Kamp om overnatninger og penge fra kommunen

Kamp om overnatninger og penge fra kommunen

30. marts 2010 - kl. 8:05 - af

Der var iaftes generalforsamling i Sæby Turistforening, og herunder kan du læse formandens beretning.

Beretningen
2009 blev et år, hvor også Sæbys turisme kom til at mærke den globale krise. Stort set alle overnatningssteder mærkede, at mange af vores norske og svenske naboer i 2009 rejste mindre ud eller valgte billigere rejsemål, ligesom de mange lavpris-flyruter og nabolandenes lavere kurser også var med til at gøre indhug i de danske overnatninger.

Alligevel holdt Sæby kursen rigtig godt gennem året, når vi sammenligner os med resten af Nordjylland. Campingpladserne holdt f.eks. status quo – og det var flot, for andre steder i Nordjylland var der direkte tilbagegang på 5-10 %.

Hotel- og feriecenterovernatningerne i Sæby-området faldt med ca. 12,5 %. Det svarer præcis til den gennemsnitlige tilbagegang i Nordjylland, så det var forventeligt. Men det var nådigt sluppet i forhold til Frederikshavn som desværre fik 25 % færre overnatninger end sidste år.
Skagen klarede derimod sæsonen med en ganske lille tilbagegang på blot 2,5 % på hotelområdet.

En nedgang på et sted mellem 25 og 30.000 overnatninger i Sæby kunne selvfølgelig godt fornemmes i byen. Og der var nok lidt mere plads end der plejer at være, men det var bestemt til at leve med. Byen har da heller ikke – som vi har set det i andre nordjyske byer – været præget af butikslukninger – og vi havde også i 2009 en del endagsgæster fra resten af Nordjylland, som kom for at opleve by-og havnemiljøet. Endagsgæsterne kommer typisk fra Vestkysten, når vejret ikke indbyder til strandture. Og denne sommer gav rig mulighed for mange shopping-dage for gæsterne – og det kan sagtens have været med til at kompensere for det lavere antal overnattende gæster i det samlede bybillede.

Masser af aktiviteter
Der var da også masser af aktiviteter, musik og nye positive tiltag i byen, som gjorde sommeren til en fest for gæsterne, og som gjorde det attraktivt at komme til Sæby.
Handelsstandsforeningens mange torvearrangementer, hele 2 store Open by Night-arrangementer og Lanternens Lørdagsjazz var populære tilløbsstykker.
Selv tog vi i Turistforeningen initiativ til – sammen med byens kunsthåndværkere og lokale fødevareproducenter – at skabe et helt nyt sommermarked for Kunsthåndværk og Smagsoplevelser på Sæby Havn. Vi fik støtte af erhvervs-og turismeudvalget til at afprøve denne nye form for kvalitetsmarked, som havde fokus på den gode historie bag kunsten og madprodukterne. Markedet, som vi fik mulighed for at placere samtidigt med Sæby Havnefest, blev virkeligt positivt modtaget af både gæster og fastboende.
Havnefesten fik på den måde et løft, som alle hilste med tilfredshed. Den efterfølgende positive evaluering betyder da også, at vi gentager succesen den kommende sommer – dog en uge senere, da havnefestens arrangører desværre ikke har villet tillade det salg af mad og drikke, som er en afgørende økonomisk forudsætning for at kunne gennemføre markedet. Så nu må vi krydse fingre for at begge arrangementer kan leve og løbe rundt når de ”står alene”.

Når jeg ser de mange nye tiltag, der er sket i Sæby – bare indenfor de 3 år, hvor jeg selv har været formand – så glæder det mig at kunne konstatere, at den langsigtede strategiplan Sæby Turistforenings bestyrelse vedtog i 2007, allerede er godt på vej til at blive realiseret:
Strategiplanen indeholder en lang række indsatsområder, men har især fokus på 3 hovedområder: Udvikling af Sæby Havn, levendegørelse af Sæbygård med aktiviteter året rundt og understøttelse af de mange kunsthåndværk og den lokale gastronomi. Endelig indeholder den et ønske om at udvikle ny overnatningskapacitet i Lyngså-Voerså området efter nedlæggelsen Voerså Kro og Sæby Strand Camping, samt ønsket om en årligt tilbagevendende større begivenhed.

Jeg vil godt understrege, at det på ingen måde er Turistforeningens opgave selv at gennemføre alle idéer – det rækker vores ressourcer langt fra til – men vi skal være inspiratorer og facilitatorer i den udstrækning, det overhovedet lader sig gøre. Og vi har taget initiativer på alle disse valgte indsatsområder med inspirationsmøder og sparring med de ansvarlige ildsjæle og institutioner.

Derfor er det også en stor glæde at se, at det f.eks. er lykkedes at Sæbygårds Venner over to år har skabt en helt unik familieoplevelse på Sæbygård med levendegørelse og skuespil i historiske dragter. Det er opstået i forbindelse med Toppen af Danmarks fælles udvikling af børnearrangementer i ”Toppen i børnehøjde” Og det har betydet at Sæbygård igen i 2009 – på mandage, hvor herregårdsmuseet holder lukket – har været befolket af gårdens tidligere ejere, som genopstår i en række optrin, som på en sjov måde giver børn og voksne indblik i Sæbygårds historie.

Sæbygårds Venner har udvidet levendegørelsen til at omfatte et stort arrangement i efterårsferien med medvirken af en lang række foreninger og frivillige, som laver efterårsaktiviteter og historiefortælling både inde og ude – til stor glæde for både lokale og feriegæster.
Endelig blev der– for første gang – i et samarbejde mellem Civitan og Sæbygårds Venner – i 2009 arrangeret en imponerende, farverig weekend i november med ”Jul på Sæbygård”.

Det er flotte og vigtige arrangementer, som er helt afhængig af ildsjæle og et meget stort frivilligt arbejde.
For at understøtte arrangementet, søgte Turistforeningen i 2009 midler fra Erhvervs-og turismeudvalget til at udvikle et ”historisk klædeskab” på Sæbygård.

Både fordi leje af dragterne hvert år er en meget tung post på budgettet, og fordi håndsyede autentiske dragter, syet efter historiske forlæg til de historiske personer, der optræder i levendegørelsen, i sig selv er en attraktion, som løfter oplevelsen op på et kvalitativt højere niveau.
Vi fik desværre afslag på denne ansøgning, men vi søger gerne sammen med Sæbygårds Venner midler til at forfølge målet i 2010.

Også Sæby-kunstnerne har udviklet en tilbagevendende begivenhed, når de hvert år i hele september måned udstiller årets værker i Sæbygårds imponerende loftgalleri, som vi ligeledes har bidraget til ansøgningen om midler til.

Men også andre foreninger har lavet nye faste arrangementer:

Sæby Museum har sammen med områdets mange kor indstiftet en populær årlig Sangens Dag ved Sæby Jernkilde og derudover lavet folderen ”Historie-Stien”, som museets venner hvert år vil lave en fælles udflugt ad.
Nellemanns Haves venner laver jævnligt arrangementer og rundvisninger i den gamle paradisæblehave.
Sæby Kirke sørger for pilgrimsvandringer i omegnen og for klassiske koncerter af høj kvalitet under Vendsyssel Festival.
Og Mini-murerne i Sæby Miniby laver rundvisninger og byder gæsterne velkomne til en snak omkring de fine huse, som efterhånden omfatter det meste af Algade og Strandgade foruden Kirken med indlagt orgelmusik.
Endelig er der hvert år Glade Sommerdage i Clasens Have og syng-sammen arrangementer på Skovlyst. Ligesom vi til sommer kan glæde os til den store Internationale Musikfest, som fylder hele byen med musik fra mange forskellige lande.

Det er imponerende så mange ildsjæle, der hvert år gør en kæmpe-indsats for at give vores gæster gode oplevelser. De fortjener alle stor ros, for de er i høj grad med til at gøre Sæby til en hyggelig, levende og gæstfri by, som er dejlig at besøge igen og igen.
I Turistforeningen understøtter vi arrangementerne ved at fortælle om dem i Sæby Guiden, i ”Lysets Land”- Guiden, i ”Den gode Historie” og i ”Toppen i børnehøjde”, ligesom arrangementerne kommer med i Sæby Folkeblads ugekalender og i vores faste nyhedsbreve. Herudover deltager turistchefen i adskillige idéudviklingsgrupper og er aktivt med til at koordinere større arrangementer som f. eks. Kulturraketten, hvor mange foreninger og institutioner arbejder sammen i netværk.

Jeg ser det som grundlæggende vigtigt, at Sæby Turistforening med rådgivning og administrationserfaring på denne måde er med til at bevare den lokale græsrodsopbakning og tætte kontakt til det lokale turisterhverv.
Det gør os til gode og stærke samarbejdspartnere i Toppen af Danmark, fordi vi netop har så meget at byde ind med i samarbejdet.

Det unikke ved Toppen af Danmark er, at det ikke blot er et meget stærkt markedsføringssamarbejde, som har givet os en lang række brandingpriser på landsplan Det unikke er at det først og fremmest er et sammentømret fællesskab af individuelle foreninger, hvor vi udvikler og koordinerer en lang række vigtige produktudviklingsopgaver, som kommer hele området til gavn. Hele samarbejdet hviler på de lokale turistforeningers viden, engagement og evne til at bruge de lokale netværk. Det skaber en sjælden dynamik og synergi mellem det lokale niveau og det regionale fællesskab, som andre destinationer misunder os.

Turistforeningen i en krisetid – vi laver jazzfestival…
Som en undtagelse fra reglen om, at vi først og fremmest skal facilitere og formidle de arrangementer, andre foreninger laver, besluttede Turistforeningens bestyrelse i slutningen af 2009 selv at tage initiativ til en årlig jazzfestival. Ideen er blevet fremført flere gange før, men netop i lyset af krisen, syntes vi, at nu skulle det være. Nu skulle vi prøve at skabe en stor årligt tilbagevendende begivenhed der gerne med tiden skal blive et tilløbsstykke – måske på linje med Tordenskjoldsdagene og Skagen Festival

En lille idégruppe med repræsentanter for såvel erhvervet som det lokale musikliv og Jazzy Days blev kaldt sammen. Og herefter er det gået meget hurtigt: turistchefen er tovholder på festivalen, som fungerer som en paraply med et jazznetværk, hvortil alle arrangører bidrager. Vi søger netop nu om midler til at udvikle arrangementet allerede til den kommende Pinse – topnavnene er booket og der er foreløbigt 12 forskellige jazz-orkestre på programmet, som man kan se på hjemmesiden www.saebyjazzfestival.dk.

Vi har placeret arrangementet i Pinsen og sat fokus på kombinationen Jazz og Fisk for at understøtte erhvervet og give mulighed for at udvide turistsæsonen på denne måde. Placeringen i Pinsen er desuden ideel, da de øvrige nordjyske musikfestivaler er placeret i enten sommer- eller efterårsferien.
Både foreninger, institutioner, spillesteder, restauranter og overnatningssteder kan deltage i netværket og bruge Jazzfestivalen i deres markedsføring, og initiativet er da også blevet modtaget meget positivt af alle.
Det er en festival, der samler de gode lokale kræfter og som sætter gang i Sæbys erhverv i en ellers stille tid. Vi håber og tror, at det vil være medvirkende til at skabe optimisme og bevare arbejdspladser.

Et erhverv med VÆKST OG VILJE
I Sæby er vi så heldige at have et meget fremsynet og innovativt turisterhverv, som i høj grad investerer i produktudvikling. Og det har betydet at 3 virksomheder over de seneste 3 år blevet nomineret til kommunens Vækst & Vilje-pris, og to af dem har også modtaget den: Hotel Viking for en ambitiøs og nytænkende udvikling af virksomheden med bl.a. det store wellnesscenter, og Frank Størup for at drive to kvalitetsrestauranter i hhv. Sæby og Frederikshavn med vægt på anvendelse af friske, nordjyske fødevarer i menuen. Den tredje nominerede er Hedebo Strand Camping for de mange investeringer i aktiviteter på campingpladsen, som kulminerede med et mini-badeland i 2009.

Så stor cadeau til de nævnte for at turde at udvikle og tage initiativer.

For det er fuldstændig afgørende for udviklingen af turismen i en destination, at de produkter vi har at tilbyde, er af høj kvalitet. Og det kan de kun være, hvis erhvervet hele tiden sørger for at være med på noderne.
Jeg kan konstatere, at vi på både spisesteder og alle vores største overnatningssteder har haft en virkelig flot produktudvikling, som giver grund til optimisme på trods af den – forhåbentligt – forbigående krise. Det er de visionære idéer og satsningen på kvalitet i alt vi gør, der skal være med til at sikre en kvalitativ udvikling af erhvervet, så indtjeningen på den enkelte gæst øges og der bliver grundlag for nye attraktive arbejdspladser. Vi hverken kan eller skal konkurrere på at være billigst – men på at være bedst.

Sæbys havnemiljø
Vi har i 2009 – med udgangspunkt i et af de vigtigste punkter i vores strategiplan – hilst den nye og meget spændende udviklingsplan for Sæby Havn varmt velkommen.

Frederikshavn Kommune har gennemført et forbilledligt forløb med en lang række offentlige møder, hvor først idéer og ønsker til udviklingen på Sæby Havn er blevet samlet sammen og siden af kompetente havnearkitekter blevet bearbejdet til 3 helt konkrete bud på, hvordan en udvidelse og udvikling af havnemiljøet kunne se ud.
Turistforeningen har sammen med andre foreninger og det lokale erhverv deltaget i dette vigtige arbejde, som vi håber Sæby vil kunne høste frugterne af indenfor en overskuelig årrække.
Selvom kommunen skal spare, så er det vigtigt for bevarelsen af arbejdspladser – især i en krisetid – at være på forkant og investere i erhvervsudvikling – og der er slet ingen tvivl om, at de projekter kommunen har udarbejdet for Sæby Havn vil betyde et kæmpe løft for Sæbys turisme, når de bliver virkeliggjort.

I forbindelse med den kommunale indsats for at redde lokale arbejdspladser, kan det godt både undre og bekymre mig, at Frederikshavn Kommune har valgt at spare på turistforeningernes kontrakter netop i en tid, hvor vores egenindtjening er ramt af den globale krise.
Jeg er klar over, at der er sparet overalt, men denne besparelse rammer dobbelt, netop fordi vores egen-indtjening også er ramt, og besparelsen kan, efter min bedste overbevisning, risikere at blive til et kedeligt selvmål, fordi den svækker turistforeningernes ressourcer til netop at sætte massivt ind med den helt nødvendige markedsføring og de aktiviteter, som skal til for at sikre de lokale arbejdspladser, når krisen kradser.

Jeg ser frem til at høre borgmesterens overvejelser i denne forbindelse, men må konstatere, at den andel af kommunens erhvervsfremmemidler, der går til netop Sæbys turisme givetvis af historiske årsager altså er uforholdsmæssig lav – ikke mindst set i forhold til Sæbys tyngde og turistmæssige potentiale. Vi har med en stor egen-indsats vist, at vi for en ganske lav investering kan løfte et meget stort læs, men vi kan ikke gøre det uden de nødvendige hænder til at løfte opgaven. Og her har vi i hvert fald i Sæby en stor udfordring fremover. Derfor har vi også en forventning om, at Sæby-området vil få mulighed for at få en mere fair og fornuftig tildeling af erhvervsfremme-midlerne i forhold til resten af området – og en større gennemsigtighed fsv angår støtte – til gavn for hele kommunen.

Mens jeg er ved Frederikshavn Kommune, så vil jeg i øvrigt godt understrege det gode samarbejde, der har været siden kommunesammenlægningen – både i mellem de kommunale forvaltninger og turistbureauet og via Erhvervs-og Turismeudvalget, hvor Arne Ugilt har repræsenteret Sæby Turistforening. Der er blevet gennemført en række fælles visionsseminarer på tværs af kommunens erhverv, ligesom vi har deltaget i en meget omfattende byanalyse af kommunens 3 hovedbyer med uddeling og indsamling af spørgeskemaer til lokale borgere, overnattende gæster og endagsturister, som vi nu afventer resultatet af.
Deltagelsen i Erhvervs-og Turisme Udvalget har været med til at give en god fornemmelse af, hvad der rører sig indenfor de forskellige brancher. Men vi er enige i, at formen kan være anderledes – måske bedre plads til strategi og generelle tanker – måske endda plads til egentlig politik – frem for behandling af en række mindre ansøgninger.. Derfor ser vi frem til at høre borgmesterens bud på, hvordan man fremover forestiller sig samarbejdets form efter at Erhvervs-og Turismeudvalget er besluttet nedlagt.

De 3 turistforeninger i hhv. Skagen, Sæby og Frederikshavn har et meget tæt samarbejde – både via Toppen af Danmark, hvor det praktiske arbejde udføres i fællesskab – og via bestyrelses-samarbejdet, hvor aktuelle og fremtidige udfordringer drøftes. Det er et utroligt godt og nyttigt samarbejde, hvor vi er helt enige om at kunne repræsentere hinanden, samtidig med at vi bevarer vores egne rammer – fordi de tre turistområder og deres produkter er så forskellige med hver sit unikke ”sellingpoint”/brand, og fordi vi på den måde bevarer den lokale græsrodsopbakning og det lokale engagement, som er hele fundamentet for Toppen af Danmark. Det samarbejde – med respekt af de tre destinationers forskellighed – vil vi dyrke også i fremtiden. Men i lyset af det forslag der er fremsat fra et medlem om sammenlægning af turistforeningerne vil jeg sige at vi lokalt tror på at det lokale initiativ bevares bedst med en lokal forankring. Men det vil turistchefen og jeg uddybe når forslaget sættes under behandling.

Jeg vil afslutte min beretning for 2009 med at sige tak til alle gode samarbejdspartnere og velvillige sponsorer til vores aktiviteter.
Tak til en altid konstruktiv og idérig bestyrelse, som ikke er bange for at gøre en praktisk indsats i udviklingsarbejdet, og sidst, men ikke mindst, tak til personalet på Sæby Turistbureau, som – trods et smalt budget – går til arbejdet med entusiasme og sørger for, at vores gæster får en god oplevelse i Sæby.

Jeg vil også allerede nu sige rigtig mange tak til Robert Johansen og Arne Ugilt. De har begge valgt at udtræde af bestyrelsen men de har så sandelig også gjort deres pligt.

Arne Ugilt har været med i ca. 20 år og har været kasserer størstedelen af denne tid. Det er en krævende post – og det bliver det mere og mere som forretningen øges og de kommunale krav til dokumentation og afrapportering vokser. Men Arne har bestredet posten med grundighed og ildhu.

Robert har været med – ja, vi ved faktisk ikke præcist hvor længe. Nok siden jeg blev født. Robert har et omfattende kendskab til stort set alle spillere i Sæbys turistverden og har bidraget med stor erfaring – og så en hel masse røverhistorier som ikke bliver ringere af at blive genfortalt.

I vil begge afslutningsvis modtage en beskeden gave i forhold til det arbejde I har lagt – men både Inger og jeg er meget glade og taknemmelige for det arbejde I har lagt i bestyrelsen. Tak for indsatsen, begge to.

Og med de ord vil jeg se frem til et nyt år  med en delvis ny bestyrelse.

Jacob Thorup Larsen, fmd.

Vil du kommentere på ovenstående artikel, så brug kommentarboksen under annoncerne.

Kommentarer Kommentarer
Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Skriv en kommentar

Alle felter skal udfyldes, men din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort.

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af 'Kamp om overnatninger og penge fra kommunen' til en bekendt

E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...
© 2010-2022 SaebyAvis.dk - lokale nyheder fra Sæby

Vidste du at vi har en udgave
af avisen der er optimeret til

Cookie-indstillinger