.000 kr. og denne kan fordeles på een gang eller eventuelt over en periode på op til tre år.

Albæk sogns fælles menighedsråd har oplyst, at menighedsrådet gerne vil forestå opgaven med uddeling af fondens kapital til formål som beskrevet i fundatsen.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget via Økonomiudvalget anbefaler følgende disponering af ca. 195.000 kr. efter opløsning af Mette Marie Simonens og Nicoline Foverskovs Fond til byrådets godkendelse, at midler efter opløst fond – ca. 195.000 kr. overføres til Albæk sogns fælles menighedsråd til udmøntning til formål som beskrevet i fondens fundats.

Albæk sogns fælles menighedsråd indsender regnskab til Frederikshavn Kommune for de uddelte midler

Indstillingen blev godkendt af Frederikshavn Byråd på deres møde onsdag den 22. december.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Fondsmidler til børn og unge fra Sæby Kommune' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger